Kongressen til Amerikas arbeidere: «La dem spise kake»

23 December 2020

Kongressen spytta arbeiderklassen og deres familier i ansiktet på mandag kveld da den vedtok ei pandemi-«nødbistand»-pakke på $ 900 milliarder som skal besørge en fornærmende stimulanssjekk på $ 600, ingenting i nærheten av lettelse for de titalls millioner amerikanere som lider seg gjennom den verste økonomiske krisen siden Den store depresjonen, utløst av Covid-19-pandemien.

Folk stiller i kø og sjekker inn for matutdeling fra Harlems Food Bank For New York City, et felleskjøkken og matdeponi, i New York den 16. november 2020 [Foto: AP Photo/Bebeto Matthews]

Tiltaket var tillagt en lovproposisjon for utgifter på tilsammen $ 1,4 billioner [NOK 12,12 billioner], som betyr at Representantenes hus og Senatet stemte over og vedtok en proposisjon for tiltak nedfelt i et rekordlangt dokument på 5 593 sider, som ingen av senatorene, representantene eller deres assistenter hadde tid til å lese gjennom. Hver eneste Demokrat-senator, medregnet Bernie Sanders og Elizabeth Warren, stemte for vedtaket i Senatet. Lovproposisjonen gikk også gjennom i Representantenes hus, der bare de to Demokratene Rashida Tlaib og Tulsi Gabbard stemte imot. DSA-medlem Alexandria Ocasio-Cortez, som posterte på sosiale medier med beklagelser over manglende tid til å få lest lovfremlegget, besørget likevel hennes godkjenningsstempel.

Nødbistandslovprosisjonen støttet av Det demokratiske partiet innebærer én direkteutbetaling som engansstimulans, på $ 600 til voksne som i 2019 tjente mindre enn $ 75 000 i tillegg til stimulanssjekker for hvert enkelt barn, på halvparten av de $ 1 200 som var inkludert i den forrige redningspakka som ble vedtatt i mars, kalt CARES Act. For en familie på fire, som tjente mindre enn $ 110 000, vil det utgjøre $ 2 400.

Hva er $ 600?

Der dette kommer i en tid da antall Covid-19-infeksjoner og dødsfall er på det høyeste punkt noensinne og fremdeles stiger, er lovproposisjonen hånende utilstrekkelig for å dekke de enorme behovene til millioner av lidende mennesker. Mens Kongressen bruker penger som vann for å støtte opp big business, og Federal Reserve sluser billioner inn i aksjemarkedet, blir ingenting gjort for å skåne arbeiderklassen. Etter måneder med angivelig tilspissede forhandlinger om nødssituasjonsbistand, har Demokratene og Republikanerne erklært: «La dem spise kake!»

Mer enn 70 millioner amerikanere har siden mars søkt om ledighetsytelser, da de første nedstengingstiltakene og restriksjonene ble iverksatt over hele landet. Millioner har blitt etterlatt ventende i uker eller måneder på å bli godkjent, og mange har blitt nektet hjelp eller de har blitt bedt om å tilbakebetale for «urettmessige betalinger».

Nesten to tredjedeler av amerikanerne har levd fra lønnsslipp til lønnsslipp siden pandemien startet, og en tredjedel har åpnet et nytt kredittkort for å kunne dekke deres utgifter, ifølge en undersøkelse utført av Highland Solutions. Nesten 80 prosent sier nå at de ikke vil kunne dekke et nødutlegg på $ 500.

For millioner vil ikke stimulanssjekken engang komme i nærheten av å dekke en måneds husleie. En median månedshusleie for en ett-roms-leilighet i USA er mer enn $ 1 000. I byer som New York og San Francisco er den gjennomsnittlige månedlige husleia godt over $ 3 000.

Det nasjonale moratoriet for utkastelser – som ikke har forhindret innmeldte stevninger for titusenvis av utkastelser, eller at tusenvis har blitt kastet ut av deres hjem – har blitt forlenget av Kongressen med en måned, som betyr at millioner har fått den fatttige trøst å skulle bli satt på gata i februar, istendenfor i januar.

