Katastrofal åpning av amerikanske skoler fører til 3 000 infeksjoner på tvers av 44 delstater

Av Evan Blake
20 August 2020

I løpet av uker har gjenåpningen av skoler på tvers av USA allerede blitt en komplett katastrofe. Foruten en mobilisering av lærere, foreldre/foresatte og den bredere arbeiderklassen for å få stoppet denne morderiske politikken, vil det bli en rask akselerasjon av spredningen av den dødelige Covid-19-sykdommen i hver en region av landet.

Fordi ingen myndighetsorganer på lokalt, delstatlig eller føderalt nivå systematisk sporer arbeidsrelaterte Covid-19-tilfeller og dødsfall, tok Kansas-læreren Alisha Morris det på seg å begynne innsamlingen av disse dataene i et regneark. Denne lista, som nå kurateres av anslagsvis 35 personer, har blitt delt i flere titalls Facebook-grupper satt opp for å opponere mot den utrygge gjenåpningen av skoler, og den har blitt sett av lærere, foreldre/foresatte og elever titusenvis av ganger.

Regnearket, som WSWS benyttet for å lage et kart som også har gått viralt, tegner et skremmende bilde av pandemiens spredning på skoler over hele USA.

Ifølge disse dataene og en offisiell beretning fra Mississippi publisert på mandag, har allerede rundt regnet 3 000 lærere, elever og ansatte på hundrevis av skoler over hele landet testet positivt for Covid-19 siden skoler begynte å gjenåpne i uka avsluttet den 27. juli. Alle unntatt seks delstater – Alaska, Washington, Delaware, Vermont, North Dakota og New Hampshire – har minst én skole som allerede har opplevd et utbrudd av Covid-19.

Kart over over hundrevis av rapporterte Covid-utbrudd på amerikanske skoler

Per tirsdag var det over 900 innføringer på regnearket, der hver av dem representerer en egen skole som har hatt minst én positiv eller et mistenkt tilfelle siden starten av pandemien. De fleste oppføringene er basert på lokale nyhetsrapporter siden begynnelsen av august.

Ødeleggelsene har vært mest ekstreme i sørstatene, som i flere uker har vært et viktig episenter for pandemien i USA. Disse delstatene, i vesentlig grad kontrollert av Det republikanske partiet, fulgte tettest opp «flokkimmunitet»-strategien for å la viruset rase gjennom befolkningen, som den ble fremmet av Trump-administrasjonen. Disse embetsrepresentantene var de mest aggressive og de første til å gjenåpne deres næringsvirksomheter, og har nå vært de mest påståelige når de har forlangt fysisk tilstedeværende undervisning, ofte med det mest minimale av personlig verneutstyr (PPE) besørget for lærere og skoleansatte.

De hardest rammede Republikaner-styrte delstatene inkluderer:

Mississippi, der 71 av statens 82 counties har rapportert utbrudd av Covid-19 på skolene. Per tirsdag har 199 elever og 245 lærere testet positivt i delstaten, mens 2 035 elever og 589 lærere har blitt tvunget til to-ukers karantener.

Florida, der minst 331 elever og skoleansatte har testet positivt for Covid-19 og minst 11 har dødd, mange fra tidligere i sommer.

• I Georgia er det nå minst 296 kjente og 481 mistenkte tilfeller, på 67 forskjellige skoler.

• I Texas har minst 140 forskjellige skoler rapportert om 380 tilfeller.

Indiana har nå over 100 bekreftede tilfeller på minst 75 forskjellige skoler.

Tennessee har nå minst 99 bekreftede tilfeller fra 44 forskjellige skoler.

Totalt har nå minst 406 109 barn testet positivt for Covid-19 i USA, som representerer 9,1 prosent av alle identifiserte tilfeller. Det at barn er mindre mottakelige for viruset, som har vært en av hovedløgnene anvendt av delstatenes embetsrepresentanter for å berettige gjenåpningen av skoler, står nå fullstendig avslørt.

Mens Trump-administrasjonen og hans støttespillere på delstatlig og lokalt plan har vært mest aggressive, har de politiske retninglinjene for kampanjene tilbake-til-skolen og tilbake-til-arbeidet også Det demokratiske partiets fulle støtte, på alle nivåer.

