Langtidslediges rekker til værs, der USAs ledighetsstøtte tørker ut

7 October 2020

Antallet langtidsledige arbeidere i USA fortsetter å stige, med millioner av arbeidere som blir tvunget til å klare seg på egen hånd siden den Kongressen nekter å besørge hjelp for å beskytte dem mot sult, fattigdom og hjemløshet.

Forrige ukes offisielle arbeidsrapport fra US Department of Labor viste at svimlende 695 000 arbeidere droppet ut av arbeidsstyrken.

Antallet langtidsledige, uten arbeid i 27 uker eller mer, økte med 781 000 til 2,4 millioner. Disse arbeiderne har nådd slutten på deres rettigheter til delstatlige dagpenger, begrenset til 26 uker, og ytterligere fem millioner permitterte vil nå denne grensa i løpet av de to neste månedene.

** image; caption: Fotgjengere i kø for utdeling av ferskvarer og hyllestabile matvarer, utenfor Barclays Center der Food Bank For New York City tilbyr bistand til trengende på grunn av Covid-19-pandemien, New York, torsdag 10. september 2020. [Foto: AP Photo/John Minchillo]

Ved slutten av juli tillot Kongressen det føderale tilskuddet på $ 600 per uke, i tillegg til delstatsytelsene, å utløpe. Det har i mange tilfeller redusert den ukentlige inntekten de siste to månedene med to tredjedeler eller mer.

Mens Trump lovet et ukebidrag på $ 300 i seks uker – Lost Wages Assistance – har imidlertid midlene allokert til dette totalt utilstrekkelige programmet raskt tørket opp, med minst ni delstater som kunngjør at de har avsluttet utbetaling av ekstraytelsen.

Kongressen har ikke vist noen interesse for å gjenopprette noen ledighetsytelse, og i foretaksmediene har saksanliggendet knapt vært funnet noen omtale verdig, enn si av Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Spørsmålet om å forlenge ledighetsytelsene har ikke vært tatt opp én eneste gang under debattene.

Under disse betingelsene er sult tiltakende. I august distribuerte matbanknettverket Feeding America anslagsvis 593 millioner måltider, en økning på 64 prosent fra en typisk før-pandemi-måned. En annen veldedighetsorganisasjon, Meals on Wheels America, rapporterte at deres matprogrammer i august serverte i gjennomsnitt 77 prosent flere måltider, og betjente 47 prosent flere høyrisiko-eldre enn de gjorde den 1. mars.

En analyse som Feeding America publiserte i forrige uke anslår et underskudd på fra 6 til 8 milliarder måltider for de neste 12 månedene. Feeding America anslår at det totale behovet for veldedig matutdeling for det neste året vil nå 17 milliarder pund [7,7 milliarder kilo], mer enn tre ganger fjorårets distribusjon.

En nylig spørreundersøkelse foretatt av US Census Bureau i august fant at 10,5 prosent, eller 22,3 millioner voksne, sa de ikke hadde råd til å ernære deres familier tilstrekkelig, opp fra 18 millioner i mars.

Denne situasjonen forverres nå av en ny runde med massepermitteringer, deriblant fra flyselskaper, underholdningsforetak og flyprodusenter, som mottok milliarder av dollar i CARES Act-tildelinger og skattelettelser. Bare de siste få dagene har storselskaper kunngjort nesten 100 000 nye permitteringer.

Sist torsdag begynte United, American og andre store amerikanske flyselskaper å permittere 32 000 av deres ombordpersonal, piloter og andre flyselskapsarbeidere, etter utløpet av det midlertidige forbudet mot permanente arbeidsplassnedskjæringer betinget av CARES Act-redningspakka til flyselskapene på $ 24 milliarder. Southwest Airlines-sjefen Gary Kelly sa på mandag at alle ansatte måtte akseptere 10 prosent lønnsnedskjæring innen den 1. januar 2021, for å unngå permanente kutt av ansettelser.

Cineworld, verdens nest-største kinokjede, stenger denne uka sine kinosaler i USA og Storbritannia og permitterer 45 000 arbeidere, derav nesten 40 000 ved 536 Regal-kinoer i USA. Dette følger Disneys kunngjøring i forrige uke om at de permitterer 28 000 av deres 100 000 ansatte, ved deres amerikanske parker og ferieanlegg.

