Hindistanlı Troçkistler, Dördüncü Enternasyonal’in 80. yılı üzerine toplantı düzenliyor

9 Kasım 2018

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Hindistanlı destekleyicileri, Chennai’de, Dördüncü Enternasyonal’in 80. yıldönümünü ve DEUK’un Sri Lanka şubesi olan Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SEP) 50. yıldönümünü kutlamak için bir toplantı çağrısı yaptılar.

Dünya Troçkist hareketi, bilimsel Marksizm uğruna mücadelenin tüm mirasını cisimleştirmektedir. DEUK, dünya işçi sınıfını, faşizme ve diktatörlüğe, toplumsal karşıdevrime ve savaşa karşı sosyalist ve uluslararası bir perspektif temelinde birleştirme mücadelesi yürüten tek siyasi eğilimdir.

Dördüncü Enternasyonal, 1917 Rus Devrimi’nin iki önderinden biri olan Lev Troçki tarafından, uluslararası işçi sınıfının devrimci önderliği olarak kurulmuş; emperyalizme ve onun, Sovyetler Birliği’nde siyasi iktidarı ayrıcalıklı bir bürokrasinin çıkarları doğrultusunda işçi sınıfından gasp eden ve dünya devrimi perspektifini reddeden Stalinizm dahil tüm ajanlarına karşı bir ölüm kalım mücadelesi içinde inşa edilmişti.

1953’ten beri DEUK’un önderlik ettiği Dördüncü Enternasyonal, seksen yıla uzanan ilkeli, devrimci bir mücadele siciline sahiptir.

Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partisi, bu mücadelenin Güney Asya ayağında büyük bir rol oynamıştır. 1968’de Devrimci Komünist Birlik olarak kurulmuş olan SEP, işçi sınıfının Sri Lanka egemen seçkinlerinin tüm hiziplerinden siyasi bağımsızlığı için ve işçi sınıfını burjuvazinin siyasi temsilcileri tarafından yükseltilen toplulukçuluğa ve milliyetçiliğe karşı birleştirme uğruna mücadelede lekesiz bir sicile sahiptir.

Troçkizm uğruna bu mücadele, şimdi, işçi sınıfı mücadelelerinin Hindistan da dahil tüm dünyada yükselişiyle kesişiyor. Sosyalizme giderek daha çok ilgi gösteren işçilerin ve gençlerin, işçi sınıfının –DEUK’un tarihinde toplanan– stratejik deneyimleriyle eğitilmesi gerekiyor.

Chennai toplantısında, Sri Lanka SEP’in önde gelen üyelerinden birisi konuşma yapacak. İşçileri, ezilenleri, gençleri, öğrencileri, aydınları ve WSWS okurlarını, toplantıya katılmaya ve sosyalist devrim perspektifi hakkındaki bu son derece önemli tartışmada yer almaya çağırıyoruz.

Toplantı ayrıntıları:

Tarih: 18 Kasım, saat 16.00

Yer: Madras Gazeteciler Derneği, Chepauk, Chennai – 600005

(Eyalet Konukevi’nin arkasında ve Chepauk Kriket Stadyumu’nun bitişiğinde)