Stopp Trumps konspirasjon for nulling av 2020-valget!

11 November 2020

President Donald Trump nekter å akseptere valgtapet og er aktivt engasjert i et kuppkomplott for å nulle resultatene av 2020-valget og etablere et personalistisk diktatur.

Situasjonen kunne ikke vært tydeligere: Trump gjør nå det han kunngjorde han ville gjøre før valget. Han benekter legitimiteten av et valg som Biden klart vant, og søker å få skapt en løgnaktig narrativ om at valget ble «stjålet», og konspirerer for å kaste ut millioner av velgeres stemmer.

Denne konspirasjonen har fått tilslutning av Det republikanske partiet, som mer-og-mer antar karakter av et fascistisk og kriminelt syndikat. Republikaner-ledere på føderalt og delstatsnivå har bakket Trumps løgner og nektet å erkjenne Bidens seier. Senatets majoritetsleder Mitch McConnell erklærte på mandag i en tale fra gulvet i Senatet at Trump var «100 prosent innen hans rettigheter til å se inn i påstander om uregelmessigheter, og avveie hans juridiske muligheter».

I Georgia har Republikaner-senatorer formanet Republikaneren som er delstatens secretary of state [nummer tre i embetshierarkiet], til å trekke seg på grunn av «feil» i delstatens opptellingsprosess. Republikaner-senatoren Lindsey Graham, styreleder i Senatets justiskomité, har formanet Trump til ikke å gi etter, og erklærte at dersom Republikanerne ikke utfordrer valget «vil det aldri bli valgt en Republikaner-president igjen».

Administrasjonens posisjon ble kortfattet oppsummert på tirsdag av den bøllete utenriksministeren Mike Pompeo, som åpent erklærte at Trump vil forbli i embetet for ytterligere en periode. Spurt under en pressekonferanse i utenriksdepartementet om han kunne forsikre en «jevn overgang» til en Biden-administrasjon, svarte Pompeo at det faktisk ville bli en «jevn overgang til en Trump-administrasjon nummer to».

Trump-administrasjonen har også instruert senior etat-representanter til ikke å samarbeide med Bidens overgangsteam. På mandag sa den Trump-utnevnte GSA-sjefen [General Services Administration], etaten som håndterer den føderale regjeringens logistikk og infrastruktur, at hun ikke ville gå videre med den juridisk påkrevde assistansen for å sikre et maktskifte.

Samme dagen sendte justisminister William Barr ut et rundskriv til alle føderale påtalemyndigheter [US attorneys] der han autoriserer dem til å iverksette etterforskning av stemmesvindel, dersom det «potensielt kunne påvirke resultatet av et føderalt valg», som dermed effektivt sett stiller opp justisdepartementet bak Trumps falske påstander om at valget har blitt frastjålet ham.

Trump og hans Republikaner-allierte i Kongressen og forskjellige statehouses, delstatenes lovgivende forsamlinger, utarbeider en klar strategi for å velte valget. De søker å få undergravd valgets legitimitet med løgnaktige påstander om valgfusk, som så skal anvendes som påskudd for at Republikaner-kontrollerte statehouses i eksempelvis Michigan, Wisconsin og Pennsylvania avviser folkets valg – the popular vote – for så å velge pro-Trump valgdelegater til valgdelegatkollegiet [Electoral College].

Larry Sabato, direktør for University of Virginia Center of Politics, gjorde det klart i en opptreden på CNN tirsdag morgen at denne faren er veldig reell, der han bemerket: «Lovgivende myndigheter [i delstatene] gjør som de vil.»

Dette skal ledsages av juridiske utfordringer av resultatet av avstemmingen i Pennsylvania og andre delstater. En så grov undertrykking av valgresultatet vil uten tvil havne i USAs føderale Høyesterett, der hele én-tredjedel av dommerbenken er utnevnt av den sittende presidenten. Høyesterettsdommerne vil basere seg på 2000-beslutningen i saken Bush v. Gore, der høyesterettsdommer Antonin Scalia argumenterte for at Konstitusjonen ikke gir det amerikanske folket rett til å velge presidenten, eller engang valgdelegatene til Electoral College.

Trumps pseudo-juridiske manøvrer understøttes av ansporingen til vold fra høyreekstreme og fascistiske krefter, støttet av seksjoner av politi- og statsapparatet. Demonstrasjoner er planlagt kommende helg i Washington D.C. for å mobilisere Trump-supportere under banneret «Stopp stjelingen» [‘Stop the Steal’].

På mandag sparket Trump forsvarsminister Mark Esper, som tidligere hadde kritisert Trumps planer om utkommandering av tropper mot fredelige demonstranter. Christopher Miller skal bli den

nyoppnevnte «fungerende» Pentagon-sjefen, en operatør med 30 års bakgrunn fra Spesialstyrkene, nå pensjonert oberst. Trump har søkt å dyrke støtte fra de 70 000 mannsterke Spesialstyrkene, blant annet gjennom benådinger av krigsforbrytelser, med siktemål om å få transformert denne kvasi-uavhengige styrken til hans egen personlige armé. Millers hovedkvalifikasjon er hans uforbeholdne støtte for presidenten og ønske om å utplassere militæret mot innenlandske demonstranter.

