Tysklands «harde nedstenging» beskytter selskaper, på bekostning av liv

Av Gregor Link
16 December 2020

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og lederne av Tysklands føderale delstater [Bundesländer] kunngjorde på søndag en fellesresolusjon, som mediene enstemmig kalte en «hard nedstenging». Men tiltakene går ikke i nærheten av det som er nødvendig for å få brakt pandemien under kontroll. Fokuset er ikke på beskyttelsen av liv, men av selskapsprofitter.

Eksempelvis kan store fabrikker uten unntak forbli åpne, selv om de produserer ikke-essensielle produkter. Ifølge resolusjonen blir selskapssjefer bare «bedt om å vurdere om deres fabrikkanlegg kan stenges fra 16. desember til 10. januar, enten gjennom foretaksferier eller med vesentlige løsninger for arbeid hjemmefra». «Drift av kantiner» ville «fortsatt være mulig».

Bare deler av detaljhandelen og næringsvirksomheter i sektoren for personlig pleie skulle stenges ned, og selv disse først fra onsdag. Det betyr at det for dagene før tiltakene er gjeldende skulle være enda flere folkemengder, og at de store handelskjedene skulle kunne tjene penger på julesalget.

Sentralstasjonen i Frankfurt, Tyskland, torsdag den 8. oktober 2020. [Foto: AP Photo/Michael Probst]

For skolene blir juleferiene bare fremskyndet og forlenget med noen få dager. Samtidig skal foreldre som ikke får fri fra jobb fremdeles kunne sende deres barn til skolen, og med dét utsette de berørte familiene for den doble risikoen for smitte.

Alle andre tiltak er utelukkende relatert den personlige sfæren, der bare en liten andel infeksjoner forekommer, gitt det allerede høye forsiktighetsnivået som utøves av majoriteten av befolkningen.

I et intervju med radiokringkasteren Deutschlandfunk gjorde økonomiminister Peter Altmeier det entydig klart at tiltakene primært handler om å beskytte økonomien. Han sa han forventet at «vi vil lykkes i å forhindre en fullstendig økonomisk stillstand, under denne andre bølga. Tross alt, var det ikke dét som ble bestemt i går?» Han sa at siden pandemien startet hadde regjeringen «holdt nesten alle andre sektorer av økonomien åpne, bortsett fra restauranter, hoteller og personlige tjenester med nærkontakt».

Altmeier sa at i vår hadde regjeringen gjort alt den kunne for å sikre at industriens profittinteresser kunne forfølges. «De aller fleste fabrikker og næringsvirksomheter fortsatte å operere. I vår måtte de stå stille fordi det ikke var noen erstatningsleveranser fra Kina, fra Asia, fra andre europeiske land.» På den tiden sto den tyske industrien overfor et midlertidig kollaps i forsyningskjedene, etter nedstengingen av de store containerhavnene på østkysten i Kina, og de spontane massearbeidsnedleggelsene av forsyningsindustrien i Italia.

Økonomiministeren sa at i mellomtiden hadde til-og-med denne forretningsrisikoen blitt eliminert av regjeringen. «Denne gangen har vi beskyttet forsyningskjedene og klart å forhindre en fullstendig industriell nedstenging.» Han sa at tysk industri hadde overvunnet den «største lavkonjunkturen i etterkrigstidshistorien» og foreviste en «vekst på 8,5 prosent for tredje kvartal, sammenlignet med kvartal forut». Han var «sikker på at vi denne gangen ikke vil oppleve en lavkonjunktur som den i vår», og han antok at «de økonomiske tallene ikke i noen vesentlig grad må korrigeres». Altmeier truet imidlertid med at for dét formålet må nå regjeringen «gå klokt frem», og sørge for at «nedstengingen ikke gjentatte ganger forlenges på ubestemt tid».

De samme foraktelige profittinteressene står på spill hva angår det å få holdt skolene åpne. Skulle det dreid seg om barns trivsel ville det vært investert milliarder i digital undervisning, og det å få sikret deltakelse fra sosialt vanskeligstilte sjikt av befolkningen. I stedet blir skolene nå bare barnepassinstitusjoner slik at foreldre kan fortsette å arbeide i utrygge næringsvirksomheter.

Regjeringens resolusjon legger ikke opp til noen landsdekkende skolenedstengninger i det hele tatt. På skolene skal personkontakt bare bli «betydelig begrenset». Ifølge resolusjonen kan dette gjøres gjennom visse skolenedstenginger, eller ved suspendering av obligatorisk fremmøte. Nødbistand skal i alle fall tilbys barn av foreldre som arbeider i essensielle bransjer, og barn av foreldre som ikke kan få fri av deres arbeidsgivere.

Berlin holder til-og-med skolene åpne over jul. Som utdanningssenator (Bundesland-minister) Sandra Scheeres (SPD; Det tyske sosialdemokratiske parti) kunngjorde på mandag, skal akuttomsorg for yngre barn tilbys på skolene i Berlin gjennom hele «nedstengingen». Tilbudet skulle gjelde alle skoleelever med foreldre som jobber i «essensielle» yrker, inkludert helsevesenet og transportsektoren.