Varehuskjeden JCPenney skal stenge 149 butikker og kutte 15 000 arbeidsplasser i forkant av julehandelsesongen, som del av planen om å gjenoppstå fra konkurs.

Ytterligere 280 000 arbeidere mistet jobben forrige måned innen lokale og delstatlige utdanningsinstitusjoner, av nye innstrammingstiltak innført samtidig som lærere og elever ble tvunget tilbake til utrygge skoler.

Den amerikanske styringsklassen søker å få brukt massearbeidsledighet og trusselen om fattigdom og nød som klubber i deres pådriv for å gjete arbeidere tilbake til utygge fabrikker og arbeidsplasser for ytterligere å berike finansoligarkiet. Dette er ikke bare Trump og Republikanernes politikk, men også Demokratene på føderalt, delstatlig og lokalt nivå. Det er grunnen til at opphøret av ledighetsytelser har fått begge partienes støtte.

Men arbeidere slåss imot, i selvforsvar. Denne uka går sykepleiere og andre helsetjenestearbeidere til streik i Minneapolis og det nordlige California. Protester fra lærere, foreldre og elever mot den utrygge gjenåpningen av skolene, som allerede har ført til dødsfall av 30 utdanningsarbeidere og infiseringen av tusenvis av elever, sprer seg over New York, Wisconsin og andre delstater.

I opposisjon mot fagforeningenes forræderi, som har samarbeidet med den morderiske kampanjen for tilbake-til-skolen og tilbake-til-arbeid, har lærere og utdanningsarbeidere, bilproduksjonsarbeidere og andre arbeidere dannet grunnplan-sikkerhetskomitéer i Michigan, Indiana, Illinois, Texas, Florida og andre delstater.

David Malpass, presidenten for World Bank Group, advarte i en rapport på mandag om en «ulikhetspandemi», et begrep som først ble anvendt av World Socialist Web Site, og advarte styringselitene om de potensielt revolusjonære konsekvensene av internasjonal arbeiderklassemotstand. Malpass advarte: «I en sammenkoblet verden, der folk er mer informerte enn noen gang før, vil denne ulikhetspandemien – med tiltakende fattigdom og synkende medianinntekter – i stigende grad være en trussel mot opprettholdelsen av den sosiale orden og politisk stabilitet.»

Styringsklassens frykt for voksende folkelig motstand mot Trump-administrasjonens morderiske politikk for «flokkimmunitet» er dét som ligger bak de tiltakende forflytningene i retning av autoritære tiltak, inkludert Trumps trusler om et presidentkupp skulle han tape valget. En rapport i Wall Street Journal på mandag bemerket at New York Citys politidepartement trente sine 35 000 politibetjenter «som forberedelse for muligheten for utbredt uro etter det amerikanske presidentvalget og i forbindelse med avstemmingen over nomineringen til ny høyesterettsdommer».

Hva angår Biden og Demokratene er det ingenting de frykter mer enn en bevegelse nedenfra mot Trump, på grunn av faren det ville utgjøre for selskaps-finans-oligarkiet, som Demokratene forsvarer like hensynsløst som Republikanerne.

Men en bevegelse nedenfra er akkurat hva som må til. Den voksende opposisjonen fra arbeidere og unge over pandemien, sosial ulikhet, politidrap, faren for fascisme og krig må forenes. På alle arbeidsplasser og i alle lokalsamfunn må det dannes nye kamporganisasjoner og grunnplankomitéer, uavhengige av de korrupte fagforeningene og begge kapitalistpartiene, for å forberede en politisk generalstreik.

Den amerikanske styringsklassen, som bare har produsert massedød og sosial elendighet, har ikke noe legitimt krav på å holde på den politiske makten. Det er opp til arbeiderklassen å ta maktens tøyler i sine egne hender, ekspropriere milliardærenes privatformuer og gjennomføre en sosialistisk restrukturering av det økonomiske og sosiale liv, for å imøtekomme samfunnets behov, ikke de få velståendes priviliegier.

Jerry White