Europe

Svekket italiensk regjering kramrer seg til makten

Av Peter Schwarz, 21 January 2021

Statsminister Giuseppe Conte overlevde mistillitsavstemminger i begge det italienske parlamentets kamre og leder nå en minoritetsregjering.

Nynazistiske våpennettverk brer seg over hele Europa

Av Anthony Torres, 20 January 2021

I ukene før og etter Donald Trumps fascistiske kuppforsøk i Washington den 6. januar handlet nynazistiske kretser i Europa store mengder våpen.

Navalnyj arrestert i Russland, samtidig som Biden nominerer Victoria Nuland til toppstilling i utenriksdepartementet

Av Clara Weiss, 19 January 2021

Navalnyjs retur til Russland og hans påfølgende arrestasjon har utspilt seg i sammenheng med økende geopolitiske spenninger og den svimlende politiske krisen i USA.

Podemos adlyder forlangender fra det spanske fascistpartiet Vox om ingen tiltak for å søke-ly-hjemme

Av Alejandro López, 18 January 2021

Koalisjonsregjeringen av Sosialistpartiet (PSOE) og Podemos aksepterte umiddelbart Vox-lederen Santiago Abascals forlangender om at det ikke ble vedtatt noen tiltak for å søke-ly-hjemme mot Covid-19.

Den franske regjeringen avviser nedstenging, der Covid-19-død feier over Europa

Av Alex Lantier, 18 January 2021

Den offisielle politikken med å innføre portforbud fra kl. 18:00 samtidig som man holder skoler og ikke-essensiell produksjon gående sørger for at hundretusener fortsetter å dø på tvers av Europa.

Britisk styringselite stum om Washington-kuppet, retter skyts mot Kina

Av Julie Hyland, 18 January 2021

Den britiske regjeringen har har gjort hva den kan for å bagatellisere 6. januar-kuppforsøket til avtroppende president Donald Trump, deler av det militære etterretningskomplekset og deres fascistsupportere.

Titusenvis av Storbritannias helsevesenpersonal er syke av Covid-19

Av Rory Woods, 17 January 2021

Nesten 50 000 helsetjenestearbeidere har pådratt seg viruset og tusenvis andre er i isolasjon eller de skjermer seg. Et betydelig antall helsearbeidere har lidd av de svekkende langtidseffektene kalt Long Covid, og av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) siden den første bølga av pandemien.

Det franske Nytt Antikapitalistisk Parti benekter Trumps fascistkupp i Washington

Av Alex Lantier, 15 January 2021

Etter den høyreekstreme mobbens storming av Capitol benektet middelklassens NPA at det ble forsøkt et kupp, og fordømte advarsler om et kupp som «borgerlig».

Massive protester i Berlin mot planer om å gjenåpne skoler

Av Markus Salzmann, 12 January 2021

Til tross for utbredt motstand og klare vitenskapelige bevis for at skoler er en viktig driver for pandemien, holder Senatet i Berlin, den lovgivende forsamlingen regjert av en koalisjon av Sosialdemokrater, De Grønne og Venstrepartiet, seg til politikken for flokkimmunitet, i storselskapenes interesse.

Europeiske politikere og medier nedtoner kuppet i USA

Av Peter Schwarz, 10 January 2021

Det sentrale fokuset innen styringskretser er at den fremskredne forvitringen av det amerikanske demokratiet kan styrke opposisjonen i retning av tilsvarende utviklingstrekk i Europa

Spanske offiserer intensiverer ytrehøyre-konspirasjon samtidig med fascistkuppet i Washington

Av Alejandro López, 9 January 2021

Samtidig som Trump forsøkte et kupp i Washington skrev spanske offiserer til Spanias forsvarsminister Margarita Robles og krevde at hun «endrer kurs» for landets valgte koalisjonsregjering av Sosialdemokratene (PSOE) og det «venstrepopulistiske» partiet Podemos.

Assange nektet kausjon etter blokkert utlevering, vil anke til UK High Court

Av Thomas Scripps, 7 January 2021

Dommer Baraitser sa i hennes avgjørelse på onsdag: «Hva angår Mr. Assange, denne saken er enda ikke vunnet.»

Leger responderer på Assange-utleveringsdommen: «Han må løslates umiddelbart»

Av våre reportere, 7 January 2021

«Vi forlanger at alle juridiske prosesser blir henlagt og at han blir løslatt fra fengsel, og først da vil hans psykologiske tortur endelig opphøre.»

Britisk dommer beslutter mot utlevering til USA: Løslat Julian Assange nå!

Av Thomas Scripps, 5 January 2021

En politisk beslutning er truffet som opprettholder trusselen mot demokratiske rettigheter representert av påtalemyndighetens sak, etterlater Assange i fare for fortsatt forfølgelse og fordrer en intensivering av kampanjen for å sikre hans frihet.

