UPS işçilerinin “hayır” oyunun ardından, sendika toplu sözleşmenin onaylandığını açıkladı

10 Ekim 2018

Eğer ABD’de kendilerini sendika olarak adlandıran örgütlerin işçi sınıfı karşıtı karakterini kanıtlamak için daha fazla kanıt gerekiyordu ise, bu kanıtlar, son birkaç günde Teamsters sendikası tarafından sağlanmıştır.

Cuma akşamı, United Parcel Service’de (UPS) çalışan işçilerin, Teamsters’ın geçmesi için bastırdığı şirket yanlısı bir toplu sözleşmeyi oylamayla reddetmelerinin ardından, sendika, çeyrek milyon depo işçisini ve sürücüyü kapsayan beş yıllık anlaşmanın yine de onaylanmış olduğunu açıkladı. Teamsters’ın ileri sürdüğü neden, sendika tüzüğündeki, üyelerin yarısından azı oy kullanırsa (resmi katılım yüzde 44’tü), o zaman oy kullananların üçte ikisinin toplu sözleşmenin reddedilmesi için “hayır” oyu vermesi gerektiğini şart koşan muğlak, antidemokratik bir maddedir.

Bu kendine hizmet eden gerekçeye bakmaksızın, çıplak gerçek, tabanın, toplu sözleşmeyi oylamayla reddetmiş olduğu ve Teamsters sendikasının, despotik bir şekilde, işçilerin oylarını görmezden geldiği ve toplu sözleşmeyi ne olursa olsun dayattığıdır.

Teamsters, anlaşma geçtiğimiz Temmuz ayında ilan edilir edilmez, işçileri, anlaşmayı reddedip greve gitmeleri durumunda sağlık yardımlarının kaybedilmesiyle ve hatta daha düşük ücretlerle tehdit ederek sindirmek için yetkililerini göndermişti. İşçiler ise, eski toplu sözleşmenin sona erdiği 31 Temmuz’da, yüzde 93’lük bir oranla grev yetkisi verme lehine oy kullanmıştılar.

İşçiler, şimdi, sendikanın hem toplu sözleşme oylaması hem de katılım üzerine verdiği rakamlar konusunda haklı olarak kuşku içindeler. Çoğu, katılımın resmi yüzde 44 rakamından daha yüksek olduğuna ve toplu sözleşmeye “hayır” oyunun, bildirilen yüzde 46 “evet”e karşı yüzde 54 “hayır”dan daha fazla olduğuna inanıyor.

Yaygın bir öfke ve tiksinti söz konusu. İşçiler, şirketin ve sendikanın komplosuna karşı mücadele etmek istiyorlar. Ve bir mücadele verilmesi gerekiyor. Ancak bu, işçilerin, yeni örgütler, kendi örgütlerini inşa etmelerini gerektirmektedir. İşçiler, bu örgütleri demokratik olarak denetlemeli ve onları bu anlaşmayı iptal ettirmede ulusal bir greve destek oluşturmak ve buna hazırlanmak için kullanmalı; destek ve ortak eylem için ülke ve dünya genelindeki işçilere uzanmak için bu örgütleri harekete geçirmeliler.

Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS), Sosyalist Eşitlik Partisi ve WSWS UPS İşçileri Bülteni, UPS işçilerine, şirket denetimindeki sendikadan tümüyle bağımsız bir şekilde, tabandan fabrika ve işyeri komiteleri kurmayı önerir.

UPS işçilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar evrenseldir. UPS toplu sözleşmesine karşı oylama sonucu işçi sınıf muhalefetinin Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelindeki yükselişinin parçasıdır. Bu sonuç, Kentucky’nin Louisville kentinde bulunan UPS hava kargosu filosundaki UPS Nakliye işçilerinin ve teknisyenlerinin Teamsters destekli anlaşmaları reddetmeleri ile aynı zamana denk geldi.

Otel emekçileri, Chicago’da, Boston’da, San Francisco’da ve Detroit’te grevdeler; çelik işçileri ve Los Angeles’daki öğretmenler ezici çoğunlukla grev lehine oy verdiler. Bu yılın başındaki öğretmen grevleri dalgasını, geçtiğimiz ay Washington eyaletindeki öğretmenlerin grevleri ve ülkenin diğer bölümlerindeki grev yetkisi lehine oylamalar takip etti. Amazon işçileri, otomotiv işçileri, sağlık emekçileri, sosyal hizmet çalışanları; hepsi, yoksulluk düzeyindeki ücretlerle ve sosyal haklara, iş güvencesine ve çalışma koşullarına yönelik saldırılarla mücadele etmek için bir yol arıyor.

Son haftalarda, ABD sınırlarının ötesinde, Ryanair pilotları ve kabin görevlileri, altı Avrupa ülkesinde grevler düzenledi; Arjantin’deki işçiler IMF’nin kemer sıkma politikalarına karşı iş bıraktı ve Afrika’da, Asya’da ve Avustralya’da grevler ve protestolar patlak verdi.

