Google besørger US Department of Homeland Security med tech-plattform for virtuell grensemur

Av Kevin Reed
29 October 2020

Ifølge dokumenter nylig publiserte av Intercept samarbeider nå Google med Trump-administrasjonen om utviklingen av et høyteknologisk overvåkingsprosjekt for grensa mellom USA og Mexico.

Dokumentene – relatert til en føderal kontrakt med grensekontrolletaten Customs and Border Protection (CBP), som er under US Department of Homeland Security (DHS) – viser at Google besørger skytjenester som del av AI-infrastrukturen [Artificial Intelligence; kunstig intelligens] for en virtuell sørlig grensemur. Intercept-rapporten beskriver den virtuelle muren som en kombinasjon av «overvåkingstårn og droner, som dekker et område med sensorer for å oppdage uautorisert innreise til landet».

CBP utvikler sitt program med overvåkning fra vakttårn langs grensa, kalt Autonomous Surveillance Towers, som består av automatiserte overvåkingsoperasjoner «24 timer i døgnet, 365 dager i året», som kan «identifisere ting av interesse, eksempelvis personer eller kjøretøy». Systemet er basert på en serie høyoppløsningskameraer for det infrarøde frekvensspekteret, som den amerikanske regjeringen hevder er en «sann kraftmultiplikator for CBP, som gjør det mulig for grensekontrollagenter å fokusere på deres avskjæringsoperasjoner heller enn å skulle operere overvåkingssystemer».

Intercept rapporterer at Google i all stillhet leverer AI-skytjenestene gjennom et tredjeparts kontraktsfirma kalt Thundercat Technology. Denne relasjonen er bekreftet av et redigert kontraktsdokument som ble oppnådd gjennom en FOIA-forespørsel [Freedom of Information Act] innmeldt av et forskningsforetak kalt Tech Inquiry, grunnlagt av den tidligere Google-forskeren Jack Paulson.

Det Virginia-baserte selskapet Thundercat Technology er et skalkeskjulfirma [‘shell company’] som spesialiserer seg på videresalg av amerikanske offentlige kontrakter for informasjonsteknologitjenester til andre leverandørselskaper. Ifølge Thundercat Technologies’ eget nettsted er foretaket «unikt ved at vi samarbeider med mange forskjellige byråer på tvers av Department of Defence (DoD; forsvarsdepartementet), sivile etater og etterretningssamfunnene». Blant de mange amerikanske regjeringskundene er FBI, DoD, og [etterretningsagenturene] Defense Intelligence Agency (DIA) og Defense Information Systems Agency (DISA).

Leveringskontrakten med DHS – signert den 27. august – viser at Thundercat Technologies tilbyr CBS’ INVNT-team «støttetjenester for skylagring og prosessering for INVNT». Svært lite offentlig informasjon er tilgjengelig om INVNT, som står for «Innovation Team», en spesialavdeling innen CBP viet implementeringen av «forpurrende» og «banebrytende» kommersielle hi-tech-løsninger.

Selv om detaljene rundt Googles tjenester for prosjektet om den virtuelle grensemuren ikke er kjente, har Intercept også publisert et 10-siders dokument om kontraktsarbeidsomfang, med tittelen «Google Cloud for INVNT», fra en tidligere avtale som går tilbake til april 2016. Dette dokumentet viser at Googles AI-plattform og IoT-skyteknologi (Internet of Things) har blitt integrert med avansert maskinvare for bildebehandling.

Dokumentet sier at «Google Cloud Platform (GCP) vil bli brukt til å utføre innovasjonsprosjekter for C1’s INVNT-team, som eksempelvis neste-generasjons IoT, NLP (Natural Language Processing) [prosessering av naturlig tale], Language Translation [språkoversetting] og Andril [sic] imagekamera og alle andre fremtidige prosjekter for CBP. GCP har unike produktfunksjoner som vil bidra til å levere for oppdragets behov.»

Som påpekt av Intercept er henvisningen til Anduril (feilstavet som Andril i Google Cloud-dokumentet) svært viktig. Rapporten sier at Anduril Industries «opererer våkttårn langs grensa mellom USA og Mexico, som brukes av CBP for overvåkning og pågriping av mennesker som kommer inn i landet, og effektiviserer prosessen med å få tatt migranter i DHS’ forvaring».