Den tyske børsindeksen DAX fråtser på massedød

Av Johannes Stern, 4 January 2021

Børsindeksen DAX nådde nytt toppnivå på mandag, før den satte ny rekord igjen på tirsdag. Børsbonanzaen under pandemien betyr at de superrike ytterligere har økt deres astronomiske formuer. Ifølge konsulentselskapet PwC og den sveitsiske banken UBS hadde de globalt i overkant av 2 000 dollarmilliardærene per juli formuer som utgjorde € 8,7 billioner, det dobbelte av Tysklands BNP.

En dødelig jul i Tyskland

Av Johannes Stern, 4 January 2021

Krokodiltårene Steinmeier lot falle i hans juletale kan ikke skjule det faktum at styringsklassen er ansvarlig for det største mannefallet siden slutten av andre verdenskrig.

Det franske testsystemet bommet på 9 av 10 Covid-19-tilfeller etter den første nedstengingen

Av Samuel Tissot, 4 January 2021

En nylig studie publisert i vitenskapstidsskriftet Nature avslører manglene for testsystemet Macron-regjeringen innførte etter den første nedstengingen, som førte til tusenvis av forebyggbare dødsfall.

EU-Kina-investeringsavtale hever spenningene med USA

Av Nick Beams, 4 January 2021

Investeringsavtalen, som var syv år underveis, ble sikret som resultat av et samordnet påtrykk fra den tyske forbundskansleren Angela Merkel og den kinesiske presidenten Xi Jinping, etter det amerikanske presidentvalget i november.

Spanske offiserer konspirerer for fascistkupp, for å pålegge Covid-19-politikk for «flokkimmunitet»

Av Alejandro López og Alex Lantier, 4 January 2021

Det «venstrepopulistiske» partiet Podemos og dets sosialdemokratiske regjeringsallierte i PSOE legger opp til en aktiv konspirering for et kupp, som har vært underveis praktisk talt hele det siste året.

Der vitenskapsrådet advarer om «ukontrollert gjenoppblomstring av epidemi»Macron-regjeringen avviser nasjonal nedstenging i Frankrike

Av Samuel Tissot, 4 January 2021

Regjeringen ignorerer anbefalingene fra forskerne og har bestemt seg for å gjenåpne skoler og arbeidsplasser på nyåret. Helseminister Olivier Véran stilte på France 2-kveldsnyhetene sist mandag, etter et møte i landets forsvarsråd samme morgen, der han kunngjorde at regjeringen avviste ideen om generelle eller lokale nedstenginger

Spania satt til å kutte pensjoner, samtidig som EUs pandemiredningspakke fører milliarder til de superrike

Av Alice Summers, 4 January 2021

Det «venstrepopulistiske» regjeringspartiet Podemos bidro til utdelingen av € 140 milliarder i Covid-19-redningsaksjoner til bankene, samtidig som det går inn for å skjære ned arbeideres pensjoner.

Utleveringsbeslutning om Assange forventet 4. januar: Mobiliser arbeiderklassen for å sikre hans frihet!

Av Thomas Scripps, 31 December 2020

Det å få bygget den nødvendige kampanjen i arbeiderklassen fordrer et politisk oppgjør med kreftene som har arbeidet for å isolere Assange – media og borgerrettighetsorganisasjoner fra det småborgerlige «liberale» brorskapet, pseudo-venstre og fagorganisasjons- og Labour-byråkratiet.

Katastrofen forverres der Storbritannia registrerer nesten 100 000 nye Covid-19-tilfeller på 48 timer

Av Robert Stevens, 30 December 2020

Sykehus er så overveldet at flere må erklære nødssituasjoner. Videre truer økningen av infeksjoner med å overvelde vaksineutrullingen, som går frem i snegletempo. «Det vil ta ca. 50 uker å vaksinere 50 millioner personer,» med 24/7-aktivitet. Storbritannias befolkning er på 66 millioner.

Studenter i husleiestreik ved britiske universiteter snakker ut

Av Ioan Petrescu, 29 December 2020

World Socialist Web Site snakket med representanter for de husleiestreikende studentene, som startet deres aksjoner tidligere denne måneden ved University of London og Goldsmiths University.

Jacobin glorifiserer Dolores Ibárruri, Den spanske revolusjonens stalinistiske bøddel

Del to

Av Barry Grey, 29 December 2020

Jacobins og DSAs glorifisering av Ibárruri er på ingen måte et avvik. Det er del av en kalkulert promotering av stalinisme og Det amerikanske kommunistpartiet som modeller for radikaliseringen av arbeidere og ungdom i dag.

Bygg aksjonskomitéer for å opponere mot gjenåpning av britiske skoler og campuser i januar!