Regjeringen i Østerrike meldte i forrige måned tilsvarende resolusjoner angående skoler, som de som nå kunngjøres av den tyske regjeringen. Dette resulterte eksempelvis i at anslagsvis ett av fire barn i delstaten Niederösterreich stilte til personlig fremmøte på skolen. Med 49 000 angjeldende barn var dette mer enn ti ganger så mange som på tidspunktet for de første nedstengingstiltakene i vår. På mange barneskoler møtte nesten halvparten av elevene opp til klasseromundervisning. Fra og med den 7. desember ble i Østerrike elever i de åtte første klassetrinnene og avgangselevene sendt tilbake til skolen. Den dagen var karakterisert av et relativt lavt nivå av nye infeksjoner, men siden da har den tidligere nedadgående trenden igjen snudd.

Den samme politiske orienteringen følges nå i Tyskland. Som det ukentlige nyhetsmagasinet Der Spiegel i går rapporterte, har kanslerkontoret «lovet at skoler og barnehager vil være blant de første til å gjenoppta driften etter avsluttet nedstenging». Kanslerminister Helge Braun bekreftet overfor kringkasterne RTL og n-tv at fra statens side var disse barneomsorgsinstitusjonene «den siste tingen vi stenger, og den første vi åpner».

Med andre ord, for hva det angår den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene skal skolene gjenåpnes bare få dager etter den offisielle slutten av juleferien. Kringkasteren Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) skrev om planene til delstatsregjeringen i Berlin, en koalisjon mellom SPD, Venstrepartiet og De Grønne, at «for uka som begynner den 11. januar, planlegger Scheeres at skolene gjenåpnes, og gjenopptar tilstedeværende undervisning.»

Den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene viderefører dermed deres politikk med å prioritere profitter foran liv. I flere måneder har de holdt skoler og næringsvirksomheter åpne og har allerede ofret over 20 000 liv. Selv nå, der de daglige dødstallene i gjennomsnitt er over 500 og sykehusene er på randen av kollaps, nekter de å stenge ned ikke-essensielle næringsvirksomheter, medregnet skoler og barnehager.

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [den tyske seksjonene av ICFI, dvs. Socialist Equality Party] motsetter seg sterkt denne morderiske politiske orienteringen, og oppfordrer skoleelever/studenter, lærere og utdanningspersonell, og alle arbeidere, til å ta deres sikkerhet over i egne hender. I uttalelsen «Stopp bølga av død! Avvis pandemiprofitørenes politikk!» krever vi omgående nedstenging av alle ikke-essensielle næringsvirksomheter og skoler for å redde liv. Vårt program for umiddelbare handlinger inkluderer følgende krav:

Arbeidere må besørges en inntekt som er tilstrekkelig til å garantere en anstendig levestandard inntil det er mulig gjenoppta arbeidet. Det må bli reell bistand til småbedrifter som står overfor økonomisk kollaps.

De billioner av euro som er opphopet av pandemiprofitørene, ansamlet gjennom plyndringen av den offentlige statskassa, må hentes tilbake for å imøtekomme sosiale behov. De gigantiske finans- og selskapsinstitusjonene må konverteres til demokratisk kontrollerte offentlige redskaper.

SGP oppfordrer alle arbeidere til å organisere sikkerhetskomitéer og aksjonskomitéer for å iverksette de nødvendige tiltakene for å redde liv. Lærere, bil- og andre produksjonsarbeidere, Amazon- og logistikkarbeidere, studenter og ungdommen må danne disse komitéene for å organisere felles handling. Arbeidere har full rett til å nekte å arbeide under disse betingelsene. Arbeideres helse må ha forrang fremfor selskaps- og finansoligarkiets profitter!

Disse komitéene vil smi båndene mellom arbeidere i USA og arbeidere over hele verden, som står overfor de samme betingelsene og har de samme interessene.

Fremfor alt er kampen mot pandemien en politisk kamp mot styringseliten og kapitalistsystemet. Kapitalismen blir eksponert i sin helhet. Styringseliten avsløres i all dens inkompetanse, brutalitet og kriminalitet. Jo mer katastrofen utspiller seg, jo mer blir behovet for å få slutt på kapitalistsystemet i kampen for sosialisme åpenbart. Det masseraseriet som dette produserer vil ta form av en sosialistisk revolusjon.

Registrer deg her for å delta i etableringen av grunnplankomitéer og for å motta informasjon om å bli medlem av Socialist Equality Party!

 

Forfatteren anbefaler også:

Skoleelever i Tyskland motsetter seg tilstedeværende undervisning og krever «konsistent nedstenging»
[10 December 2020]

Åpne skoler og næringsvirksomheter i Tyskland fører til rekordantall av infeksjoner, og massedød
[14 December 2020]

Europas Covid-19-dødstall nærmer seg en halv million
[11 December 2020]