Storbritannias farlige nye COVID-19-variant: En advarsel om å iverksette hastetiltak nå!

21 December 2020

Med 1,7 millioner som allerede er døde globalt, og sykehus som er overveldet, slår forskere alarm om en ny, mer smittsom variant av Covid-19 som har dukket opp i Storbritannia og fører til en vesentlig økning av infeksjoner der.

Den nye stammen av Covid-19 antas å være ansvarlig for denne månedens dobling av de daglige nye Covid-19-tilfellene i Storbritannia. Landet registrerte 35 000 nye tilfeller på søndag, det høyeste

antallet hittil bokført på en dag, og opp fra et gjennomsnitt på bare 15 000 to uker tidligere.

Den massive spredningen av denne nye Covid-19-stammen står som nok en anklage for Johnson-regjeringens hensynsløse og kriminelle respons på pandemien. Ved å droppe alle anstrengelser for å utrydde viruset etterlot myndighetene befolkningen sårbar og utsatt for en dødelig trussel med konsekvenser som fortsatt er ukjente.

En mann iført munnbind for beskyttelse mot koronavirus, der han passerer t-banestasjonen Westminster i London, tirsdag den 15. desember 2020 [Foto: AP Photo/Alberto Pezzali]

Den nye stammen synes å være 70 prosent mer smittsom enn variantene som for tiden sprer seg over hele Europa og Amerika.

Mens den nye sykdomsvarianten først ble oppdaget i september var allerede innen november en fjerdedel av nye tilfellene i London tilskrevet den. Ved midten av desember hadde dette blitt til tre-fjerdedeler av alle nye tilfeller.

Den nye varianten har i tillegg til å ha gjort seg gjeldende i alle deler av Storbritannia også allerede spredt seg til Nederland, Danmark og Australia, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). «Den nye varianten er ute av kontroll,» sa Storbritannias helseminister Matt Hancock.

«Denne nye varianten er veldig bekymringsfull, og er ulik alt vi har sett hittil under pandemien,» sa Jeffrey Barrett, direktør for Covid-19 Genomics Initiative ved Wellcome Sanger Institute, til Financial Times.

På lørdag beskrev John Edmunds, et medlem av regjeringens komité for vitenskapelig rådgivning for nødssituasjoner (SAGE), fremveksten av den nye stammen som det «verste øyeblikket i hele epidemien, for hva jeg vet». Han advarte om den «den nye stammens ekstraordinære smittsomhet».

Edmunds oppfordret: «Vi vil trenge mye strengere tiltak for å redusere forekomsten. Det som verre er er at vi starter med et utgangspunkt med veldig høy forekomst allerede, der sykehusene er sterkt strukket, og [National Health Service] personalet er under belastning. Det er en veldig farlig situasjon.»

På søndag kunngjorde land over hele Europa, og verden forøvrig, at de ikke lenger ville ta imot tilreisende fra Storbritannia, deriblant Østerrike, Belgia, Italia, Irland, Tyskland, Frankrike og Nederland. På lørdag introduserte Johnson et nytt restriksjonsnivå, benevnt «Tier 4», som har innvirkning på 16,4 millioner mennesker, medregnet de anslagsvis 9 millioner innbyggerne av alle Londons 32 bydeler [‘boroughs’] og store deler av det sørøstlige England.

Den nye varianten av Covid-19 involverer mutasjoner av virusets struktur. Barrett bemerket at 23

bokstaver i virusets genetiske kode hadde endret seg, deriblant 17 som potensielt kan påvirke måten viruset opptrer og sprer seg på.

Forskeren Laruie Garret bemerket at Covid-19 så langt i år har gjennomgått tre store endringer. «Hvorfor skjer det? Fordi det er så mye virus i verden nå, som sprer seg raskt, og det øker sannsynligheten for tilfeldige mutasjoner. Er den nye mutanten i USA? Hvem vet?»

Fremveksten av denne dødelig nye stammen av Covid-19 understreker Johnson-regjeringens kriminelle uansvarlighet med dens politiske retningslinje for «flokkimmunitet» som respons på pandemien.

I mars sto sir Patrick Vallance, regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver, sammen med Johnson og erklærte: «Det er ikke mulig å forhindre at alle får det, og det er heller ikke ønskelig.» Den 5. mars skisserte Johnson regjeringens respons på pandemien ved å si: «Kanskje kan dere ta det på haka, ta det hele på en gang, og la sykdommen, for å si det sånn, få forflytte seg gjennom befolkningen uten å treffe så mange drakoniske tiltak.»

I august forklarte den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn at han i mars ble orientert av den britiske regjeringen om at målet var å «bygge opp flokkimmunitet ved å la folk dø», en politisk orientering som var berettiget gjennom det han kalte «eugeniske formler». Corbyn holdt tett om regjeringens morderiske intensjoner i seks måneder.