I kontrast til den hensynsløsheten Trump går frem med opptrer Det demokratiske partiet med sin sedvanlige kombinasjon av fåfengthet og manglende seriøsitet. På tirsdag avviste Biden Trumps handlinger som en «pinlighet». Biden la til: «Det faktum at de på dette tidspunktet ikke er villige til å erkjenne at vi vant, har ikke stor betydning for vår planlegging.»

For Biden og Demokratene har det med andre ord ingen betydning at Trump og Republikanerne er aktivt engasjert i en sammensvergelse for å avvise valgresultatene. Han la til at han håpet snart å kunne snakke med McConnell, blant annet for å diskutere kabinettsutnevnelser for en fremtidig Biden-administrasjon.

Bidens pressekonferanse fulgte opp hans seierstale lørdag kveld, der han appellerte til «enhet» med Republikanerne, og ikke nevnte det faktum at Trump har nektet å godta valgets resultater.

Demokratene behandler Trumps handlinger som om de var et anfall av personlig raseri og ikke en dødsens alvorlig trussel om å velte det som gjenstår av demokratisk styre i USA. Langt fra å varsle offentligheten, advare Trump om konsekvensene av hans fortsatte trossing av valgresultatet, eller mobilisere befolkningen for å sette den i beredskap, fortsetter Demokratene med å erklære at det ikke finner sted noe alvorlig.

Socialist Equality Partys opposisjon mot Trumps handlinger innebærer ingen støtte for politikken til en innkommende Biden-administrasjon, om den skulle komme til makten. Arbeiderklassen kan imidlertid ikke være likegyldig overfor bestrebelsene på å få veltet en valgt regjering av en konspirasjon av høyreorientert og nyfascister. Vi motsetter oss Trumps kuppkonspirering av samme grunn som vi opponerte mot de fascistiske konspirasjonene om å kidnappe og myrde guvernør Gretchen Whitmer i Michigan. Faktisk, SEP tar disse komplottene langt mer seriøst enn Det demokratiske partiet selv, som har tildekket dem.

Forsvaret av demokratiske rettigheter kan ikke betros til Det demokratiske partiet, som i siste instans forsvarer interessene til det samme oligarkiet. Demokratene, et parti av Wall Street og militæret, frykter mer enn noe annet en eksplosjon av folkelig protest og motstand nedenfra. I valgets etterdønninger retter ikke Demokratene sitt skyts mot Trump og det ytre høyre, men snarere mot venstre, og fører et korstog for å få utryddet enhver referanse til «sosialisme» fra partiet.

Trumps konspirasjoner er resultat av en langtrukken prosess, med dødelige implikasjoner som ble tydelige den 1. juni da Trump satte inn tungt bevæpnede føderale styrker til å angripe fredelige demonstranter utenfor Det hvite hus, mens han lovet å påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] og sende væpnede tropper ut i gatene over hele landet.

Den gangen uttalte World Socialist Web Site:

Et vendepunkt i amerikansk historie er nådd. Trumps bestrebelser for å få etablert et personlig diktatur på grunnlag av militærstyre er produkt av en langstrukken krise for amerikansk demokrati, under påvirkningen av ekstrem sosial ulikhet og endeløs krig.

Nedkjempingen av Trumps forsøkte coup d’état avhenger av intervensjonen fra arbeiderklassen, som må gå i front for forsvaret av demokratiske rettigheter.

De demokratiske strukturene i USA bryter sammen under tyngden av amerikansk kapitals og verdenskapitalismes uløselige økonomiske og politiske krise, fremfor alt karakterisert av svimlende nivåer av sosial ulikhet, forverret av den globale Covid-19-pandemien og styringsklassenes morderiske «flokkimmunitet»-politikk.

Situasjonen er full av farer. Trump og hans støttespillere har 69 dager igjen til innsettingsdagen for å iscenesette provokasjoner, iverksette militære aggresjonshandlinger og produsere påskudd for en erklæring av krigsrett og suspendering av konstitusjonelle og demokratiske rettigheter.

Det å underordne kampen mot denne faren til Biden og Demokratene, enn si høyesterettsdommerne, kan bare føre til en katastrofe.

Skulle Trump lykkes med å få veltet valget vil det fremprovosere en massiv utgytelse i alle landets byer, under betingelser der staten og dens undertrykkingskrefter vil våre foruten et skinn av legitimitet. Ikke bare ble Trump beseiret av Biden hva angår det totale antallet stemmer [the popular vote] og antallet valgdelegater – delstatene og regionene der han vant er USAs mektigste økonomiske og industrielle områder, med en massivt mektig arbeiderklasse.

Den eneste levedyktige responsen på konspirasjonen som utklekkes i Det hvite hus er kravet om en umiddelbar fjerning av Trump, Pence og deres medsammensvorne.

Dette kravet kan bare realiseres gjennom arbeiderklassens uavhengige inngripen og kampen for å organisere en landsdekkende politisk streik. Denne bevegelsen kan ikke stoppe før den har brutt finans-storselskapenes grep, og har omstrukturert det økonomiske livet på et sosialistisk grunnlag. USAs arbeideres kamp mot faren for diktatur vil bli møtt med massiv og uunnværlig støtte fra arbeidere over hele verden.

Socialist Equality Partys (US) Politiske Komité