Her durumda, işçiler, yalnızca şirketlerle değil ama aynı zamanda şirketlerin denetimindeki sendikalarla karşı karşıyalar. Öğretmen sendikaları, öğretmenlerin taleplerini karşılamayan anlaşmaları dayatacak şekilde, farklı kentlerdeki ve eyaletlerdeki mücadeleleri yalıttılar. Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasının, şirket yanlısı toplu sözleşmeleri geçirme karşılığında milyonlarca dolar rüşvet aldığı açığa çıkmış durumda. UNITE HERE sendikası, otel emekçilerini birbirlerinden ayırmak ve birleşik bir mücadeleyi önlemek için elinden geleni yapıyor. Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikası, şirket yanlısı anlaşmaları geçirmeye hazırlanırken, grev yetkisini görmezden geliyor.

Geçtiğimiz kırk yıldır, sendikalar, Amerikan egemen sınıfının gerçekleştirdiği toplumsal karşıdevrime yönelik her türlü örgütlü muhalefeti sistematik olarak ezmek için çalıştılar. Tarihi toplumsal eşitsizlik düzeylerinin ortasında, geçtiğimiz yılki büyük iş bırakma eylemlerinin sayısı, bu tür rakamların ilk kez derlendiği 1947’den beri en düşük ikinci sayı oldu.

Sendika aygıtının içinde ve etrafında, işçilerin bu şirket sendikalarının örgütsel egemenliğini kabul etmesi gerektiğinde ısrar eden çok sayıda örgüt ve grup var. Bu grupların rolü, Demokratik Birlik İçin Teamsters’ın (TDU) ve Birleşik Teamsters’ın (TU) UPS’de Cuma günü yaşanan gelişmelere verdikleri yanıtta ifade ediliyor.

TDU ile TU, son üç ay boyunca, bir “hayır” oyunun, sendikanın James P. Hoffa’nın başkanlık ettiği önderliğini, yeni bir toplu sözleşmeyi görüşmeye ikna edeceği yalanını ileri sürdü. Şimdi, Teamsters sendikası antidemokratik operasyonunun içinden çıkmaya çalışırken, TDU ile TU, işçilerin onun otoritesini kabul etmesinde ısrar ediyor. TDU yetkilileri, yaptıkları rezil bir açıklamada, işçileri, sendikanın Genel Yürütme Kurulu’nu “bu krizi çözmek” için acil bir toplantı düzenlemeye ve Hoffa’yı, baş görüşmeciyi görevden alıp “pazarlık masasına dönmeye ve yeni bir teklif gelir gelmez bir toplu sözleşme oylaması talimatı vermeye” çağıran bir dilekçe imzalamaya davet ediyorlar.

Onların istediği son şey, hem şirkete hem de şirket sendikasına karşı bir greve ve gerçek bir mücadeleye hazırlıktır.

Biz, hileyle dolu ve faydasız bu pratiğe karşı çıkıyoruz. Bunun yerine, işçileri, her UPS şubesinde, bir eylem programını tartışıp uygulamaya koymak üzere taban komiteleri kurmaya çağırıyoruz. İşçiler, toplu sözleşmenin gayrimeşru ve geçersiz olduğunu ilan etmeliler. Bağımsız komiteler, işçilerin talepleri (karma sürücü tasarısının ıskartaya çıkarılması, yarı zamanlı işçilerden isteyenlerin tam maaşlı ve sosyal haklı tam zamanlı işçilere dönüştürülmesi ve azımsanmayacak bir ücret artışı sağlanması) karşılanana kadar UPS’yi durduracak bir ulusal grev için destek toplayacaktır.

Taban komiteleri girişimi, sadece UPS işçileri arasında değil ama işçi sınıfının tüm kesimleri içinde ilerletilmelidir. Şirketlerin, sendikaların desteğiyle işçilere karşı uyguladığı diktatörlüğe meydan okumak için, demokratik olarak denetlenen ve tabandaki işçilere karşı sorumlu fabrika ve işyeri komitelerinin inşa edilmesi gerekiyor. Bu komiteler, şikayetlerin üzerine gitme, militan işçilerin kurban edilmesine karşı çıkma, işin hızlandırılmasına ve iş güvenliği olmayan koşullara son verme ve işyeri demokrasisi uğruna mücadele etme gibi sendikaların uzun süre önce terk ettiği sorumlulukları üstlenmelidir.

Bu yeni mücadele örgütleri, işçilerin bütün kesimlerini, ABD’de ve dünya çapında, yaşam standartlarında ve çalışma koşullarındaki onlarca yıllık aşınmaya ve hem Demokrat hem Cumhuriyetçi yönetimler altında aşağıdan milyarderlere doğru gerçekleşen devasa servet aktarımına karşı mücadelede birleştirecektir.

Bu, sadece bir işverene ya da sendikaya karşı bir mücadele değildir. Bu, toplumun gereksinimlerini şirket ve mali sektör seçkinlerinin zenginleşmesine tabi kılan tüm kapitalist sisteme karşı bir mücadeledir. İşçi sınıfının üretimden gelen gücüne dayanan bir karşı saldırısının, yeni bir siyasi stratejiyle donanması gerekliliğinin nedeni budur. Bu strateji, UPS ve Amazon gibi şirketlerin, bizzat işçi sınıfının kolektif olarak sahip olduğu ve demokratik olarak denetlediği kamu işletmelerine sosyalist dönüşümü uğruna mücadeledir.

Jerry White