Av Uttalelse fra UK Educator's Rank and File Safety Committee, 29 December 2020

Beskyttelsen av barn og lærere kan bare utvikles som del av arbeiderklassens uavhengige bevegelse i en kamp mot det kapitalistiske profittsystemet, som ofrer arbeideres sikkerhet og grunnleggende behov for styringselitens profittjakt.

Brexit-avtale baner vei for ytterligere konflikter

Av Robert Stevens, 29 December 2020

Avtalen besørger i siste instans ingenting annet enn å fastsette kortsiktige parametere for den pågående konflikten mellom Storbritannia og EU.

Sverige registrerer den dødeligste novembermåneden siden Spanskesyken i 1918

Av Jordan Shilton, 29 December 2020

Med rundt 100 personer som hver dag dør av en befolkning på 10 millioner, tilsvarer det ekstrapolert til en befolkningsstørrelse som USAs, mer enn 3 000 hver dag. Hittil har Sverige registrert 8 088 døde, og overdødelighet i november var 10 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for samme måned i årene 2015 til 2019.

Spanias PSOE-Podemos-regjering forsvarer politikken for «flokkimmunitet» i Lancet

Av Alice Summers, 26 December 2020

Brevet til det medisinske tidsskriftet Lancet forsvarer en politikk som bare de fem første fem månedene av 2020 førte til rundt 50 000 Covid-19-dødsfall.

Med voksende koronaviruskrise faller Storbritannia ut i kaos

Av Robert Stevens, 24 December 2020

Tirsdag ble ytterligere 691 personer kunngjort omkommet av viruset. I går ble dette toppet med 744 rapporterte dødsfall, det høyeste antallet siden 29. april. Forutsigelsene er at National Health Service vil ha flere koronaviruspasienter under behandling 1. juledag enn på noe tidspunkt hittil under pandemien.

Fortsatt ingen avtale i Brexit-forhandlingene, der arbeiderklassen står overfor en katastrofe

Av Thomas Scripps, 22 December 2020

Midt under en dødelig katastrofe i Europa, uten sidestykke siden slutten av andre verdenskrig, er Storbritannia og EU-regjeringene låst inn i en uløselig kamp om økonomisk og politisk fordel.

Spanske soldater i aktiv tjeneste synger fascistsanger i online-videoer

Av Alejandro López, 22 December 2020

Dette understreker den kriminelle rollen til koalisjonsregjeringen av Sosialistpartiet (PSOE) og Podemos, som bagatelliserer fascistiske sentimenter i hæren.

Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!

Av Robert Stevens, 21 December 2020

Med sykehus som allerede er overveldet over hele verden slår forskere alarm om en ny, mer overførbar variant av Covid-19 som har dukket opp i Storbritannia, og har ført til en vesentlig økning av infeksjoner.

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!

Av SEP (Storbritannia), 18 December 2020

Det er arbeiderklassens ansvar, organisert på sitt eget uavhengige politiske program, for å få satt en stopper for pandemien.

Frankrikes president Emmanuel Macron tester positivt for koronavirus

Av Will Morrow, 18 December 2020

Dagen før Macron ble testet avsluttet Frankrike offisielt den svært begrensede nasjonale nedstengingen som hadde vært på plass siden slutten av oktober. Den var bare rettet inn mot å forhindre den sosiale eksplosjonen styringsklassen fryktet ville inntreffe dersom sykehusene ble helt overveldet av syke.

Nesten 1 000 daglige Covid-19-dødsfall i Tyskland: Det kriminelle resultatet av å holde næringsvirksomheter og skoler åpne

Av Christoph Vandreier, 17 December 2020

Hver eneste dag uten at det iverksettes nødtiltak for å stoppe pandemien betyr ytterligere tusener av dødsfall.

USAs største utenlandske militærbase satt på missilvarsel, samtidig med advarsler om atomkrig

Av Bill Van Auken, 16 December 2020

Sirener og høyttalere på Ramstein Air Base i Tyskland, verdenssentrum for USAs største militærkompleks i utlandet, lød alarmen om innkommende missilangrep.

Tysklands «harde nedstenging» beskytter selskaper, på bekostning av liv

Av Gregor Link, 16 December 2020

Store fabrikker kan uten unntak forbli åpne, selv om de produserer ikke-essensielle produkter; foreldre som ikke får fri fra jobben, vil fortsatt kunne sende deres barn til skolen. Regjeringen i Østerrike meldte den 7. desember tilsvarende resolusjoner angående skoler, da smittetreden var nedadgående. Den har siden blitt reversert.

FN-rapportøren Nils Melzer krever Assanges umiddelbare løslatelse, etter ti år med vilkårlig forvaring

Av Oscar Grenfell, 14 December 2020

Melzers uttalelse ble utstedt midt under et stort koronavirusutbrudd i fengselet Belmarsh Prison, som truer WikiLeaks-forleggerens liv, og under opptakten til en rettsavgjørelse om hans utlevering til USA. Kjennelsen i skueprosessen om Assanges utlevering til USA faller den 4. januar.