Anduril er dessuten et oppstartsforetak og en kontraktør av forsvarsteknologi grunnlagt av 28-år-gamle Palmer Luckey, en ekstremt høyreorientert tilhenger av president Trump, og en åpen talsmann for kollaboreringen mellom big tech og det amerikanske militæret. Intercept sier at selskapets system for den virtuelle grensemuren «fungerer ved raskt å identifisere alle som nærmer seg, eller forsøker å krysse grensa (eller enhver annen omkrets), videreformidler objektenes nøyaktige plassering til grensemyndigheter på bakken, og tilbyr relativt billige, teknokratiske og mindre politisk belastende virkemidler for å motvirke potensiell migranter».

Anduril selger også «intelligent luftstøtte» til den amerikanske regjeringen med sitt Ghost 4-system med droner kalt sUAS, bestående av små autonome ubemannede enheter. Andurils nettsted presenterer Ghost 4-systemet som «modulært, bærbart, vanntett, og kombinerer lang operasjonstid, høy nyttelastkapasitet og en nesten lydløs akustisk signatur, for et bredt utvalg av oppdragsanvendelser». Dronene er også «designet og produsert i USA for å imøtekomme våre militære brukeres behov», og «besørger sanntidsovervåkning, etterretning og rekognosering, og skaper et tydeligere felles operasjonsbilde, som setter tjenesteutøvende kvinner og menn i stand til å treffe mer informerte beslutninger».

Ghost 4’s UAS-droner opererer i sammenheng med Andurils «Sentry Towers» [Vakttårn], som ifølge Intercept, «forener kameraer, radarantenner, lasere og andre sofistikerte sensorer på en 80-fots stolpe. Overvåkingsbilder fra både kameradronene og sensortårnene blir fôret inn i systemet kalt ‘Lattice’, som er Andurils AI-programvare, der systemet automatisk flagger mistenkelige gjenstander i nærheten, som biler eller mennesker.»

Det er åpenbart at Thundercat Technology-kontrakten gjør det mulig for Anduril å plugge sine innsamlingssystemer for overvåknings- og bildedata til Googles skytjenesters AI- og dyp-læring-systemer. Blant funksjonene i Googles dataredskap for naturlig språk [Natural Language] er eksempelvis «å avsløre strukturen og betydningen av tekst ... [og] trekke ut informasjon om mennesker, steder og hendelser». Ifølge selskapets markedsføringsmateriell kan denne teknologien sammenkobles med Googles transkripsjonsprogramvare for tale-til-tekst «for å hente ut innsikter fra audioopptak av samtaler».

Gjennom sin kontrakt med DHS jobber Google direkte med de innen teknologibransjen som, i likhet med Anduril, er åpne forfektere for anvendelsen av avanserte systemer i krig, og for Trump-administrasjonens antiimmigrantagenda. Intercept-rapporten sier at Andurils administrerende direktør Palmer Luckey personlig har donert «minst $ 1,7 millioner til Republikaner-kandidater i nåværende valgsyklus. På søndag var han vertskap, i sitt eget hjem i Orange County, California, for president Donald Trump, i anledning en high-dollar fundraiser [et donorevent].»

Blant sine investorene lister Anduril også Peter Thiel, en høyreorientert venture capitalist [risikokapitalist] som fungerer som tech-rådgiver for Donald Trump, og som også er investor i IT-firmaet Palantir, en topp-leverandør av IT- og big data mining-løsninger for amerikanske etterretningsagenturer.

Palmer Luckey har vært høylytt fiendtlig innstilt mot opposisjonen fra Google-ansatte angående samarbeidet mellom teknologigiganten og det amerikanske militæret. Da Google-ansatte i 2018 tvang selskapsledelsen til å avbryte en kontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementets Project Maven, beskyldte Luckey selskapet for å «snu ryggen til Pentagon». Han fortsatte med å si at Google tillot «en utkant innen deres eget selskap» legge til rette for at utenlandske motstandere adopterer AI-kapasiteter militært overlegne USAs.

Luckey avslørte de ekstremt nasjonalistiske synspunktene som råder blant dette sjiktet av amerikanske tech-direktører, der han i 2019 uttalte følgende om de ansatte som undertegnet begjæringen som protesterte mot Project Maven-kontrakten: «Man har kinesiske statsborgere som jobber på Googles London-kontor som signerer dette brevet, og selvfølgelig har ikke de noe imot at USA har god militærteknologi. Selvfølgelig har de heller ikke noe imot at Kina har bedre teknologi. De er kinesere. De vil ikke ha noen lojalitet.»

Avsløringen om at Google utvikler AI for et av CBP’s grenseovervåkingssystemer – og samarbeider med selskaper som Anduril – gjør det klart at kampen for å forhindre at avansert teknologi blir anvendt for repressive og militære krigføringsformål, fordrer en politisk kamp mot hele kapitalistsystemet og for sosialisme.