Yellen inntar aggressiv holdning til Kina under bekreftelsen for finansminister

Av Nick Beams
21 January 2021

Bekreftelse for nomineringen av tidligere Fed-styreleder Janet Yellen som finansminister i den påtroppende Biden-administrasjonen er på rett spor for to-parti-enighet, etter hennes vitnesbyrd og utspørring for Senatets finanskomité på tirsdag.

Janet Yellen i Kongressen i 2017 [Foto: US Federal Reserve]

Et bemerkelsesverdig trekk ved hennes bemerkninger var den aggressive holdningen hun inntok mot Kina, der hun gjorde det klart at Biden-administrasjonen vil videreføre, og til-og-med intensivere de økonomiske krigføringstiltakene initiert under Trump.

Hun fortalte komitéen at Biden ville «konfrontere Kinas voldelige, urettferdige og ulovlige praksis», som inkluderte underskjæring av amerikanske selskaper ved dumping av produkter, oppretting av handelshindringer, det å gi statsstøtte til storselskaper og tyveri av intellektuell eiendom».

«Disse politiske retningslinjene, medregnet Kinas lave arbeidsliv- og miljøstandarder, er fremgangsmåter vi er beredt for å anvende hele verktøykassa for å adressere,» sa hun.

Yellen slo også an en aggressiv tone hva angår handelsrelasjoner. Hun fokuserte på anliggendet dollar relatert andre valutaer, og sa at dens verdi og verdien av andre valutaer måtte bestemmes av markedsrelasjoner.

Den «forsettlige målrettingen av valutavekslingskurser for å oppnå kommersiell fordel er uakseptabel,» sa hun, og la til at hun ville «motsette seg alle forsøk fra andre land for på kunstig måte å manipulere valutaverdier for å oppnå en uberettiget fordel i handel».

Gitt at dollaren har falt med 6 prosent i valutamarkedene siden finansmarkedsturbulensen i mars og fortsetter sin nedadgående trend, utgjør Yellens bemerkninger en advarsel til andre land om ikke å kontre fallet ved å gripe inn for å dempe dens effekter. Dollarens fall og den påfølgende økningen av euroens verdi er en bekymring i Europa på grunn av dens effekt for senkingen av inflasjonen, som Den europeiske sentralbanken (ECB) prøver å få bygget opp under.

Hovedstøtet i Yellens vitnesbyrd var markedsføringen av Bidens stimuleringspakke på $ 1,9 billioner, der hun forsøkte å adressere bekymringer for dens innvirkning på veksten av amerikansk statsgjeld, nå på rundt $ 21,6 billioner, eller mer enn 100 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og innvirkningen av den svimlende gjelden på rentenivåene.

Hun sa at stimulanstiltakene ville besørge støtte for amerikanske arbeidere og småforetak. I virkelighetens verden, som med alle tilsvarende tiltak tidligere, er de innrettet på ytterligere å øke storselskapenes rikdommer. Wall Street har ønsket tiltakene velkommen, så vel som at utsiktene til ytterligere statsstøtte har vært en av faktorene bak den fortsatte stigningen av aksjemarkedet i år.

Hun adresserte bekymringene over gjelden og utsiktene til at dens økning ville sette oppadgående trykk på rentenivåene, der hun sa: «Verken den valgte presidenten eller jeg foreslår denne bistandspakka uten en forståelse for landets gjeldsbyrde. Men akkurat nå, med rentenivåer på historisk lave nivå, er det smarteste vi kan gjøre å handle stort.»

Hun sa at gjeldsveksten var bekymringsfull og til slutt ville bli adressert – en advarsel om at det på et eller annet tidspunkt vil bli tatt aksjon for å få arbeiderklassen til å betale for stimulansen besørget storselskaper og finansmarkeder. Rentene kan etter hvert øke, sa hun, men «akkurat nå er vår utfordring å få Amerika tilbake i arbeid, og få beseiret pandemien.»