Mens lovproposisjonen besørger $ 25 milliarder i husleiebistand, vil ifølge Moody’s Analytic den 1. januar anslagsvis 12 millioner leietakere i gjennomsnitt skylde $ 5 850 for utestående husleier og grunntjenester [‘utilities’; dvs. vann, renovasjon, m.m.], til sammen $ 70 milliarder. Det er ingen bestemmelse i lovproposisjonen for ettergivelse av utestående husleie. Nesten 6 millioner amerikanere forventer å bli kastet ut eller konfrontere tvangsauksjon de kommende månedene.

Mens stimulansen på $ 600 ikke vil dekke den gjennomsnittlige månedshusleia, hadde kanskje Demokratenes House Speaker Nancy Pelosi (personlig formue på $ 160 millioner) og senatslederen Mitch McConnel (personlig formue på $ 34 millioner) og de andre elitemedlemmene i Kongressen de daglige utgiftene fra deres egen verden i tankene. For eksempel koster et måltid for to pluss vin på den eksklusive restauranten French Laundry i Napa Valley, der Californias Demokrat-guvernør Gavin Newsom nylig ble tatt på fersken for å bryte koronavirusrestriksjoner, anslagsvis $ 1 200.

Mens de bare kunne kaste lommepenger på arbeiderklassen, inkluderer lovproposisjonen som ble vedtatt av Kongressen på mandag $ 7,8 milliarder for etaten for håndheving av immigrasjon og tollkontroll (ICE), som sørger for at gestapo-raid på immigranters hjem og deporteringer vil fortsette nok et år. Den sørger også for amerikansk imperialismes behov, med $ 300 millioner for å «motvirke kinesisk innflytelse», og anerkjenner absurd Dalai Lamas reinkarneringsprosess. Henholdsvis $ 40 millioner og $ 33 millioner skal skyfles inn i bestrebelsene for å styrte regjeringene i Syria og Venezuela.

Dersom styringsklassen mener at $ 600 er nok til å avverge sosiale konvulsjoner for noen betydelig periode, da skal de snart få annet å forstå. Det brygges et enormt raseri fordi ingenting er gjort for å kontrollere en pandemi som nå har drept mer enn 320 000 amerikanere, og som forventes å drepe hundretusener til.

Styringselitens mantra har vært at kuren ikke må bli verre enn sykdommen. Dette betyr at fabrikker og skoler har blitt holdt åpne selv om de har fungert som vesentlige vektorer for spredningen av koronaviruset. Den valgte presidenten Joe Biden har erklært at det ikke vil bli noen nasjonal nedstengning, og at skolene vil bli gjenåpnet de første ukene av hans administrasjon.

Det er i ferd med å bli tydelig for millioner av arbeidere at deres liv og velvære bevisst blir ofret for Wall Streets interesser, og at ingen hjelp er å forvente fra Demokratene eller Republikanerne. Umiddelbare tiltak må nå iverksettes for å redde liv. Arbeidere må danne grunnplan-sikkerhetskomitéer på hver eneste arbeidsplass, for å koordinere tiltak for å stenge ned ikke-essensielle arbeidsplasser og skoler, samtidig som det garanteres full lønnskompensasjon inntil pandemien er under kontroll. Dette kan bare oppnås ved eksproprieringen av oligarkene og profitørene som har skodd seg på pandemien, og ved omdanningen av storbanker og storselskaper til demokratisk kontrollerte operasjoner.

Arbeiderklassen konfronterer kapitalistsystemet i sin helhet. Kampen mot pandemien må ledes av et internasjonalt sosialistisk program, der målet er å transformere samfunnet til å imøtekomme menneskelige behov og ikke privat profitt.

Niles Niemuth

 

Forfatteren anbefaler også:

Der oligarkene tjener billioner tilbyr Kongressen de arbeidsløse småpenger
[22 December 2020]

Stopp bølga av død! Avvis pandemiprofitørenes politikk!
[12 December 2020]

Treff nødtiltak for å redde liv! Steng skoler og steng ned ikke-essensiell produksjon! Full kompensasjon for arbeidere!
[16 December 2020]

«Vi vil ha dem smittet»: Hvordan USA kom til 300 000 Covid-19-dødsfall
[18 December 2020]