Profittene i august

3 September 2020

I løpet av forrige måned døde i USA mer enn 30 000 personer av Covid-19-pandemien, samtidig som storselskapene gjennomførte masseoppsigelser, under en arbeidsledighet, sult og fattigdom som går til himmels.

Samtidig bokførte det amerikanske aksjemarkedet sin største stigning for denne årets måned siden 1986. Alle de tre store amerikanske aksjeindeksene har steget i fem påfølgende måneder siden stupet i midten av mars. Referanseindeksen S&P 500 har steget 65 prosent, dens største vinning på fem måneder siden 1938.

Siste måned så Amazon-sjefen Jeff Bezos formue klatre til $ 200 milliarder [NOK 1 754,66 milliarder; dvs. 1,75 billioner]. Tesla ble verdens største bilselskap av aksjeverdi, der selskapets markedskapitalisering steg til $ 465 milliarder, og brakte adm. dir. Elom Musks personlige formue til over $ 100 milliarder [NOK 877,33 milliarder]. Apple ble det første selskapet i verden med en markedskapitalisering på over $ 2 billioner [NOK 17 550 milliarder; dvs. 17,55 billioner].

Siden US Federal Reserves redning av storselskaper i mars er Apples aksjekurs mer enn fordoblet, mens Teslas har steget med en faktor på seks.

Disse tallene understreker karakteren av Wall Street-bonanzaen. Den tar form av det som har blitt kalt en «K-formet gjenvinning», der ei gruppe selskapsgiganter nyter enorme profitter, drevet av deres aksjekursoppgang, mens det meste av økonomien stagnerer.

I 1914, ved utbruddet av første verdenskrig, markerte utrullingen av kanonene i august starten på en prosess som så våpenprodusenter håve inn millioner i profitter midt under en slik død og fordervelse som aldri før hadde vært opplevd.

På samme måte har Covid-19-pandemien, som har medført ruinering for de arbeidende massene i USA og over hele verden, tjent som en anledning for alle kapitaliststatens armer å mobilisere for organiseringen av den største omfordelingen av rikdom opp til samfunnets høyder noensinne.

Det er to umiddelbare årsaker til det massive aksjeoppsvinget i august. For det første, US Federal Reserve gjennomførte en vidtgående revidering av hvordan sentralbanken evaluerer risikoen for inflasjon, med det siktemål å forsikre ultralave renter til evig tid.

Kunngjøringen fra Fed i forrige uke om at banken endret sitt grunnleggende pengepolitiske rammeverk, for nå å sikte på en «gjennomsnittlig» inflasjon på to prosent, betydde at de kunne avstå fra å heve rentenivåene selv om inflasjonen skulle treffe eller overgå to-prosent-punktet, slik at den kunne fortsette å injisere penger inn i finansmarkedene gjennom oppkjøp av verdipapirer. Med andre ord, som Wall Street Journal uttrykte det: «Lave rentenivåer for alltid.»

Men enda viktigere var avkuttingen av det ukentlige føderale utvidede ledighetsbidraget på $ 600 besørget for arbeidsledige amerikanske arbeidere med kongressvedtaket i mars av loven CARES Act, som nå både Det demokratiske og Det republikanske partiet ganske enkelt lot utløpe. Trump omgikk Kongressens eksklusive konstitusjonelle fullmakt til å skattlegge og allokere statsmidler, og undertegnet i forrige måned en utøvende ordre som for en begrenset periode gjenopprettet en del av det ukentlige bidraget; men trekket var stort sett symbolsk, og de fleste arbeidere fikk ingen tilleggslettelse.

Trump-administrasjonen, støttet av Demokratene, har besørget anslagsvis $ 2 billioner for å redde storselskapene mens de avskar det begrensede bidraget besørget arbeidere. Samtidig har Fed sprøytet $ 4 billioner inn i finanssystemet, og har fungert som ryggdekningen for alle finansmarkedene.

Disse tiltakene blir ledsaget av et morderisk angrep på arbeiderklassen. De politiske retningslinjene til regjeringer over hele verden, anført av Trump-administrasjonen, er å tvinge arbeidere tilbake til arbeid, uansett hvilke farer det utsetter deres liv og helse for, for at profittakkumuleringen kan videreføres.

Millioner av arbeideres skjebne ignoreres, der de de kommende ukene konfronterer fattigdom og utsikter til utkastelse. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden gadd ikke engang nevne avkuttingen av rettighetene for arbeidsledige i den vesentlige talen han holdt denne uka.

Dette er fordi avkuttingen av den føderal bistanden direkte tjener interessene til storselskapene og finansaristokratiet, som både Demokratene og Republikanerne betjener.

I perioden som førte opp til pandemien vokste bekymringene for at arbeidsmarkedet ble «stramt». Covid-19-utbruddet er tatt i bruk for å løse dette problemet. Det har åpnet for at selskaper fortsetter deres omstillingsoperasjoner, basert på å gjøre permanent det som opprinnelig ble kunngjort som midlertidige permitteringer, samt senke lønningene for de som er igjen, og det å få intensivert utbyttingen.

Mens spekulasjonsorgien på Wall Street hylles av Trump som en indikasjon på amerikansk kapitalismes makt og styrke, er markedenes oppsving imidlertid ikke en indikasjon på styrke, men svakhet.

I perioden etter den andre verdenskrig hvilte amerikansk kapital og verdskapitalismen på den amerikanske dollarens styrke. Men den amerikanske dollaren undergraves av Feds endeløse tilførsel av billige penger. Goldman Sachs advarte i slutten av juli for at det var «reelle bekymringer» over den amerikanske dollarens levetid som verdens reservevaluta, så vel som for hele det internasjonale pengesystemets stabilitet, ettersom regjeringene svekker deres fiat-valutaer [o. anm.: fiat er latin for dekret – jeg erklærer – og betegner valutaer basert på brukernes tiltro til myndighetene, uten dekning i underliggende verdier, eksempelvis gullbeholdning]. Disse advarslene har spredt seg i måneden siden.

Amerikansk kapitalisme er konfrontert med sammenfallet av tiltakende sosiale, økonomiske og politiske kriser og veksten av sosial opposisjon sentrert i arbeiderklassen. Ethvert tiltak fra styringsklassen for å respondere på krisen, forankret i et parasittisk oligarkis klasseinteresser, har bare den konsekvensen at krisen forverres.

Opp til nåværende tidspunkt har responsen på pandemien vært dominert av styringsklassens sosiale privilegier. Men en annen sosial maktfaktor trer nå inn scenen: arbeiderklassen, som i tiltakende grad kommer i strid med styringselitens kampanje for gjenopptakelsen av arbeid.

Kapitalismens morderiske respons på Covid-19-pandemien har avslørt denne bankerotte sosiale orden for hele verdens øyne. Der arbeidere nå går til kamp vil de reise krav om ekspropriering av kapitalistklassen, og for en sosialistisk omorganiseringen av samfunnet.

Forfatteren anbefaler også:

Wall Street continues to feed on death and economic devastation

[13. august 2020]

Det paradoksale Wall Street-oppsvinget

[11. juni 2020]

Det store Wall Street 2020-ranet

[29. april 2020]

A poor man’s virus:” COVID-19 reveals the class chasm in America

[18. august 2020]

How the American oligarchy profited on death

[14. august 2020]

Nick Beams