UPS’ Worldport-anlegg begynner utskiping av vaksine

Av Nick Barrickman
18 December 2020

På søndag begynte forsendelsene av Pfizer-BioNTech-vaksinen å ankomme United Parcel Services (UPS) massive Worldport-anlegg i Louisville, Kentucky, det første leddet i den massive logistikkoperasjonen for å distribuere den livreddende kuren mot Covid-19 til USAs befolkning.

Vaksinen blir distribueret til minst 636 lokaliseringer over hele landet, ifølge hærgeneral Gustave Perna, operativ direktør [COO; Chief Operational Officer] for president Donald Trumps kriseaksjon for vaksineutvikling og distribuering, kalt Operation Warp Speed. Hundrevis av legekontorer, CVS- og Walgreens-apotek over hele USA mottok vaksinen mandag, tirsdag og onsdag. I tillegg til UPS er også FedEx sterkt involvert i utskipingen av vaksinen til forskjellige lokaliseringer i USA.

En UPS-arbeider omlaster en forsendelse med Covid-19-vaksiner [Foto: Twitter/ @ UPS]

«Vaksinen er her,» proklamerte Louisvilles WDRB.com News på søndag. Nettstedet formidlet følgende info: «Dosene lagres ved -70 °C til de administreres og anvendes, og de kan ikke fryses på nytt. Tørris vil bli brukt i transport- og leveringsprosessen, for å sikre at dosene holdes på riktig temperatur.»

Vaksinens to beholdere er påfestet sporingsenheter som sørger for at de alltid er lett lokaliserbare i det massive komplekset. Vaksinedoser vil bli sendt ut til forskjellige lokaliseringer i USA med høy befolkningskonsentrasjon. Av sikkerhetsmessige årsaker kunngjør hverken Pfizer eller transportselskapene som forflytter vaksinen det totale antallet doser som blir besørget.

Vaksinen har ankommet rett før høyden av årets ferieperiode i USA. UPS’ Worldport-anlegg er utskipingsgigantens sentrale knutepunkt for deres flyfraktflåte. UPS sysselsetter over 12 000 arbeidere i Louisville, hovedsakelig på Worldport, som daglig håndterer over 300 flyvninger. Ifølge selskapets talspersoner formidler logistikknavet over 2 millioner pakker i timen i off-peak times, dvs. i lavsessong.

Med pandemien og tilstrømmingen av etterspørsel for utsending av varer, har anlegget i all hovedsak jobbet på toppkapasitet i størstedelen av 2020. «Den travleste tiden er rett før jul. Vi kommer til å være langt over 4 millioner [pakker i timen],» sa talsmannen Jim Mayer, om veksten i etterspørsel.

For å håndtere oppsvinget i etterspørselen har selskapet innleid over 100 000 sesongtilsatte på landsbasis, samtidig som de har lagt til 39 000 faste stillinger. Foretaket har utvidet sine weekend-tjenester til å omfatte både privat og kommersiell utskiping, for fullt ut å fange markedet skapt av pandemien.

Til tross for dette faller UPS fremdeles etter i bemanningen av deres enorme Worldport-knutepunkt. «En av Louisvilles største arbeidsgivere er fremdeles ute etter å fylle 1 000 sesongbaserte stillinger lokalt,» rapporterte NBCs lokale tilknytning i forrige måned.

Både UPS og FedEx har profitert godt gjennom hele pandemien. Den enorme logistiske infrastrukturen som overvåkes av utskipingsgigantene har plassert dem i en fordelaktig posisjon for å fange opp etterspørselen for både essensielle varer og den nyutviklede vaksinen. «Vaksiner kan bidra til å løfte selskapenes profitter, og potensielt deres aksjekurser,» skrev Al Root i Barron’s.

Han la til: «Men FedEx- og UPS-aksjene har absolutt hatt et godt år så langt, og vaksinedistribusjon er en relativt liten faktor sammenlignet med eksplosjonen i volumet av e-handel som pandemien har utløst.» De to selskapenes aksjekurser har steget med henholdsvis 92 prosent for FedEx og 44 for UPS. Det er også gode muligheter for å tjene penger på å «utskipe ting som sprøyter og saltløsninger, så vel som temperaturkontrollerte emballasjematerialer,» bemerker finanspublikasjonen.

Til tross for oppsvinget av aksjekursene får den gjennomsnittlige sesongansatte ved UPS i gjennomsnitt $ 14,50 i timen [NOK 124] for det viktige arbeidet de utfører. WSWS rapporterte [engelsk tekst] i forrige måned om 28-år-gamle David A. Platts død ved Worldport-anlegget. Platt ble drept av påførte skader av stor kraft på arbeidsplassen, ifølge den offisielle dødattesten. I tillegg døde minst to UPS-arbeidere på samme anlegget i vår av Covid-19 [engelsk tekst].

Selskapet administrerer dårlig sin testing og kontaktsporing for virusinfeksjoner for arbeidsstyrken. Ifølge pilotforbundet Independent Pilots’Association (IPA), som representerer UPS’ luftfraktarbeidere, pådro over 200 piloter seg Covid-19 i forrige måned. Det var dobbelt så mange infeksjoner som i løpet av hele året frem til da, ifølge IPA-talsmannen Brian Gaudet.

«Det går 380 flyvninger inn og ut av Louisville hver dag. Det er så langt bare tilgjengelig testing for internasjonale piloter, men ikke for innkommende piloter som ankommer fra flyvninger fra alle steder i Amerika og resten av verden,» sa Gaudet til WFPL. Dette reiser sannsynligheten for at piloter skal bli tvunget til å ofre seg for å få skipet ut den livreddende vaksinen til Amerikas essensielle arbeidere, som er først i køen for å motta vaksinering.

«UPS bryr seg egentlig ikke [om arbeiderne] før de absolutt må,» sa Anthony, en UPS-arbeider i Baltimore, til World Socialist Web Site.

Der han snakket om sin Baltimore-lokalisering, sa han: «I oktober fikk vi gaffeltrucker for å bidra til alle stor-volum Amazon-tingene. Det triste er at vi ikke får noe bedre betalt for det.»

 

Forfatteren anbefaler også:

Treff nødtiltak for å redde liv! Steng skoler og steng ned ikke-essensiell produksjon! Full kompensasjon for arbeidere!
[16 December 2020]

Vitenskapen bak Covid-19-vaksiner
[5 December 2020]

Number of infections among UPS airline pilots doubled in one month
[5 December 2020]