Resultatet av denne politikken har vært en katastrofe. Nesten 70 000 mennesker er døde i Storbritannia. Landet har en dødelighet per capita som er enda høyere enn i USA, og 50 prosent høyere enn i Europa som helhet. Og nå, nesten et år etter at pandemien først oppsto, sprer den seg, med regjeringens egne ord «ute av kontroll», i form av en ny sykdomsstamme.

I flere uker har Johnson-regjeringen forsøkt å bruke utrullingen av Covid-19-vaksiner – som vil bli tilgjengelige for allmennheten i løpet av noen måneder – til å avlede oppmerksomheten fra den totale fiaskoen av ikke å treffe noen seriøse tiltak for å begrense og kontrollere sykdommen. Mediene var tilfredse med å følge kursen, og forsøkte å drukne ut den stadig stigende dødsraten med non stop dekning av vaksineutrullingen.

Johnson hevdet på lørdag at «situasjonen har forverret seg siden jeg sist talte til dere, for tre dager siden» – den dagen han erklærte at det ikke ville bli noen tilbaketrekning fra planene om at butikker skulle holdes åpne 24 timer i døgnet, og at «bobler» av tre husholdninger kunne møtes i løpet av de fem juledagene. Han la til at regjeringen først hadde fått å vite om den nye varianten «tidligere denne uka».

Dette er blanke løgner.

Regjeringen tilbrakte den siste uka med avvisning av kravene fra forskere om å droppe de dødelige

planene, og hadde til-og-med truet flere lokalmyndigheter i London med rettslige skritt for deres planlegging for å stenge skolene tre dager før den offisielle terminperioden, for å forhindre ytterligere økning av infeksjoner. Forøvrig fortalte Maria Van Kerkhove, teknisk leder for Covid-19 i Verdens helseorganisasjon (WHO), til BBC på søndag at Storbritannia hadde vært klar over den nye virusstammen som sirkulerte «sørøst i England siden september».

Mens definitiv informasjon ennå ikke har kommet frem med hensyn til mutasjonens opprinnelse, tillot Tory-regjeringens forsettlige og kriminelle passivitet den å spre seg ukontrollert. Den nye stammen ble oppdaget samtidig som regjeringen insisterte på å gjenåpne skolene, etterfulgt av at skoleelever og studenter ble sendt tilbake til colleges og universitetscampuser én måned senere.

Disse politiske retningslinjene ble sanksjonert fordi regjeringen ønsket å sikre selskapenes profittmarginer i den viktige julehandelen, og fordi de ikke ønsket noen utfordring av narrativet om at det å beseire viruset bare var et spørsmål om tid.

Plasseringen av profitter over menneskers liv og sikkerhet har i stedet ført til at en enda mer smittsom variant av viruset har spredd seg halvveis rundt verden i løpet av noen få uker.

Johnson-regjeringens morderiske handlinger får sine ekko fra dens motstykker i alle land.

I USA er 320 000 mennesker døde. I Frankrike er 60 418 døde, og i Tyskland 26 414. Enten det er Trump eller Biden, Merkel eller Macron, ingen kan tro på et eneste ord disse representantene for styringsklassen ytrer. Hele deres respons har fra begynnelsen av vært diktert av selskapenes og et superrikt oligarkis interesser. Uansett de forskjellige regjeringenes politiske avskygninger er politikken den samme: Profitter er hva som teller, og millioner av arbeideres liv er forbruksvarer.

Nesten 1,7 millioner liv har allerede gått tapt globalt, og ytterligere tusener dør hver dag. Det er ingen tid å tape! Nødtiltak må iverksettes for å få brakt viruset under kontroll!

Socialist Equality Party (SEP) i Storbritannia, sammen med søsterpartiene i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI), krever omgående nedstenging av alle ikke-essensielle næringsvirksomheter og alle skoler. Dette må ledsages av full kompensasjon for tapte lønninger og omsetninger for småbedrifter.

Billioner av dollar må investeres i helsetjenesteinfrastruktur for å behandle, begrense og utrydde Covid-19, og forsikre at samfunnet er beskyttet mot trusselen fra smittsom sykdom for fremtiden.

Påstanden om at det ikke finnes penger for disse nødvendige nødtiltakene for å redde liv er en løgn. De sosiale ressursene som kreves for de mest vitale folkehelsebehovene i befolkningen monopoliseres av en finanselite som har interesser som står diametralt i motsetning til samfunnets behov.

Det er opp til arbeidere å redde deres egne liv! Socialist Equality Party oppfordrer arbeidere og ungdommer som ønsker å slåss for dette programmet om å kontakte oss i dag.

Robert Stevens

 

Forfatteren anbefaler også:

Den globale økningen av Covid-tilfeller og dødsfall krever en umiddelbar internasjonal respons
[20 December 2020]

Stopp Storbritannias dødsvinter! For nødhandling for å redde liv!
[18 December 2020]

Johnson-regjeringen tvunget til ny nasjonal nedstengning, men skoler, universiteter og fabrikker må holde åpent
[2 November 2020]

For a European-wide school strike against the pandemic
[31 October 2020]