75 yıl önce: Dördüncü Enternasyonal, ABD emperyalizminin savaş hedeflerini ifşa eden kararı yayımladı

9 Ocak 2020

Ocak 1945’te bu hafta, dünya Troçkist hareketinin teorik dergisi Fourth International, ABD’deki Sosyalist İşçi Partisi (SWP) tarafından kabul edilen ve Amerikan emperyalizminin II. Dünya Savaşı’ndaki müdahalesinin yağmacı karakterini ifşa eden bir ana kararı yayımladı.

Karar, ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in Birliğin Durumu konuşmasını yaptığı hafta yayımlandı. Roosevelt, kurumları çatışmanın sonunda “barış”ı sağlamaya çağırma kisvesi altında, birçok durumda sözde tarafsız uluslararası kuruluşların kurulması yoluyla, ABD bankalarının ve şirketlerinin hakim olacağı bir küresel düzeni savunmuştu.

SWP önderleri, savaş karşıtı duruşları nedeniyle Roosevelt tarafından hapse atıldılar

SWP’nin Kasım ayında düzenlenen 11. Kongre’sinde kabul edilen kararda, şunlar ifade ediliyordu:

Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı’na girdiğinde, Amerikan kapitalizminin baş sözcüsü Roosevelt, bunun demokrasi uğruna, “Dört Özgürlük” uğruna, faşizmin ve totalitarizmin imhası uğruna bir savaş olduğunu ilan etmişti. Savaş makinesi için çavuş toplayan işçi bürokratları, savaşı “özgür emek” ile “köle emeği” arasında bir çatışma olarak satmaya gönüllü oldular.

Amerika’nın savaşa katılmasından üç yıl sonra, halkın katliamın içine sürüklendiği koşullarda, demagojik sloganların örtüsü kaldırılmış durumda. Demokrasi ve özgürlük, savaşın ilk kayıpları arasındadır. “Ulusal birlik” ve “eşit fedakarlık” sloganları bir tuzaktır. Yeni bir savaş zamanı milyonerleri oluşmasını önlemek için kârları savaştan çıkarma sözlerinin korkunç bir aldatmaca olduğu kanıtlandı.

Karar, işçi sınıfının sosyal ve demokratik haklarına yönelik Roosevelt’in öncülük ettiği ve sendikalar tarafından dayatılan saldırıyı özetliyordu. Bu, ABD savaşa girmesiyle SWP’nin 18 önderinin tutuklanıp kovuşturulmasını ve grev yapmama taahhüdünün ve ücretlerin dondurulmasının sendikalar tarafından dayatılmasını kapsıyordu.

Belge, ABD emperyalizminin programının “dünya üzerinde egemenliğini” kurmak olduğu uyarısında bulunuyor ve şöyle devam ediyordu: “Amacı, Wall Street’i dünya haracının merkezi yapmaktır. … ABD emperyalizminin planları, önceki bütün dünya militarizmlerinin onun karşısında önemsiz göründüğü bir askeri makineyi kalıcı hale getirmeyi gerektiriyor.”

Karar, bunun ABD içinde ve dünya çapında büyük sınıf çatışmalarını kışkırtacağını vurguluyordu. Savaşın ve faşizmin tahribatının sonucu olarak bir işçi sınıfı radikalleşmesine işaret eden kararda şunlar belirtiliyordu: “Troçkist geçiş programının en önemli sloganı, İşçi-Köylü Hükümeti’dir. Geçiş taleplerimizin her biri tek ve aynı siyasi sonuca varmaktadır: işçiler, kapitalist sınıfın siyasi partilerinden kopmalı ve kendi siyasi iktidarlarını kurmak için, emekçi çiftçilerle birlikte, kendi siyasi partilerini örgütlemelidir. Sosyalist İşçi Partisi’nin geliştirdiği geçiş talepleri programı üzerinden, İşçi-Köylü Hükümeti kapitalizmden sosyalizme geçişi garanti edebilir.”