Greece

Ubjedljivo “ne” EU štednji u Grčkoj

Autor Alex Lantier, 13 July 2015

Ubjedljiva pobjeda opcije “protiv” na referendum u Grčkoj predstavlja rasprostranjeno popularno odbacivanje Evropske unije i mjera štednje.

Dok Evropska unija osuđuje grčko “ne”, Cipras se kreće udesno

Autor Chris Marsden, 10 July 2015

Odgovor evropskih sila i grčke vlade predvođene Siricom na “ne” koje je izglasano na referendumu o mjerama štednje, koje je od Grčke zahtijevala Evropska unija, je aktuelizovao osnovna politička pitanja sa kojima se radnička klasa suočava.

Uoči referenduma Znaci vojnog puča dok grčki radnici zahtjevaju kraj EU štednje

Autor Alex Lantier, 4 July 2015

Grčki oficiri odbacuju bilo kakav privid neutralnosti i obznanjuju svoju podršku pozicijama EU i Vašingtona, prkoseći širokim slojevima stanovništva i trenutnoj vladi u enormnom aktu političkog zastrašivanja.

Politička prevara Siricinog referenduma o EU mjerama štednje u Grčkoj

Autor Alex Lantier, 4 July 2015

Cijela rabota oko grčkog referenduma je politička prevara, smišljena da omogući dalju kapitulaciju zahtjevima EU, bez obzira na ishod glasanja.

Diktatura finansijskog kapitala: Grčka i Ukrajina

Autor Alex Lantier, 16 June 2015

Iza prividnog protivrječja u tretmanu Grčke i Ukrajine stoje reakcionarni klasni interesi finansijskog kapitala u vodećim imperijalističkim zemljama, interesi koje oni jure sa nepokolebljivom odlučnošću.

Pseudo-leva grupa unutar Sirice povezana sa ISO brani kapitulaciju pred merama štednje

Autor Alex Lantier, 26 March 2015

Budućnost za radnike i omladinu nije da poklekne i da se preda desničarskoj politici socijal-demokrata niti pseudo-levim partijama izabranim da vode administraciju kapitalističke države, nego u izgradnji političkog vođstva koje će se boriti za preuzimanje vlasti od strane radničke klase, kao deo međunarodne socijalističke revolucije.

Kapitulacija Sirice i lekcije za radničku klasu

Autor Međunarodni Komitet Četvrte Internacionale, 4 March 2015

Čak i u cijeloj bijednoj istoriji “lijeve” sitnoburžoaske politike teško je naći sličan primjer prevare, cinizma i istinski odvratnog kukavičluka koji se može mjeriti sa Ciprasovim.