Med totaltall for amerikaneres forhåndsstemmer til værs søker Trump og Republikanerne å få blokkert opptellingen

Av Patrick Martin
29 October 2020

Seks dager før valgdagen har anslagsvis 70 millioner amerikanere allerede avgitt deres stemmer, enten i form av forhåndsstemming eller stemmesedler innsendt per post, et totaltall som er mer enn halvparten av hele valgdeltakelsen i 2016, da 138 millioner stemte. I 2020 forventes så mange som 160 millioner å stemme, med så mange som 100 millioner som forhåndsstemmer eller sender inn deres stemmesedler per post.

Mens stemmesedlene forblir hemmelige og uåpnet, rapporterer de fleste delstater antallet registrerte Demokrater, Republikanere og Uavhengige som allerede har avlevert deres stemmer, og disse tallene antyder et enormt forsprang for Det demokratiske partiet – ikke overraskende, gitt Trump-kampanjens innsats for å rakke ned på både avstemming per post og frykten for koronavirusinfeksjon, som er den viktigste årsaken til økningen av tidlig stemmgivning.

President Donald Trump taler under en pressekonferanse i James Brady Press Briefing Room [Foto: AP Photo/Andrew Harnik]

Ifølge en opptegning og utlistning foretatt av Washington Post på mandag har mange delstater med forventet tungt Demokrat-innslag allerede sett tall på forhåndsstemmer så høye som 60 prosent av den totale valgdeltakelsen i 2016, deriblant Washington (67 prosent), Colorado (62 prosent), Oregon (58 prosent), Massachusetts (50 prosent) og California (48 prosent). Mange delstater med forventet tungt Republikaner-innslag har derimot tall for forhåndsstemmer med langt lavere prosentandel av valgdeltakelsen i 2016, deriblant Missouri (19 prosent), Oklahoma (14 prosent), Alabama (7 prosent) og Mississippi (5 prosent).

Det er bemerkelsesverdig at det har blitt rapportert ekstremt høye tall for forhåndsstemmer i de mer omstridte «slagmark»-delstatene, hvilket indikerer at velgere i disse statene følger valganbefalingene fra Bidens heller enn Trumps kampanje.

Det mest bemerkelsesverdige tallet er i Texas, hvor 7,4 millioner velgere allerede har stemt, mer enn noen annen delstat, og et tall som er 82 prosent av de totale 2016-stemmene. Dette antyder at valgdeltakelsen i den nest største delstaten, lenge dominert av Det republikanske partiet, skyter i været, spesielt i de urbane områdene der fiendtligheten mot Trump og ultra-høyre er mer utbredt.

Andre slagmarkdelstater med høyt antall forhåndsstemmer sammenlignet med totale stemmer i 2016 inkluderer North Carolina (67 prosent), Ohio (66 prosent), Nevada (66 prosent), Florida (63 prosent) og Arizona (60 prosent). Alle unntatt Nevada ble for fire år siden vunnet av Trump.

All indikasjoner peker i retning av at når stemmelokalene åpner på valgdagen vil så mye som tre fjerdedeler av Det demokratiske partiets velgere allerede ha avgitt deres valgsedler, mens Republikanerne vil dominere samme dagens personlige oppmøter ved valglokalenes urner. Dette forklarer hvorfor Trump-kampanjen søker å få diskvalifisert så mange som mulig av de postinnsendte stemmesedlene og de personlige forhåndsstemmene, gjennom falske påstander om valgsvindel.

Disse anstrengelsene har bakking fra det høyreorienterte flertallet i USAs Høyesterett, som det ble demonstrert med tirsdagens rettsbeslutning om å avvise en lavere domstols beslutning som ville tillate delstaten Wisconsin å telle opp postinnsendte stemmesedler ankommet så sent som ni dager etter den 3. november, såfremt de var poststemplet innen valgdagen. At de skulle få telle opp disse sent ankomne stemmesedlene var et forsøk på å oppveie den bevisste forsinkelsen av postforsendelser utført av den føderale etaten US Postal Service, under ledelse av Trump-kumpanen og Republikaner-donoren Louis DeJoy.

Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh siterte 2000-rettsavgjørelsen fra saken Bush v. Gore, i hans støtte til denne opprørende og reaksjonære rettsbeslutningen, som var høyesterettsdommen 5 mot 4 som dengang tildelte Floridas valgdelegatstemmer, og derved presidentskapet, til Republikaneren George W. Bush, selv om Demokraten Al Gore hadde vunnet folket landsomfattende valg, og også hadde blitt den sannsynlige vinneren i Florida dersom alle stemmesedlene hadde blitt tatt med i opptellingen. Tirsdagens beslutning var første gang saken Bush v. Gore ble sitert som en presedens, et signal om at det høyreorienterte flertallet på dommerbenken vil gjøre alt i deres makt for å tildele Donald Trump 2020-valget.

Republikaner-kontrollerte delstatsregjeringer har forsøkt å fabrikere et påskudd for å kunne undertrykke så mange av de postinnsendte stemmesedlene som mulig, blant annet ved å forhindre valgembetsfunksjonærer fra å telle eller på annen måte behandle disse valgsedlene før valgdagen, for deretter å kreve at de leverer «endelige» resultater over natta, etter at valglokalene stenges. Dette ville tvinge de ansvarlige valgfunksjonærene til å telle opp alle postinnsendte stemmesedler på én enkelt dag – en faktisk umulighet rent praktisk sett, siden stemmesedler som blir sendt via postprosessering og distribusjon ofte blir krøllet, bøyd eller på annen måte skadet, og derfor ikke kan mates inn i opptellingsmaskiner og må telles for hånd og under manuell kontroll.

I noen Republikaner-kontrollerte counties [fylker] i Pennsylvania har offisielle embetsrepresentanter til-og-med besluttet, som et anliggende av politisk retningslinje, at opptelling av postinnsendte stemmesedler kan påbegynnes først etter at det foreligger opptellingsresultater for alle personlige innleverte stemmesedler. Gitt de partipartiske splittelsene relatert delstatenes valgmetoder, utgjør dette faktisk først å telle alle Republikaner-stemmer, mens Demokrat-stemmene blir telte til slutt, såfremt tiden tillater det.

I Michigan avviste den Republikaner-kontrollerte lovgivende forsamlingen bønner om at de rekordmange forhåndsstemmene og de postinnsendte stemmesedlene – hele 2,1 millioner valgsedler – kunne telles opp før valgdagen, selv om tallene skulle bli holdt hemmelige. I stedet innvilget delstatsforsamlingen valgfunksjonærene bare et tillegg av 24 timer til å innlede prosesseringen av uåpnede postinnsendte stemmesedler – der det ble tillatt at de fjernet de ytre konvoluttene, fikk sjekke underskrifter, men ikke fikk åpne den faktiske stemmeseddelen, eller liste opp noen stemmer.

Den kanskje mest systematisk antidemokratiske kampanjen blir utført av delstatsregjeringen i Texas, som med delstatens 38 valgdelegatstemmer er grunnlaget for enhver Republikaner-bestrebelse for å vinne valgkollegiet [Electoral College]. På tirsdag avsa Høyesterett i Texas en rettskjennelse som bekrefter ordren fra Texas-guvernøren Greg Abbott, som begrenser antallet drop boxes [avleveringspunkter for forhåndsstemmesedler] til én per county [fylke].

Dette betyr at landsbygda Loving County i West Texas, med færre enn 100 innbyggere, har samme antall drop boxes som Harris County, som inkluderer byen Houston med en befolkning på 4,7 millioner. Denne forskjellen blir kritisk viktig på veien fremover fordi stemmesedler som legges i posten fra nå av sannsynligvis ikke vil bli innlevert før den 3. november, og velgere som forhåndsutfyller deres stemmesedler må få brakt dem til fylkets drop box såfremt de vil at de skal mottas i tide til å kunne telles.

Likevel fremsatte Texas-domstolen sin 17-sider-rettsbeslutning med det villedende argumentet at Abbotts politiske forordning «ikke fratar noen deres rettighet», fordi velgerne fremdeles kunne legge deres stemmesedler i posten.

På mandag kunngjorde delstatens nasjonalgarde – Texas Army National Guard – at de forberedte utplassering av opptil 1 000 tropper til fem større byer – Houston, Dallas, Ft. Worth, Austin og San Antonio – for å styrke politiet i tilfelle forstyrrelser etter valget den 3. november. Nasjonalgardens offiserer sammenlignet aksjonen med utplasseringen beordret av guvernør Abbott mot de omfattende protestene mot politivold som brøt ut etter politimordet på George Floyd i mai i fjor.