Sveriges «flokkimmunitet»-politikk forårsaker katastrofe

Av Bryan Dyne, 14 December 2020

Sveriges respons på pandemien, som innebar å la skoler og næringsvirksomheter holde åpent mens det meste av verden vedtok nedstenging, ble av alle deler av det politiske etablissementet i USA og Europa hyllet som en modell.

Duellen tilspisser seg i Brexit-samtalene, med nok en ny siste-frist

Av Robert Stevens, 14 December 2020

Beslutningen ble fattet i en ettermiddagstelefonsamtale mellom de to på søndag, etter timer med forhandlinger i Brüssel i løpet helgen. Johnson og von der Leyen meldte en fellesuttalelse som sa: «Til tross for at tidsfrister har blitt overtrådt igjen og igjen mener vi på nåværende tidspunkt at det er ansvarlig å gå en ekstra runde.»

Sverige ser belegg på intensivavdelinger i Stockholm nærme seg 99 prosent

Av Benjamin Mateus, 11 December 2020

«Flokkimmunitet»-modellen for å hanskes med pandemien har ført til en massiv økning av infeksjoner, og helsevesenet i den svenske hovedstaden når sin kapasitet. Onsdag rapporterte Aftonbladet at intensivavdelingene på Stockholm-sykehusene hadde nådd 99 prosent av deres kapasitet.

Europas Covid-19-dødstall nærmer seg en halv million

Av Johannes Stern, 11 December 2020

To uker før jul raser Covid-19-pandemien ute av kontroll i Europa.

Skoleelever i Tyskland motsetter seg tilstedeværende undervisning og krever «konsistent nedstenging»

Av Gregor Link, 10 December 2020

Skolestreiken i Bremen er del av ei voksende bølge av motstand fra skoleelever mot de europeiske regjeringenes flokkimmunitetspolitikk. Avgangselevene ved Kurt Schumacher Allee Videregående har på eget initiativ halvert deres personlige fremmøte for klasseromsundervisning, uten godkjenning fra utdanningsmyndighetene.

Sammenstøt mellom Ukaina og Ungarn der NATO diskuterer ukrainsk medlemskap

Av Jason Melanovski, 8 December 2020

Konflikten mellom Ukraina og Ungarn demonstrerer de dype krisene som konfronterer de høyreorienterte kapitaliststatene i NATO der de søker ytterligere å få omringet Russland.

Macron mottar al-Sisi, slakteren fra Cairo, for tredagers statsbesøk i Paris

Av Alex Lantier, 7 December 2020

Sisi kommer for å gi Macron en veiledning om hvordan man styrer et fascistisk autoritært regime, samtidig med voksende sosialt raseri mot den franske presidentens politistat-agenda. «Rettsstaten er åpenbart en fin ting, men noen ganger må man også tenke strategisk,» uttalte forleden den høyreekstreme pensjonerte general Pierre de Villiers, tidligere sjef for overkommandoen.

Britiske People’s Assembly snakker «Zero Covid» og gjør ingenting

Av Julie Hyland, 7 December 2020

Tausheten om den kriminelle rollen spilt av Labour- og fagforeningsbyråkratiet er det grunnleggende formålet for Storbritannias Folkets forsamling. Selv om organisasjonen presenterer seg som en «grasrotbevegelse» er den et konstrukt av pro-kapitalist-tendenser, fiendtlige overfor sosialisme og arbeiderklassen.

I lekkede fascist-chats på WhatsApp oppfordrer spanske generaler til massemord

Av Alejandro López, 4 December 2020

Dusinvis av høytstående pensjonerte offiserer deltok i en WhatsApp-chat der de kunngjorde deres lojalitet til fascismen og oppfordret til drap av flere titalls millioner mennesker. «Jeg vil at alle av dem, og alle deres etterkommere, skal dø. Dét er det jeg vil se. Er det så mye å be om?»

Universitetet i Leipzig henfaller til autoritære metoder for å presse gjennom møte med den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski

Av Christoph Vandreier, 4 December 2020

Møtet var innrettet på å styrke posisjonen til en professor som med hans nedtoning av naziforbrytelsene og ansporing til fremmedfrykt mot utlendinger ved universiteter har fremprovosert enorme protester over hele Tyskland.

Pensjonerte spanske offiserer appellerer til kongen om å støtte et militærkupp

Av Alejandro López og Alex Lantier, 1 December 2020

Spanske offiserer fra hæren og luftvåpenet har sendt brev til kong Felipe VI og til EU-parlamentet og bedt dem om å støtte aksjoner mot Spanias valgte regjering. De anklager regjeringen for landssvik og for å true den spanske nasjonens overlevelse.