Påstanden at målet er å «beseire pandemien» blir motsagt av det faktum at den innkommende Biden-administrasjonen viderefører Trumps morderiske politiske linje for «flokkenimmunitet», ved å nekte å iverksette effektive, meningsfulle tiltak for å hanskes med pandemiens utbredelse.

Mens den rådende konsensus er at rentene vil forbli lave, er det bekymringer for at en plutselig økning kan utløse vesentlig finansiell turbulens. Det skyldes at spekulasjonene i finansmarkedene og økningen på Wall Street til rekordhøyder, har vært basert på de ultralave rentene som er resultat av at Fed har sprøytet billioner av dollar inn i finanssystemet.

Renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner [Treasury bonds] har steget til mer enn 1 prosent for første gang på mange måneder, og den steg igjen marginalt på bakgrunn av Yellens vitnesbyrd.

En artikkel i Financial Times bemerket at en av de alvorligste effektene av de amerikanske stimuleringstiltakene kan være deres innvirkning på markedet for statsobligasjoner, som danner basis for prisene for finansielle verdipapirer [‘assets’] over hele verden.

Mike Stritch, investeringssjef i BMO Wealth Management, sa til Financial Times: «Mange assets har blitt bygget på utsiktene til lave renter i overskuelig fremtid. Hva angår finansrisikoer tror vi det er en av de helt store.»

Hevingen av rentenivåene behøver ikke være stor for å forårsake problemer, fordi det er anslått at en stigning på bare 1 prosent nå tilsvarer en stigning fra 3 til 4 prosent for 20 år tilbake.

Flommen av penger inn i finanssystemet er indikert av spranget på 24 prosent, i et bredt mål for pengetilbudet i 2020, den største årlige økningen på de 150 årene som er dokumenterte.

En nylig artikkel av Financial Times-journalisten Katie Martin advarte for at «markedene har en eim av sydende frosk om seg».

Hun fortsatte: «Investorer blir dyktige til å ignorere varselstegnene, som den ordspråklige amfibien i ei gryte med langsomt oppvarmet vann, og forstår ikke farene før det er for sent.»

Hun bemerket at fondsforvaltere er «desperate etter steder å parkere deres penger», og refererte til den mangeårige investoren Jeremy Granthams nyttårsnotat, som advarte om «virkelig vanvittig investoradferd», som den mer enn 700 prosent stigningen for Tesla aksjen og oppsvinget for bitcoin. Han sa at disse var sikre tegn på en ikke holdbar boble.

Med støtten fra Wall Street og oppbakkingen fra sentrale Republikanere er Yellen så godt som sikret bekreftelse for stillingen som Bidens finansminister.

Charles Grassley, den nåværende Republikaner-styrelederen i Senatets finanskomité, har snakket positivt om henne siden hennes nominering ble kunngjort. Han sier han har snakket med henne og har understreket viktigheten av kongresstilsyn. Dette er i tråd med uttalelser fra Biden som understreker at han vil søke samarbeid med Republikanerne.

Det er imidlertid ett politikkområde der Yellen ikke vil være i stand til å delta. Hun blir nødt til å si seg inhabil fra finansdepartements overveielser som involverer Wall Street-banker og selskaper som hun mottok totalt mer enn $ 7 millioner fra i 2019 og 2020, som talehonorarer.

Bidens overgangsteam har nektet å gjøre videoer eller transkripsjoner av hennes kommentarer offentlig tilgjengelige, og sa hun deltok i udokumenterte diskusjoner om økonomien. Ingen tvil om at teamet hadde i tankene at under lignende omstendigheter, som det ble avslørt av WikiLeaks, sa Hillary Clinton at hun hadde et offentlig og et privat syn.

 

Forfatteren anbefaler også:

Janet Yellen, Biden’s treasury nominee, received millions from Wall Street
[8 January 2021]

Biden economic team: Straight from Wall Street
[1 December 2020]

Den massive Wall Street-spekulasjonens klassedynamikk
[30 December 2020]

The politics of the capitalist debt economy
[14 July 2020]