SEP’in Sri Lanka’daki 50. yıldönümü toplantısı göçmen karşıtı saldırıları mahkum etti

Sosyalist Eşitlik Partisi (Sri Lanka)
29 Haziran 2018

Aşağıdaki karar, Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin bu ay Colombo’da düzenlenen 50. yıldönümü toplantısında oybirliği ile kabul edildi.

Bu toplantı, ABD’deki Trump yönetiminin ve Avrupalı güçler dahil diğer emperyalist rejimlerin göçmenlere karşı giriştiği acımasız saldırıları şiddetle mahkum eder; Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) ve ABD’deki Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (SEP) yürütmekte olduğu kampanyaya tam desteğini ifade eder.

Göçmenlere yönelik saldırı küresel bir olgudur. Göçmen karşıtı politikalar, Avrupa’da ve başka yerlerde, bir ülkeden diğerine uygulamaya konmaktadır. Bu önlemler sağcı partilerle sınırlı değildir. Egemen sınıfın tüm partileri, giderek artan bir şekilde, aşırı sağcı faşist güçlerin göçmen karşıtı politikalarını benimsiyorlar. Trump yönetiminin uygulamakta olduğu politikaların temeli, onun Demokratik Partili önceli [Barack Obama] tarafından atılmıştır.

Göçmenlere yönelik saldırı, bir bütün olarak kapitalist sistemin yozlaşmasını ve keskin krizini ifade etmektedir. Burjuvazi, kapitalizm altında yoğunlaşmakta olan işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik gibi toplumsal sorunlara yönelik hiçbir ilerici çözüme sahip değildir. Onlar, göçmenleri, bu sorunların günah keçileri haline getiriyor ve yerli işçileri göçmen meslektaşlarından koparmaya çalışıyorlar.

Bu toplantı, işçilerin, tam yurttaşlık hakkıyla diledikleri ülkede yaşama ve çalışma hakkını koşulsuzca savunur ve göçmenleri savunmak için dünya çapında birleşik bir işçi hareketinin gerekliliğinde ısrar eder. Bizler, aynı zamanda, bunun, işçi sınıfının uluslararası sosyalizm perspektifi ve programı temelinde birliğini sağlama uğruna bir mücadele olması gerektiğini ilan ediyoruz.