Hundertusener protesterer på tvers av Frankrike mot politivold og Macrons lov om immunitet for politiet

Av Will Morrow, 1 December 2020

Motstanden vokser mot en lov som vil kriminalisere videofilming av politibetjenter, samtidig med ei rekke hendelser av politibrutalitet den siste uka. Hundretusener deltok lørdag ettermiddag i demonstrasjoner over hele Frankrike. Regjeringens egen underestimerte beretning hevdet at 46 000 mennesker deltok bare i Paris, men bilder og videoer viser at det faktiske antallet var flere ganger høyere.

Politiets antiflyktning-opptøyer i Paris: En advarsel til arbeiderklassen

Av Alex Lantier, 27 November 2020

Det oppstår en ustoppelig konflikt mellom arbeiderklassen og finansaristokratiet, med mektige deler som støtter oppbyggingen av en fascist-politistat.

Spanias PSOE-Podemos-regjering bygger konsentrasjonsleirer for migranter på Kanariøyene

Av Alice Summers, 26 November 2020

Det «venstrepopulistiske» partiet Podemos støtter byggingen av leirer for masseinternering av tusenvis av flyktninger, i likhet med Syriza i Hellas.

Fransk politi går til voldelig tilslag mot flyktningeleir i Paris

Av Will Morrow, 25 November 2020

Hundrevis av hjemløse flyktninger ble tvunget til å marsjere nordover til de nådde de ytre forstedene av Paris, forfulgt av politiet som kastet tåregassbeholdere på dem der de gikk. Andre grupper ble tvunget på marsj sørover mot rådhuset, mens de gjentatte ganger ble overfalt av politienheter som brukte tåregass.

Storbritannias regjering bekjentgjør økning av militærutleggene på £ 21,5 milliarder

Av Thomas Scripps, 23 November 2020

Storbritannias statsminister Boris Johnson prøver å få trukket sin regjering ut av dens utenrikspolitiske krise over Brexit – forsterket av det amerikanske valgseieren til Joe Biden, som er antiBrexit-innstilt – med den britiske militarismens spake.

Sykepleier på frontlinja på britiske Royal Bournemouth Hospital snakker ut, med Covid-19-tilfellene til værs

23 November 2020

Dette brevet ble tilsendt WSWS fra en sykepleier på frontlinja ved Storbritannias sykehus Royal Bournemouth Hospital. «Som sykepleier i frontlinja på Royal Bournemouth Hospital (RBH), ville jeg skrive om den farlige og utrygge situasjonen våre pasienter og ansatte står overfor, nå under den andre bølga av Covid-19.»

Labour Party slipper Jeremy Corbyn inn igjen etter suspendering for antisemittiske kommentarer

Antisemittisme-heksejakta og corbynismens fiasko

Av Chris Marsden, 20 November 2020

Denne talen ble holdt av Chris Marsden, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (UK), på et offentlig online-møte med tittelen «Blairistenes antisemittismeheksejakt og corbynismens kollaps», den 15. november 2020.

Der europeiske regjeringer presiderer over massedød må arbeidere slåss for nedstenging av ikke-essensiell produksjon og skoler

Av Jordan Shilton, 20 November 2020

Voksende antall arbeidere og ungdommer støtter kravet om nedstenging av ikke-essensiell produksjon og stans av tilstedeværende undervisning på skolene, for å begrense pandemien og få den under kontroll.

Resolusjon fra SEPs (UK) Femte kongress: Covid-19-pandemien, den internasjonale klassekampen og Socialist Equality Partys oppgaver

17 November 2020

Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt av medlemskapet i Socialist Equality Party (UK) på partiets Femte nasjonalkongress, som ble avholdt online fra 24. til 27. oktober 2020. Den påtroppende nasjonalkomitéen tilføyde deler basert på de fundamentalt dagsaktuelle utviklingene i USA.

Nynazister marsjerer i Tyskland på minnedagen for de antijødiske novemberpogromene

Av Peter Schwarz, 14 November 2020

Natt fra 9. til 10. november 1938 satte nazister over hele Tyskland synagoger i brann, plyndret jødiske butikkerer, myrdet hundrevis av jøder og sendte titusenvis til konsentrasjonsleirer. Novemberpogromene, som ble koordinert på høyeste hold i naziregimet, markerte en ny fase av jødeforfølgelsene, som kulminerte i det statsorganiserte drapet av 6 millioner mennesker..

Over 300 000 koronavirusdødsfall i Europa: Kapitalismens forbrytelse mot menneskeheten

Av Will Morrow, 13 November 2020

De tusenvis av dødsfall som nå finner sted hver dag var ikke uunngåelige; de er produkt av den europeiske styringsklassens bevissts politikk.

