Epidemics and Disease

Za globalno koordinirani urgentni odgovor na pandemiju korona virusa!

Međunarodni Komitet Četvrte Internacionale, 28 February 2020

Radnička klasa mora da zahtjeva da vlade obezbijede potrebne resurse za spriječavanje širenja bolesti, tretman i njegu onih koji su zaraženi, i osigura izdržavanje stotina miliona ljudi koje će pogoditi ekonomski kolaps.