Med Den demokratiske nasjonalkonvensjonen (DNC) som finner sted denne uka er partiet fullt giret for å dekke over sin historikk for tilrettelegging av den morderiske politikken som styringsklassen fordrer. På mandag hevdet Andrew Cuomo, Demokrat-guvernøren i delstaten New York, absurd at hans respons på pandemien har vært plettfritt, og han dekket over det faktum at nesten 33 000 har omkommet i delstaten på hans vakt. Cuomo har godkjent gjenåpningen av skoler over hele delstaten, deriblant i New York City, landets største skoledistrikt. Skoler gjenåpnes også i Michigan, styrt av guvernør Gretchen Whitmer, som på mandag også talte på Den demokratiske nasjonalkonvensjonen (DNC).

Nettstedet for Biden-Harris-kampanjen hevder: «Alle vil at skoler helt skal gjenåpnes for fysisk tilstedeværende undervisning. Det bør være en nasjonal topp-prioritet å skape betingelser for å få det til.»

Uttalelsen fortsetter med å legge skylden for krisen utelukkende på Trump, mens den foreslår at skoler «trygt» kan gjenåpnes med bare litt mer bemidling for testing, kontaktsporing og personlig verneutstyr (PPE) for lærere. Det er ingen spesifisering av hvilket nivå av samfunnsspredning Biden anser å være «trygt», og uttalelsen lar døra stå åpen for at skoledistriktene kan gjenoppta undervisning når de selv velger, som er nøyaktig samme politikken Trump fører.

Om det er noen taktisk forskjell mellom Trump og Republikanerne på den ene siden og Demokratene om åpningen av skoler, er det sistnevntes bruk av fagorganisasjonene American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA) og andre fagforeninger, for å få tappet ut det akkumulerte raseriet via midlertidige forsinkelser, hybrid online/tilstedeværende undervisning og andre manøvrer for å få kjøpt tid for en full gjenåpning av skolene. Fremfor alt gjør fagorganisasjonene alt de kan for å forhindre at en landsomfattende streik, som i tiltakende grad blir forlangt av lærere, fordi det ville føre til en direkte konfrontasjon ikke bare med Trump, men også med Biden og Det demokratiske partiet.

Kampanjen for å åpne skoler i løpet av de neste ukene i New York City og Los Angeles – begge under tilsyn av Demokratene – vil sette en vesentlig presedens for skoledistrikter over hele USA. På tirsdag advarte dr. Irwin Redlener, direktør for Pandemic Resource and Response Initiative ved Columbia University, for de enorme farene som reises av åpningen av skoler i New York City, da han sa til WNYC: «Skoler kommer til å bli drivhus for at infeksjonene igjen får fotfeste og sprer seg gjennom lokalsamfunn.» Han la til: «Dette er nesten uunngåelig, om vi faktisk skal holde klasseromundervisning i sanntid i fysiske klasserom,» og han eksploderte myten om at en «hybrid»-modell på noen måte kan være trygg.

Vesentlige utbrudd av Covid-19 har allerede funnet sted i flere delstater styrt av Demokratene, der minst noen skoledistrikter har åpnet for fullt, deriblant følgende:

Illinois har allerede minst 67 tilfeller fra 20 forskjellige skoler.

• I Michigan rapporterer 16 forskjellige skoler en total på 27 bekreftede tilfeller, hovedsakelig idrettsaktive elever som har vært på treningsleirer i sommer.

• I California er det minst 22 kjente tilfeller fra minst seks skoler, deriblant 13 tilfeller ved El Centro Elementary School District i Central Valley.

Pennsylvania rapporterer om minst 25 bekreftede tilfeller fra 19 forskjellige skoler.

Hawaii har nå minst 11 kjente tilfeller ved 12 forskjellige skoler.

Massachusetts har minst 17 bekreftede tilfeller ved 12 forskjellige skoler.