Koronavirusinfeksjoner i Tyskland setter ny rekord

Av Markus Salzmann, 10 November 2020

Situasjonen er spesielt anspent i hovedstaden. Berlin registrerer for første gang mer enn 15 000 tilfeller av aktive koronavirusinfeksjoner. Ifølge Robert Koch Institute nådde antallet rapporterte nye koronavirusinfeksjoner i Tyskland på lørdag rekordnivået 23 399 tilfeller. Rekorden fra dagen før ble igjen overgått med rundt 2 000 tilfeller. Antallet dødsfall steg med 130 og ligger nå på 11 226.

Brexit-forhandlinger: Johnson i diskusjon med von der Leyen, i tolvte time

Av Thomas Scripps, 9 November 2020

I et forsøk på å unngå en «no deal»-Brexit balanserer både Storbritannia og EU deres rovinteresser mot ustabile innenlandske og internasjonale relasjoner. Forhandlingenes fokus gjør den fullstendig reaksjonære karakteren av denne striden mellom imperialistmakter helt åpenbar, der begge parter er totalt fiendtlige mot Europas arbeideres interesser.

Med Covid-19 til værs i verden setter regjeringer profitter foran liv

Av Andre Damon, 9 November 2020

Denne helgen nådde verden milepælen 50 millioner rapporterte tilfeller av Covid-19, og antallet dødsfall passerte 1,25 millioner, der Amerika og Europa står overfor den verste fasen av pandemien hittil.

Kosovos president Thaçi tiltalt for krigsforbrytelser

Av Peter Schwarz, 8 November 2020

Thaçi og andre KLA-ledere er tiltalt for hundrevis av drap, så vel som forfølgelser og tortur, under krigen med Serbia i årene 1998 og 1999.

Der Boris Johnsons delvise nedstengning innledes: Arbeiderklassen må gripe inn for å forhindre en Covid-19-katastrofe

Av Thomas Scripps, 5 November 2020

Labour Party og fagorganisasjonene står avslørt av denne krisen som Johnson-regjeringens medskyldige. Motstanden mot regjeringen vokser, men den kan bare føres videre med utviklingen av et nytt politisk program og lederskap.

Europas Covid-19-pandemi spinner ut av kontroll

Av Alex Lantier, 3 November 2020

De europeiske regjeringenes pretensjoner om å ha håndtert pandemien mer intelligent enn Trump-administrasjonen har blitt avslørt som et kynisk og dødelig bedrageri.

Lærere streiker på tvers av Frankrike, mot første dagen av dødelig skolegjenåpning

Av Will Morrow, 3 November 2020

Regjeringens politikk betyr at skolene vil fungere som overføringsvektorer for viruset, og at utallige barn blir smittet og vil smitte deres familier og venner.

Johnson-regjeringen tvunget til ny nasjonal nedstengning, men skoler, universiteter og fabrikker må holde åpent

Av Robert Stevens, 2 November 2020

Nedstengning ble påtvunget Johnson fordi spredningen av koronavirus siden økonomien ble gjenåpnet i mai har eskalert ut av kontroll, og nå truer med å oversvømme det britiske helsevesenet og føre til dødsfall av en målestokk som setter pandemiens topp-punkt i våres i skyggen.

Relanseringen av WSWS og kampen mot fascisme

Av Johannes Stern, 31 October 2020

Som på 1930-tallet er den store utfordringen å få besørget massen av den arbeidende befolkningen med et klart program og perspektiv.

WSWS’ kamp mot marxismens forfalskning

Av Alex Lantier, 31 October 2020

WSWS’ marxistiske og internasjonalistiske perspektiv satte nettstedet på det motsatte forløpet av klasseutvikling fra et sjikt av middelklassepartier som baserte seg på en sammensveising av stalinisme og identitetspolitikk.

Jeremy Corbyn suspendert av Labour-lederskapet i det seneste vanviddet under blairistenes antisemittisme-heksejakt

Av Chris Marsden, 30 October 2020

Det politiske påskuddet Corbyns suspendering ble begrunnet med, som var påstander om at det eksisterte en utbredt «venstre-antisemittisme» i Labour Party under hans lederskap, er en bakvaskelse ikke bare mot Corbyn, men mot utallige partimedlemmer.

Med Covid-19 til værs i Europa beskytter regjeringer profitter før liv

Av Johannes Stern og Alex Lantier, 29 October 2020

Såfremt ikke gjenoppblomstringen av Covid-19 på tvers av Europa stanses er det snakk om bare få uker før sykehus blir overveldet og masser av mennesker blir avskåret fra behandling.

Hviterusslands opposisjon erklærer generalstreik mot Lukasjenko-regjeringen

Av Clara Weiss, 28 October 2020

Arbeidsnedleggelser og protestdemonstrasjoner ser ut til å ha vært sentrert blant høyskolestudenter og elever på videregående skoler.

