Batı Virginia, sınıf mücadelesi ve internet sansürüne karşı mücadele

15 Mart 2018

ABD’de ve dünya çapında büyüyen işçi sınıfı huzursuzluğu dalgası, temel siyasi sorunları ortaya çıkarıyor ve açıklığa kavuşturuyor. Teknoloji devlerinin, ABD hükümetinin ve şirket medyasının, “aldatıcı haberler” ve “Rus müdahalesi” ile mücadele sahte bahanesi altında interneti sansürleme kampanyasının başlıca amacı bunlar arasında. Asıl hedef, toplumsal muhalefetin bastırılmasıdır.

Bu hafta, artan sayıda işçi sınıfı mücadelesiyle başlıyor. Her ne kadar sendikalar Batı Virginia’daki öğretmenlerin ve devlet okul çalışanlarının dokuz günlük grevini geçtiğimiz hafta satıp sona erdirmeyi başarmış olsalar da, eğitimcilerin başkaldırısı ABD geneline yayılıyor. Asıl olarak son birkaç hafta içinde on binlerce kullanıcının katıldığı Facebook grupları üzerinden örgütlenen Oklahoma, Kentucky ve Arizona öğretmenleri, daha yüksek ücretler ve güvenceli emeklilik maaşları talep etmek için Batı Virginia tarzı grevler için bastırıyorlar.

Bu, Batı Virginia ile Virginia’daki 1.400 Frontier iletişim işçinin grevini ve California’daki hastane devi Kaiser Permanente’deki 18.000 diplomalı hemşirenin grev yetkisi lehine oy kullanmasını kapsayan daha geniş bir işçi sınıfı hareketinin parçasıdır. Çeyrek milyon United Parcel Service (UPS) kargo işçisinin toplu sözleşmesi her ne kadar yaz ortasına kadar sona dermiyor da olsa, binlerce işçi grev baskısı yapmak için sosyal medyayı kullanıyor.

Britanya’da, ülke genelindeki 65 üniversitede 40.000’den fazla öğretim üyesi, grevlerinin dördüncü haftasında. Danimarka’da, sağcı hükümet, 80.000 kamu emekçisinin 4 Nisan’da greve gitme tehdidine 400.000 kamu görevlisinin tamamına karşı lokavta gideceğini ilan ederek karşılık verdi. Danimarka medyasında, bunun, “onlarca yıldır en kötü iş aksaması” olacağı söyleniyor.

Egemen sınıf içinde, işçilerin mücadelelerini örgütleme ve devlet/şirket maşası, işçi sınıfı karşıtı sendikaların boyunduruğundan kurtulmanın yolu olarak interneti kullanması konusunda giderek artan uyarılar söz konusu.

Sendikalar, kırk yıldır bitmeyen ihanetlerinde, bir bilgi tekeline ve işçileri tavizlere boyun eğdirmek için yalan söyleyerek, tehdit ederek ve yıldırarak yalıtmaya bel bağlamışlardı. Bu, parçalanmaya başlıyor. Özellikle sosyal medya platformları, farklı sektörlerdeki ve ülkelerdeki işçilere birbirleri ile doğrudan iletişim kurma, protestolar örgütleme ve bilgi paylaşma olanağı sağlıyor.

New York Times (NYT), 8 Mart’ta yayınlanan bir makalede (“Batı Virginia Grevleri: Kitle Tabanlı Bir Grevin Gücüne İlişkin Bir Ders”), kaygılı bir şekilde, “Batı Virginia öğretmenleri, geleneksel sendikacılığın alışıldık parametreleri dışında örgütlenmenin ve harekete geçmenin yollarını buldular. Tüm eyaletteki öğretmenler ve hizmet işçileri hayal kırıklıklarını son derece büyük bir Facebook grubunda ortaya koydular.” yorumunda bulundu.

NYT, öğretmenlerin sendikalardan gelen işbaşı yapma emrine başkaldırmasının, “çok önemli bir dönüm noktası ve çarpıcı” olduğunu yazıyor ve ekliyor: “sendika önderleri değil, taban ipleri eline aldı.”

Georgetown Üniversitesi’nde bir emek tarihçisi olan Joseph A. McCartin, NYT’ye, “Sendikalar, tarhilerinin büyük kısmı boyunca istikrar isteyen güçlere eğilimli olmuştur, huzursuzluk isteyenlere değil… Onlar [sendikalar] zayıflayınca, istikrarsızlığın ve militanlığın yeniden ortaya çıkmasını görmemiz daha olasıdır ki Batı Virginia’da tanık olduğumuz örnek budur.” diye konuştu.

Demokratik Parti ve istihbarat kurumları, Facebook’un, Google’ın ve diğer internet şirketlerinin çevrimiçi içeriği sansürlemek için saldırgan önlemlere başvurması yönündeki taleplerini gerekçelendirirken, Rusya’nın ABD’de “nifak ve bölünme tohumları ekmek” için “aldatıcı haberler” yayıyor olduğunu iddia ediyorlar. Ancak WSWS’nin belirttiği ve süregiden gelişmelerin kanıtladığı gibi, “nifak tohumlarının ekilmesi” gerekmiyor; onlar zaten varlar ve çiçekleniyorlar.

Egemen sınıf, halk muhalefetini “Rus müdahalesi” ile ilişkilendirerek, tüm siyasi muhalefete suçlu muamelesi yapma ve internette ifade özgürlüğünü sansürleme peşinde koşuyor. İnterneti sansürleme kampanyası, sınıf mücadelesinin yükselişi ile birlikte, ABD’de ve dünya çapında yalnızca tırmanacak ve çok daha açık biçimler alacaktır.