Eksplosjonen av tilfeller på skoler over hele landet har fremprovosert en enorm rekyl fra lærere, foreldre/foresatte og elever, som allerede har organisert godt over 100 protester den siste måneden og som har samlet seg i titusentall i nesten alle stater, i dusinvis av Facebook-grupper.

Det er tiltakende oppfordringer til masseaksjoner med fraværsmeldinger (‘sickouts’) og nasjonsdekkende streikeaksjoner for å få stoppet pådrivet for å gjenåpne skoler. 109 av anslagsvis 250 lærere og støttepersonell fra Arizona-skolekretsen JO Combs Unified School District i et Phoenix-forstadsområde, ringte på mandag inn sykefravær, og all klasseromsundervisning måtte avlyses for dagen. Nedstengingen av skolene ble utvidet til-og-med onsdag, og lærerne forblir trossende og uvillige til å la seg ofre.

Newark Public School District i New Jersey ble tvunget til å gjøre helomvending på mandag og starte skoleåret på nettet, etter samordnet press fra lærere og foreldre/foresatte, etter først i flere uker å ha presset på for fysisk tilstedeværende undervisning. Bemerkelsesverdig nok hadde fagforeningen Newark Teachers Association fremmet den like utrygge «hybrid»-modellen, men gjorde på mandag også helomvending etter å ha følt den enorme motstanden fra lærerne på grunnplanet.

For onsdagen var det i Detroit forventet at lærere overveldende skulle støtte en «trygghetsstreik» i deres avstemming arrangert av fagforeningen Detroit Federation of Teachers, som frykter et opprør fra byens 4 000 lærere.

Konfrontert av et lignende oppkomme av opposisjon nedenfra poserer fagforeningen Little Rock Education Association i Little Rock i Arkansas nå som en forsvarer for lærernes og elevenes trygghet. Fagforeningen krever imidlertid ganske enkelt at fysisk tilstedeværende undervisning skal gjenopptas når positivraten i deres county forblir under 5 prosent i 14 påfølgende dager. Dette forhøyede antallet representerer en høy grad av spredning i lokalsamfunnet, og under betingelser der testingen med vitende vilje blir begrenset ville dette være tvilsomt, for ikke å si fullstedig utrygt.

Det sentrale spørsmålet som lærere, utdanningsarbeidere, foreldre/foresatte og elever står overfor, er nødvendigheten av å bygge nye organisasjonsformer, uavhengige av fagforeninger og -forbund, for å få koordinert en enhetlig opposisjon mot den landsdekkende kampanjen for å gjenåpne skoler. Det er av denne grunn at Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité [Educators Rank-and-File Safety Committee] ble opprettet, for å forene den enorme opposisjonen mot styringsklassens morderiske politikk.

Dette nasjonalorganet fungerer som et sentralt nav for organisering og koordinering av byggingen av et nettverk av uavhengige grunnplankomitéer på hver en skole og i hver en bydel. Komitéene må slåss for å tilknytte seg bredere deler av arbeiderklassen, som står overfor de samme livsfarlige arbeidsforholdene, i forberedelse til en landsdekkende generalstreik for å få stoppet gjenåpningen av skoler, så vel som den bredere tilbake-til-arbeid kampanjen.

Alle lærere, skolearbeidere, foreldre/foresatte og elever som støtter dette initiativet må melde seg med på vår Facebook-side, og kontakte oss i dag for å opprette lokale grunnplankomitéer på deres skoler og i deres nabolag. Send oss enhver relevant informasjon, deriblant vesentlige utviklingstrekk i deres skoledistrikt eller delstat, og vi vil dele dette bredt med et globalt publikum.

Vi arrangerer et nasjonalt innringingsmøte klokka 15:00 EDT (12:00 PDT) lørdag den 22. august, for å diskutere utviklingen og veien videre. Vi anmoder dere innstendig om å legge planer i dag for å delta på dette livsviktige møtet.

Bli med i kampen mot den dødelige gjenåpningen av skoler på tvers av USA!

1. Les og del uttalelsen fra Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité

2. Registrer deg for vårt innringingsmøte på lørdag den 22. august

3. Meld deg med og bidra til å bygge Facebook-gruppa

4. Tegn deg for å motta WSWS Educators Newsletter

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.