Ytrehøyre angriper forskere, med eksploderende koronavirusinfeksjoner i Tyskland

Av Gregor Link, 28 October 2020

Lørdag kveld var Robert Koch-instituttet målskive for et angrep med ildspåsetting. Ifølge politiet angrep ukjente personer en instituttbygning i Berlin-bydelen Tempelhof-Schöneberg med flere brennbare gjenstander.

«Flokkimmunitet»-politikken skyver Europas helsetjenester mot stupet

Av Anthony Torres, 28 October 2020

Med over 50 000 nye tilfeller registrert i Frankrike på søndag er det en klar fare for at sykehus og legevakter igjen blir overveldet.

Helsevesener står overfor kollaps på tvers av Øst-Europa samtidig med gjenoppblomstrende Covid-19-pandemi

Av Markus Salzmann, 27 October 2020

Polens ledende epidemiolog pekte på paralleller mellom dagens forhold i Polen og de som rådde i Italia tidligere i år, da helsevesenet kollapset på grunn av antallet infeksjoner.

Russisk domstol forlenger fengselsdommen til 13 år for russisk historiker av stalinistisk terror

Av Clara Weiss, 26 October 2020

Den brutale vendettaen mot Dmitrijev viser det russiske oligarkiets enorme frykt for den voksende interessen i store deler av befolkningen for den historiske sannheten om Oktoberrevolusjonen og den stalinistiske terroren.

Høyrepressen i Tyskland skrur opp angrepene mot pianisten Igor Levit

Av Ulrich Rippert, 26 October 2020

Süddeutsche Zeitung-redaksjonens første forsvar av artikkelen, samt påfølgende artikler i Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung og Neue Zürcher Zeitung, avslører at disse ledende avisene i det alt vesentlige står på samme linje som det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland.

Marcus Rashfords kamp mot barnefattigdom avslører Labours og fagorbundsbyråkratiets partnerskap med Johnson-regjeringen

Av Barry Mason og Robert Stevens, 22 October 2020

Det Labour Party-sponsede lovfremlegget lyder: «At dette kammeret [House of Commons] oppfordrer regjeringen til å fortsette med direkte finansiering av tilbudet med gratis skolemåltider gjennom skoleferien og frem til påsken 2021, for å forhindre at over én million barn under denne krisen går sultne.»

Pianisten Igor Levit og forsvaret av kultur mot fascisme

Av David North og Clara Weiss, 22 October 2020

Levit har fremstått som en kraftfull stemme mot nynazismens gjenoppblomstring i Tyskland, som finner sitt mest forvorpne uttrykk i den voksende politiske makten til Alternative für Deutschland.

Etter terrorangrep i Frankrike lanserer Macron antimulimsk politistat-tilslag

Av Will Morrow, 20 October 2020

Macrons politikk er ikke til å skille fra Marine Le Pens fascistiske raljeringer, lederen for Nasjonal Samling.

Johnson avbryter Brexit-forhandlinger etter fastlåste posisjoner under EU-toppmøtet

Av Thomas Scripps, 19 October 2020

Brexit er et knutepunkt for de sammenflettede innenlandskrisene konfrontert av Storbritannia, EU-statene og USA, og av de tiltakende geopolitiske spenningene mellom dem alle.

Mobiliser arbeiderklassen mot Den europeiske unions politikk for «flokkimmunitet»

Av Alex Lantier, 19 October 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte denne uka om at Europa står overfor «eksponentiell økning» av Covid-19-tilfeller. Bare i løpet av de ti siste dagene har kontinentet registrert over én million nye tilfeller, som bringer det totale antallet siden pandemien startet til over syv millioner. Samtidig som Europa fremstår som et episenter for en global gjenoppblomstring av Covid-19 fører EU en politikk som fører til dødsfall av en uforlignelig skala, som vil overgå vårens 200 000 dødsfall.

Storbritannias lokale nedstengningssystem i villrede, med Covid-19-tilfeller som går til værs

Av Robert Stevens, 19 October 2020

Denne krangelen mellom lokale Labour-myndigheter og sentralregjeringen bekrefter at bekjempelsen av spredningen av denne dødelige sykdommen ikke kan overlates til noen fraksjon av styringseliten og disses politiske representanter.

Globalt oppsving av Covid-19-tilfeller, samtidig som regjeringer dropper tiltak for å demme opp for pandemien

Av Benjamin Mateus, 17 October 2020

Politikken for «flokkimmunitet», som effektivt sett gir en drapssykdom fritt løp, truer med å overvelde sykehus og føre til ei stigende tidevannsbølge av dødsfall og lidelse.

