Koronaviruspandemien passerer 25 millioner på verdensbasis

Av Bryan Dyne
2 September 2020

Åtte måneder har gått siden starten på koronaviruspandemien, og mer enn 25,5 millioner mennesker på verdensbasis har blitt smittet med det nye viruset SARS-CoV-2. Globalt er det nå nesten 6,9 millioner personer med bekreftet aktive tilfeller. Hver av dem vil enten bli del av de 18,6 millioner som har kommet seg, eller av de hittil 854 000 som har dødd av viruset.

Helsearbeidere undersøker beboere for Covid-19 symptomer i slummen Deonar i Mumbai, India. [Foto: AP Photo/Rajanish Kakade]

USA er fortsatt landet hardest rammet av pandemien, med 6,2 millioner kjente tilfeller og 187 000 dødsfall. Det siste anslaget fra Institute of Health Metrics ved University of Washington – modellen som i vesentlig grad anvendes av Det hvite hus – anslår at 317 000 vil dø innen den 1. desember, forutsatt at pandemiens spredning forblir på samme nivå som nå. Dersom restriksjonene lempes – om eksempelvis skoler og arbeidsplasser fortsetter å gjenåpne og gir flere muligheter for den dødelige smitten til å kunne bre seg – forventes antallet dødsfall å hoppe til 363 000 innen vinterferiene begynner.

Slike data støtter uttalelsen til generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) dr. Tedros Ghebreyesus Adhanom, fra mandagens presseorientering der han advarte: «Virkeligheten er at dette koronaviruset sprer seg lett, det kan være dødelig for mennesker i alle aldre, og de fleste er fortsatt utsatt.» Han la til: «Det å åpne opp uten å ha kontroll er en oppskrift for katastrofe.»

En slik katastrofe er imidlertid akkurat hva Trump-administrasjonen utfører, ifølge en ny rapport fra Washington Post. I stedet for å presse på for mer testing og kontaktsporing for å få begrenset og kontrollert viruset, presser Trumps nye medisinske rådgiver Scott Atlas på for en politisk retningslinje for «flokkimmunitet», ved å la viruset spre seg gjennom det meste av befolkningen for å bygge opp motstand mot sykdommen.

Ifølge Post kan «terskelnivået for flokkimmunitet kreve 2,13 millioner dødsfall». Atlas ble valgt av Trump etter måneder med åpen konflikt med dr. Anthony Fauci, som nylig advarte mot å gå for flokkimmunitet fordi det ville fordre at «dødstallene bli enorme». Atlas kommer fra den høyreorienterte organisasjonen Stanford Hoover Institution og har jevnlig vært på Fox News der han åpent har støttet Trumps politikk relatert ansiktsmasker og for gjenåpningen av økonomien og skolene. Den høyreorienterte talkshow-programverten Rush Limbaugh var mest eksplisitt der han erklærte: «Scott Atlas er nå med i spesialgruppa for koronavirus [‘task force’] som møter med presidenten. Og han kontrer Fauci.»

Det hvite hus ble tvunget til å respondere etter at Post-beretningen ble slått opp, og meldte en uttalelse i Atlas’ navn som sa: «Det er ingen politikk fra presidenten eller denne administrasjonen for å oppnå flokkimmunitet. Det har aldri vært noen slik politikk anbefalt til presidenten eller til noen andre, fra min side.»

Slike uttalelser motsies av Trump-administrasjonens faktiske handlinger, som siden slutten av juli har redusert testingen nasjonalt. Brett Giroir, som er ansvarlig for administrasjonens teststrategi, hevdet nylig at redusert testing var berettiget, fordi andelen av positive Covid-19-tester går ned.

Test-positivitetsraten på Our World in Data har imidlertid steget de siste dagene, som indikerer at pandemien fortsetter å spre seg i USA, og det nåværende nivået av testing er utilstrekkelig til å vite hvor viruset er, og dermed få begrenset og kontrollert det.

De lavere testnivåene kom etter gjentatte uttalelser fra presidenten der han hevdet at det var så mange koronavirustilfeller i USA bare på grunn av det angivelige høye nivået for utførte tester i landet. Data fra New York viser at dette er falsk informasjon, der mer enn 100 000 tester bare i denne delstaten viser en positivitetsrate som for tiden er under 1 prosent.

