Åpent brev fra WSWS-styreleder David North til Sundar Pichai, adm. dir. for Alphabet

Av David North
1 August 2020

Sundar Pichai
Chief Executive Officer
Alphabet
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Dear Mr. Pichai:

Jeg skriver som respons på ditt vitnesbyrd på onsdag den 29. juli, for Representantenes hus’ justiskomité, under høringen om «Online-plattformer og markedsmakt, del 6: Undersøkelse av dominansen til Amazon, Apple, Facebook og Google.»

Som svar på et påstand fra kongressmedlem Greg Steube (Republikaner fra Florida) om at Googles online-algoritmer utelukkende sensurerer konservative politiske synspunkter, sa du følgende: «Vi får faktisk klager fra alle sider i politikken. For eksempel klaget World Socialist Review i januar i år på at nettstedet ikke ble funnet i Googles søkeresultater. Så vi får klager, vi ser inn i dem, men vi tilnærmer oss arbeidet på en upartisk måte, og det er nedfelt i vårt langsiktige insentiv å betjene brukere på tvers av hele landet.»

Selv om du ikke gikk inn på detaljene var din uttalelse en tydelig henvisning til en artikkel publisert den 20. januar i år av World Socialist Web Site, med tittelen «Google undertrykker World Socialist Web Site-innhold i søkeresultatene for New York Times’ 1619-prosjekt.» Det er åpenbart at WSWS’ påstander ble diskutert på det høyeste nivå i ditt selskap.

Artikkelen den 20. januar hevdet at Google i sine søkeresultater undertrykker de svært populære artiklene publisert av World Socialist Web Site om New York Times Magazines mye omtalte hudfargebaserte forfalskning av amerikansk historie, kalt «The 1619 Project».

Vi påpekte at den autoritative og eksklusive serien av artikler, intervjuer og analyser publisert av WSWS om 1619-prosjektet ble lest av hundretusener av mennesker rundt om i verden, og at det var et økende antall tilbake-henvisninger til dette materialet på sosialmedier og i store nettpublikasjoner som Wall Street Journal, Atlantic, National Review og Daily Signal. Dette innholdet ble imidlertid av Google skjøvet dypt ned i deres resultatliste for søk etter begrepet «1619 Project».

Dette er ikke den første rapporten om sensur på nettet utført av Google, fra World Socialist Web Sites side. Den 25. august 2017 sendte jeg et åpent brev til den daværende utøvende ledelsen i Alphabet og Google – deg selv, Lawrence Page, Sergei Brin og Eric Schmidt – der jeg ba om en slutt på svartelistingen av World Socialist Web Site i Googles søkeresultater.

Siden den gang har World Socialist Web Site publisert ei rekke artikler om utvidelser av internettsensur, inkludert undertrykkingen av progressive og sosialistiske ideer på sosiale medieplattformer, og de tiltakende kravene fra både Demokrater og Republikanere om regjeringskontroll av online-informasjon, under påskudd av å bekjempe «falske nyheter» og ubelagte påstander om «utenlandsk innblanding».

Det faktum at du refererte spesifikt til WSWS-klagen i ditt vitnesbyrd for Kongressen taler til det alvoret saken ble oppfattet med. Du, som administrerende direktør for Googles konserneier Alphabet, ble varslet om klagen. Seks måneder etter at artikkelen ble publisert forble den festet i ditt minne.

Ditt vitnesbyrd benektet ikke anklagen som vi har fremmet om at Google undertrykker artiklene og analysene på World Socialist Web Site i søkeresultatene. I kontekst av høringen kan din kryptiske referanse til at Google fungerer «på en upartisk måte» tolkes som et forsøk på å berettige selskapets sensurpraksis, ved å hevde at den anvendes mot både venstreorienterte og høyreorienterte nett- baserte publikasjoner.

Videre sa du til Hus-komitéen, under ed, at når Google får en sensur-klage, «ser du inn i saken».

Hvis dette faktisk er selskapets politikk, hvorfor ble aldri World Socialist Web Site informert om at påstanden om undertrykking ble diskutert i Alphabet/Google-ledelsen, eller at det ble foretatt en granskning basert på vår klage?

Derfor forespør jeg svar på følgende spørsmål:

- Når begynte granskningen av WSWS-klagen om sensur?

- Hvem autoriserte og deltok i selskapets granskning?

- Hvilken avdeling eller avdelinger i selskapet var gjenstand for etterforskningen?

- Var Ben Gomes, konsern-visedirektør med ansvar for Googles søkeoperasjoner, intervjuet som del av granskningen?

- Når ble granskningen avsluttet?

- Hvilket bevismateriale var resultatfunn av denne granskningen?

I påvente av ditt svar.

Sincerely,
David North
Chairperson, International Editorial Board
World Socialist Web Site