Macron hyller flokkimmunitet og avviser nedstengning, mens Covid-19 øker i Europa

Av Alex Lantier, 15 October 2020

I et nasjonalt kringkastet intervju sa Macron at ikke-essensielt arbeid og tilstedeværende undervisning skal fortsette, og at hans siktemål er fra 90 000 til 150 000 månedlige nye Covid-19-tilfeller i Frankrike.

Tredobling av nye koronavirusinfeksjoner i Tyskland på bare én måned

Av Marianne Arens, 15 October 2020

Harmen vokser blant arbeiderne over politikken for flokkimmunitet som blir pålagt av big business, der regjeringen bruker pandemien som påskudd for å utplassere hæren innenlands i Tyskland.

Podemos-minister Irene Montero poserer for Vanity Fair

Av Alice Summers, 12 October 2020

Intervjuet med partneren til Podemos-generalsekretær Pablo Iglesias hadde som formål å forsikre Vanity Fairs velbeslåtte lesere at Podemos er tvers igjennom korrupt.

Tyskland og Frankrike vil sanksjonere Russland over den angivelige forgiftningen av Navalnyj

Av Clara Weiss, 10 October 2020

Ingenting publisert av OPCW og imperialistmaktene om forgiftning av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalnyj kan tas for pålydende.

Gjenkomsten av Hohenzollernes keiserlige dynasti i Tyskland

Av Ulrich Rippert, 7 October 2020

De frekke kravene fra Hohenzollerne tar ikke bare sikte på den skamløse berikelsen av den tidligere herskerfamilien, men også dens gjenkomst til en plass «i toppen» av det tyske samfunnet.

30 år av tysk enhet

Av Sozialistische Gleichheitspartei, 4 October 2020

Der tyske politiske ledere minnes oppløsningen av Øst-Tyskland og landets innlemming av Vest-Tyskland for 30 år siden, blir de tidligere løftene om frihet, demokrati og velstand daglig tilbakevist av virkeligheten.

Fransk legeforening fordømmer offisielt handlingsfravær mot pandemien

Av Alex Lantier, 2 October 2020

Politikken for flokkimmunitet bestemt av president Emmanuel Macron, øker risikoen for nok en forferdelig økning av dødsfall, verre enn i vår.

Med én million døde, regjeringer dropper tiltak for å begrense Covid-19-pandemien

Av Andre Damon, 1 October 2020

Høst- og vintermånedene i Amerika og Europa forventes å gi en stor gjenoppblomstring av sykdommen.

I amerikanske fengsler står Assange overfor en skjebne «verre enn døden», ble retten fortalt av vitner

Av Thomas Scripps, 30 September 2020

Ingen mengde spake fornektelser kan skjule det faktum at skulle Assange komme i klørne på disse menneskene, vil han forsvinne inn i det mørkeste hjørnet av det amerikanske fengselsystemet.

For en generalstreik for å bremse gjenoppblomstringen av Covid-19 i Europa!

Av Sozialistische Gleichheitspartei (Tyskland), Socialist Equality Party (Storbritannia) og Parti de l’égalité socialiste (Frankrike) og Sosyalist Eşitlik (Tyrkia), 29 September 2020

De europeiske regjeringenes insistering på å gjenåpne skoler, arbeidsplasser og offentlige samlingssteder har banet vei for virusets ødeleggende gjenoppblomstring.

Beslutning i Assanges sak satt for nyåret

Av Thomas Scripps og Laura Tiernan, 28 September 2020

Baraitser spurte, i det hun aksepterte forsvarets argument at enhver dramatisk endring av fakta rundt saken før den 13. november måtte tas med i betraktning: «Hvilken innvirkning på saken deres, sier dere, vil det amerikanske valget ha?»

Medisinsk ekspert forteller retten at Assange står overfor «veldig høy risiko for selvmord»

Av Laura Tiernan og Thomas Scripps, 24 September 2020

Kopelmans vitnesbyrd bekrefter advarslene siden november 2019, fra Doctors for Assange, om at Assange lider «psykisk tortur» og «kan dø i fengsel».

Eksplosivt bevismateriale fra Trump-innsider

Assange slept ut av ambassaden «på presidentens ordre»

Av Laura Tiernan og Thomas Scripps, 23 September 2020

Cassandra Fairbanks vitnet om at Arthur Schwartz, en velstående donor til Det republikansk partiet og sentral Trump-alliert, hadde besørget henne bevis for Trump- administrasjonens planer om å ilegge dødsstraff.

EU-parlamentet oppfordrer til internasjonal etterforskning av den påståtte forgiftningen av Navalnyj

Av Clara Weiss, 23 September 2020

Resolusjonen representerer en betydelig opptrapping av de europeiske imperialistmaktenes forsøk på å destabilisere Putin-regimet og skru opp spenningen mot Russland.