I Europa stiger antallet Covid-19-tilfeller og dødsfall etter oppheving av nedstengninger

Av Robert Stevens
8 September 2020

En gjenoppblomstring av koronavirus finner sted på tvers av Europa på grunn av landenes beslutning om å gjenåpne økonomiene. På tvers av kontinentet var det regjeringer som prematurt avsluttet de nasjonale nedstengningene fra så tidlig som i mai.

Innen slutten av juli hadde antallet dødsfall av Covid-19 i Europa passert 200 000. I ukene siden har det klatret til nesten 210.000. Totaltallet for tilfeller ligger nå på 3 797 904, med rundt 30 000 nye tilfeller registrert daglig. På fredag ble 35 223 tilfeller kunngjort på tvers av Europa; 29 348 lørdag. Søndag ble ytterligere 26 021 tilfeller registrert.

I forrige uke advarte Andrea Ammon, direktør for European Center for Disease Prevention and Control, at viruset begynte å smitte så mange personer som det gjorde da pandemien begynte å bre seg eksponentielt i mars.

«Viruset sov ikke under sommeren. Det var ikke på ferie,» sa Ammon til medlemmene av Europaparlamentet. Nye data viste at 46 personer per 100 000 var smittet i Europa. «Vi gikk nesten tilbake til tallene vi så i mars.» Hun bemerket at innen utgangen av mars hadde antallet smittede nådd rundt 40 smittede per 100 000. Dette skjøt opp innen slutten av april, til rundt 70 smittede per 100 000.

På noen deler av kontinentet er infeksjonsraten langt høyere enn den var ved slutten av april. Dubrovnik Times rapporterte om Ammons uttalelse: «Tallene, relatert de 27 EU-medlemslandene, Storbritannia, Norge, Island og Liechtenstein, varierer mye fra land til land, fra to til 176 smittede per 100 000 innbyggere, sa hun, uten å spesifisere de aktuelle landene.»

Sentralt for styringselitenes åpning av deres økonomier er det å få returnert titalls millioner skoleelever tilbake klasserommene, slik at deres foreldre kan tvinges tilbake til arbeid for å skape profitter for selskapene.

På fredag rapporterte Frankrike, Spania, Italia og Storbritannia de høyeste antallene tilfeller av koronavirus siden pandemiens topp-punkt i vår, da verden ble sjokkert av scener med massedød og sykehus ute av stand til å hanskes med virusets raske spredning.

I Frankrike hadde det, ifølge data utgitt lørdag av landets generaldirektorat for helse, blitt identifisert 8 550 nye Covid-19 tilfeller siden fredag. Dette var omtrent på samme nivå som dagen før (8 975 tilfeller). På søndag ble det registrert ytterligere 7 071 tilfeller, med den nasjonale helseetaten Offentlig Helse Frankrike som bemerket: «På fastlands-Frankrike er utviklingen av virussirkulasjonen eksponensiell.»

En rask og vedvarende overføring av viruset finner sted over omtrent en fjerdedel av Frankrikes territorium, medregnet alle de største byene: Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux og Strasbourg. Ifølge lepoint er 53 nye «klynger» av viruset blitt oppdaget, av 484 som allerede er identifiserte, derav 208 på sykehjem.

Syv nye lokale regionale distrikter er flyttet inn i kategorien «rød sone» for Covid-19, og fører antallet distrikter til 28 der utvidede tiltak for å forhindre spredning av viruset kan bli pålagt. Samtidig som 12 millioner barn er tilbake på skolen i Frankrike, har 22 skoler allerede blitt stengt på grunn av Covid-19-infeksjoner (12 på fastland-Frankrike, og 10 skoler på den franske øya La Reunion i Det indiske hav).

Spania, med 517 133 tilfeller, har flest per innbygger av alle europeiske stater. Ytterligere 4 503 tilfeller ble kunngjort på fredag – det høyeste nivået på fire måneder. De 184 dødsfallene som ble registrert samme dag, brakte landets offisielle antall dødsfall til nesten 30 000. Madrid-regionen er blant pandemiens episentre, med rundt en tredjedel av Spanias 96 000 registrerte infeksjoner de to siste ukene.

I Storbritannia ble det registrert nesten 3 000 nye tilfeller på søndag (2 988). Dette var det største spranget i antall tilfeller siden den 23. mai, og en betydelig økning fra lørdagens tall på 1 813 infeksjoner. Totaltallet for tilfeller er på 344 164.