De katastrofale implikasjonene av en uhemmet politikk for flokkimmunitet understrekes av nylige rapporter fra Hong Kong, Europa og USA om bekreftede re-infeksjoner av Covid-19, der alle har funnet sted bare få måneder etter at offeret første gang ble smittet. Disse studiene viser både at immunitet ikke er langvarig, og at viruset muterer og smitter mennesker med flere stammer. Kort fortalt, «flokkimmunitet» er en pipe dream – en illusjon – som gjør gjennomføringen av en slik politikk enda mer morderisk.

Trump har gjentatte ganger krevd at arbeidsplasser og skoler må gjenåpnes, og hevdet i forrige uke på Republikanernes nasjonalkonvensjon (RNC) at det vil være trygt så lenge «de med høyest risiko, spesielt eldre» på en-eller-annen måte blir skjermet, «mens det lar amerikanere med lavere risiko trygt gå tilbake til arbeidet og til skolen». Han la til at delstatene «må være åpne, de må komme tilbake i arbeid».

Noen av de verste utbruddene de siste dagene har vært i Iowa og South Dakota, blant de mange delstatene Trump krever skal mer fullstendig gjenåpnes. Iowa hadde vedvart på rundt 500 nye tilfeller daglig siden mars, inntil i forrige uke da skolene ble gjenåpnet. Siden dét har det gjennomsnittlige antallet daglige tilfeller steget til over 1 000. På samme måte hadde South Dakota færre enn 100 nye tilfeller per dag fra midten av mai til begynnelsen av august. Nå nærmer delstaten seg et gjennomsnitt som er tre ganger så høyt, og det klatrer.

Tilfeller fortsetter å klatre i de mest berørte delstatene. California har nå 711 000 tilfeller, mer enn alle andre land i verden unntatt Brasil, India og Russland. Texas og Florida ligger ikke langt etter, med henholdsvis 642 000 og 623 000 tilfeller. Til sammen har alle tre delstatene offisielt bokført mer enn 37 000 døde.

Og selvfølgelig, det er faktiske kjent at antallet døde av pandemien er langt høyere. Nye data fra Economist viser at fra mars til-og-med juli utgjorde den offisielle registreringen av de drepte av Covid-19 bare 71 prosent av dødsfallene forårsaket av viruset i USA. Artikkelen gjør det klart at mens noen utvilsomt var oversette tilfeller er andre «dødsfall over forventet antall» et resultat av at folk ikke blir behandlet for andre helseforhold på grunn av overveldede helsevesen, og fordi folk er redde for å gå til sykehus av frykt for å pådra seg koronaviruset.

Dette er ikke bare et amerikansk fenomen. Den samme studien fant at bokførte dødsfall av koronavirus i Peru bare var 34 prosent av de totalt overtallige [statistisk forventede] dødsfallene i løpet av våren og sommeren. Samme tallet for Sør-Afrika var 47 prosent, og for Spania 65 prosent. Data ble også samlet for visse byer, som viste at bare 32 prosent av overtallige dødsfall fra mars til-og-med juli i Mexico By var offisielt tilskrevet pandemien, med 34 prosent i Moskva, og bare 12 prosent i Jakarta i Indonesia.

Ikke bare besørger denne statistikken et mer fullstendig bilde av pandemiens innvirkninger de siste månedene, men tallene avslører også hvordan lands helsevesen har blitt forpurret internasjonalt. En fersk WHO-undersøkelse fant at 90 prosent av landene har lidd av dette problemet, og at «lav- og mellominntektsland har vært mest berørte».

WHO åpenbarte også at «opptil 70 prosent av tjenestene hadde blitt forpurret for essensielle tjenester, deriblant rutinemessig immunisering, diagnose og behandling av ikke-smittsomme sykdommer, familieplanlegging og prevensjon, behandlingen for psykiske lidelser og kreftdiagnose og -behandling». Slike påvirkninger av det globale offentlige helsevesen vil ha ukalkulerbare langsiktige innvirkninger.

Forfatteren anbefaler også:

Who is Scott Atlas, Trump’s new adviser on the Covid-19 pandemic?

[18. august 2020]

Fauci advarer mot flokkimmunitet: «Dødstallene ville bli enorme»

[17. august 2020]