Medyada, solcu görüşlere, “aşırılıkçılığa” karşı mücadelenin parçası olarak açık sınırlamalar getirilmesi yönünde artan talepler var. New York Times, Pazar günü, YouTube’ın algoritmalarının insanları “gizli hükümet kurumlarının varlığı hakkında solcu komplocu… savlar”a yönlendiriyor olduğundan yakınan bir köşe yazısı yayınladı (“YouTube, Büyük Radikalleştirici”). Köşe yazısının yazarı olan, Harvard Üniversitesi Berkman İnternet ve Toplum Merkezi’den Zeynep Tüfekçi, “[Google’ın sahibi olduğu] YouTube, 21. yüzyılın en güçlü radikalleştirme araçlarından biri olabilir.” diye yakınıyor.

Solcu politikaya ilgi ile şekere ve yağlı yiyeceklere düşkünlüğü ilişkilendiren Tüfekçi, “İnsanlar, modern yaşam bağlamında dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken birçok doğal eğilime sahiptir.” diye yazıyor ve ekliyor: “Kaç insanın (özellikle gençlerin) bilgi için YouTube’a başvurduğu göz önünde bulundurulduğunda, durum özellikle tehlikelidir.”

O, kısa yazısını, insanların internette neleri izlediğine yönelik otoriter denetim çağrısıyla bitiriyor: “Bu gidişat kabul edilemez ama kaçınılmaz değil.” Başka bir ifadeyle, daha güçlü sansür yöntemleri gerekiyor.

Georgetown Üniversitesi’nde hukuk profesörü ve Obama döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi kadrosunun eski çalışanı olan Joshua Geltzer, Pazar günü Wired dergisinde yayınlanan bir yorumunda (“Kötü Oyuncular Sosyal Medyayı Tam da Tasarlandığı Gibi Kullanıyorlar”), Rusya gibi “kötü oyuncular”ın Facebook’u, Twitter’ı ve diğer sosyal medya platformlarını kötüye kullanmadığını; sadece, onun “düşünceleri hızla ve küresel ölçekte paylaşma” gibi “içsel özellikler”ini kullandığını yazıyor.

Geltzer, teknoloji şirketlerinin, “en azından, kötü niyetli oyuncuların kendi hizmetlerine erişmesini sınırlama yönünde daha cesur yaklaşımlar sergilemesi” gerektiğini yazıyor. Bu, yapay zekayı ve makinenin öğrenmesini kullanma çabalarını içerecek ve “kötü oyuncuları, radikalleştirici içeriği yayınlayamadan ya da onların toplumsal olarak bölücü mesajlarının internette yayılmasını sağlayamadan önce izleyeme ve engelleme yönünde artan talebi ciddiye alacak.”

Egemen sınıfın korktuğu en büyük “toplumsal olarak bölücü” mesaj, sosyalizmdir. Google’ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında yeni algoritmalarını uygulamaya koymasından beri, sansür kampanyasının başlıca hedefinin Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS) olmasının nedeni budur.

Batı Virginia grevi sırasında WSWS’nin binlerce öğretmen tarafından takip edildiği, egemen sınıf tarafından unutulmayacaktır. WSWS’nin mücadelenin yönetimini sendikaların elinden almak ve onu, bir genel grev hazırlığı dahil, tüm işçi sınıfının bağımsız bir hareketine doğru genişletmek için taban komiteleri seçme çağrısı, sınıf mücadelesinin kendi nesnel mantığına denk düşmektedir.

İnternet özgürlüğünün savunusu ve sansürün tüm biçimlerine karşı çıkma, sınıfsal bir sorundur. İnternette haberleşme ve bilgi paylaşma özgürlüğünün korunması, işçi sınıfı için olmazsa olmazdır. İşçiler, sansür kampanyasının kapsamlı anlamını ve bu kampanyanın toplumsal eşitsizliğe ve savaşa yönelik büyüyen muhalefetlerini bastırmayı hedeflediğini kavramalılar. İşçilerin karşısında yer alan tüm güçler (iki büyük şirket partisi ve uzantıları, sendikal aygıt, kitle iletişim araçları), servetlerinin bağlı olduğu toplumsal ve ekonomik sistemi korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

İşçi sınıfı içinde, demokratik haklara derin bir bağlılık ve hükümetin ve teknoloji devlerinin ifade özgürlüğünü engelleme çabalarına içsel bir düşmanlık var. Bu muhalefetin, bilinçli olarak örgütlenmesi ve kemer sıkmanın, sansürün ve savaşın kaynağı olan kapitalist sisteme karşı yönlendirilmesi gerekiyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler ve Sosyalist Eşitlik Partisi, sansür yönünde artan dürtüyü teşhir etmek ve direniş örgütlemek için, ABD genelinde “İnternet Sansürüne Direniş Örgütleme” başlıklı bir dizi toplantı düzenliyor. Tüm okurlarımızı toplantılara katılmaya, onları mümkün olduğunca geniş bir şekilde duyurmaya ve kendi bölgelerinde toplantı örgütlemek için WSWS ile bağlantıya geçmeye çağırıyoruz.

*

WSWS Öğretmen Bülteni’ne kayıt olun

WSWS, öğretmenleri ve destekleyicilerini, düzenli güncellemeler almak, yorumda bulunmak ve soru yöneltmek için Öğretmen Bülteni’ne kayıt olmaya çağırıyor.

Jerry White