Antallet dødsfall, ifølge de offisielle registreringene, er på 41 549, det femte høyeste av noe land i verden. Disse tallene er sterkt manipulerte ettersom tusenvis flere har dødd i henhold til statistiske analyser basert på forventede antall dødsfall. De landene med høyere antall dødsfall (USA, India, Brasil og Mexico) har alle betydelig større befolkninger enn Storbritannia.

Johnsons Konservativ-regjering, som i begynnelsen av pandemien erklærte å være for en flokkimmunitetspolitikk, opphevet fullstendig den nasjonale nedstengningen fra den 4. juli. Den voldsomme spredningen av Covid-19 siden da er slik er at et stort område av Nord-England, i tillegg til byen Glasgow og regionene West Dunbartonshire og East Renfrewshire i Skottland er under lokale nedstengning. Fra den 11. august var over 10 millioner skoleelever og 1,5 millioner undervisningsarbeidere tilbake i klasserommene i Skottland, Nord-Irland, England og Wales. Innen søndag hadde denne morderiske politikken allerede resultert i koronavirusinfeksjoner på minst 140 skoler.

I Italia, der 35 534 er døde av Covid-19, er antallet daglige tilfeller på vei mot 2 000. I forrige uke ble den tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi sykehusinnlagt i Milano etter å ha testet positivt for Covid-19.

I løpet av den første uka av september steg antallet innleggelser for Covid på sykehusintensivavdelinger – et nøkkeltall, både for sykehuskapasiteten og for den sannsynlige fremtidige dødsraten for viruset – med 62 prosent nasjonalt, med i alt 1 733 nye tilfeller. En rapport publisert av GIMBE, Italias evidensbaserte medisinske stiftelse, sa at denne statistikken er en viktig indikasjon på at epidemien er tilbake i Italia, like før det avgjørende øyeblikket med gjenåpning av skoler.

Konfrontert med gjenoppblomstringen erklærte Franco Locatelli, president for Italias høyere helseråd og et medlem av regjeringens tekniske vitenskapelige komité: «Vi vil gjenåpne skolene, for enhver pris.»

En undersøkelse utført av Redd Barna fant at syv av ti foreldre er bekymret for konsekvensene av å sende deres barn tilbake til skolen. Italias helseminister Roberto Speranza, som den 31. august deltok på en videokonferanse arrangert av Verdens helseorganisasjon (WHO), med 53 deltakende land, tvitret: «Retten til helse og retten til utdanning må henge sammen. I dag, som representant for Italia, promoterte jeg en konferanse med WHO om den trygge gjenåpningen av skoler. Dette er den virkelige prioriteten for de kommende ukene, i alle land i verden.»

I Roma utsatte skolen St. George's School deres gjenåpning på grunn av det høye antallet rapporterte tilfeller av koronavirus i skolesamfunnet, og skolen Marymount ble tvunget til å stenge og i stedet gå online, etter at 60 av deres elever og ansatte måtte i karantene på grunn av et massivt utbrudd på skolens campus.

I Tyskland rapporterte helsemyndighetene 988 nye infeksjoner på én dag, ifølge Instituttet Robert Koch (RKI) tidlig søndag morgen. Erfaringer har vist at på søndager er rapporterte antall tilfeller ofte lavere fordi ikke alle helseinstanser overfører data til RKI i løpet av helgen.

Distriktet Oldenburg i Niedersachsen rapporterte søndag om et ytterligere koronavirusutbrudd som involverte 14 personer ved et kjøttforedlingsanlegg i Hatten.

Nye infeksjoner av elever og lærere rapporteres daglig i delstater som allerede hadde gjenopptatt skoleundervisning. I Essen, den nest største byen i Ruhr, ble det rapportert om nye tilfeller fra to skoler – ved Bockmühle banre- og ungdomsskole og Bertha Krupp videregåendeskole. I Winterhude, i Hamburg, ble åtte klasser sendt i karantene etter nye tilfeller. Siden gjenopptakelsen av undervisning har 106 elever eller lærere testet positivt. Skolene skal nå gjenåpnes i Bayern, den nest-mest folkerike tyske delstaten der infeksjonsratene er blant de høyeste.

Med sin nylige økning av både nye tilfeller og dødsfall har Russland nå passert 1 million tilfeller og har registrert 17 820 omkomne. Over 15 000 tilfeller og nesten 300 dødsfall ble registrert på bare de tre dagene siden fredag.

På lørdag ble det registrert 798 tilfeller i Tsjekkia, samtidig som Ungarn rapporterte om en rekord på 510 tilfeller. Slovakia, som har bare 5,4 millioner innbyggere og totalt har registrert 4 526 tilfeller, rapporterte en rekordhøy stigning med 226 tilfeller lørdag – den høyeste stigningen på én dag siden pandemien startet.