Demokrater og Republikanere forbereder for skutting av føderalt ledighetstillegg

22 July 2020

Rundt 25 millioner amerikanske arbeidere står overfor en reduksjon eller en regelrett eliminering av et føderalt tilskudd på $ 600 per uke til delstatenes lovfestede dagpengerettigheter når den føderale tilleggsutbetalingen, som i mars ble godkjent av Kongressen i henhold til CARES Act, utløper den 25. juli.

Midt under en rasende pandemi og den verste økonomiske krisen siden Den store depresjonen, med minst 30 millioner uten arbeid og nye søknader om ledighetsstøtte på over én million i uka, er tilskuddet det som har holdt mange familier over vannlinja. Sammenfallende med det forestående utløpet av et føderalt moratorium for utkastelser og utløpet av delstatlige moratorier, vil kuttingen av arbeidslledighetsbidraget kaste millioner ut i økonomisk nød og hjemløshet.

En undersøkelse fant at 37 prosent av leietakere og 26 prosent av huseiere fryktet at de kan bli hjemløse innen utgangen av året. Forskere ved Columbia University sier at de forventer at hjemløshet i USA vil øke med 45 prosent sammenlignet med 2019-tallene.

Sult, som allerede er på vei opp, vil spinne videre i været. Veldedighetsorganisasjonen Feeding America rapporterte at de aller fleste matdistribusjonssentrene [‘food banks’] i begynnelsen av juli fortsatt opplevde en stor økning i etterspørselen sammenlignet med for et år siden. Nesten 30 prosent av de som stilte i kø for å bli tildelt mat var førstegangssøkende.

Kongressen ble samlet denne uka, i forkant av augustpausen, for å vurdere et lovfremlegg for ei ny stimulansepakke relatert koronavirus som i tillegg til nok en stor utdeling til storselskaper vil innebære enten en kraftig reduksjon av eller den total elimineringen av arbeidsledighetstillegget.

Kongressens Republikanere ønsker enten elimineringen av tillegget, eller en reduksjon til et sted mellom $ 200 og $ 400. Trump-administrasjonen oppfordrer til eliminering av tillegget og en nedskjæring av den føderale arbeidsgiveravgiften [‘payroll tax’], som ville redusere finansieringen av Social Security and Medicare [o. anm.: henholdsvis føderale pensjonsrettigheter og bidrag til helseforsikringspremier].

Både Det hvite hus og kongressrepublikanere krever foretaksimmunitet mot koronavirusrelaterte søksmål. Dette utgjør en blankofullmakt for selskaper som nekter å iverksette tiltak for å beskytte arbeidere som får «valget» enten å vende tilbake til utrygge jobber eller sulte.

Demokratene har introdusert et lovforslag som knytter tillegget til den offisielle arbeidsledighetsraten i de enkelte delstatene. Forslaget er å kutte bidraget med $ 100 for hvert prosentpoeng nedgang i en delstats arbeidsledighet, som innledes fra en ledighetsrate på 11 prosent. Det vil bety en øyeblikkelig nedskjæring i mange stater.

President Trump krever som del av sin krig mot vitenskapen, testing og sporing av koronavirus, også at ingen ekstra midler allokeres til den føderale folkehelseetaten Centers for Disease Control (CDC).

Det er en klar mulighet for at bidragstillegget på $ 600 blir gitt anledning til å utløpe før et nytt lovforslag blir vedtatt og signert til lov. Én ting er sikkert: Arbeideres levestandarder vil bli kuttet for å bryte ned motstanden mot å returnere til arbeidsplasser som kjøttpakkeanlegg, bilproduksjonsanlegg, Amazon-distribusjonssentre og skoler, som fungerer som drivhus for det dødelige viruset.

Selskapseliten og dens politiske nikkedukker i begge partiene er i harnisk over at mange arbeidere faktisk henter hjem mer penger med det nåværende føderale arbeidsledighetstilskuddet enn de har jobbet seg til, med de nært-fattigdomslønningene som råder på de fleste arbeidsplasser.

Det er grunnen til at ledighetstillegget har vært angrepet av aviser innordnet med både Demokratene og Republikanerne, fra New York Times og Washington Post til Wall Street Journal. I en spesielt kynisk kronikkartikkel oppfordret Times til å gjøre $ 600-tillegget for arbeidsledige til et supplement for arbeidsgivere for å oppmuntre dem til å ansette oppsagte arbeidere.

Ned Lamont, Demokrat-guvernøren i Connecticut, vant seg pressens hyldest for en tale som opponerte mot en forlengelse av tilleggsbidraget med den begrunnelse at det var et «insentiv til ikke å arbeid».

Mens Kongressen vakler ubesluttsomt angående et supplement som har gjort det mulig for millioner av arbeidere å opprettholde et tak over sine familier og kunne sette mat på bordet, spretter den til handling og slutter hender på tvers av partiskillelinja når det gjelder å forlenge ordningen Paycheck Protection Program, som er et slush-fond for millionærer og milliardærer dandert og presentert som en velsignelse for småforetak. I forrige uke ble programmet forlenget med enstemmig oppslutning.

Storselskaper anvender pandemien som anledning til å gjennomføre en brutal omstilling som innebærer lønnsnedskjæringer og elimineringen av millioner av jobber. Selskaper som mottok milliarder av dollar gjennom storselskapenes redningsplanke CARES Act – berettiget under påskuddet «å redde jobber» – får beholde tildelingene selv om de kunngjør store nedbemanninger.

Flytransportbransjen, som mottok $ 25 milliarder i føderale redningspenger, leder an. Flyselskapet American Airlines har kunngjort at de vil permittere opp til 25 000 arbeidere når den føderale tilskuddsordningen Payroll Support avsluttes den 1. oktober. Flyselskapet United truer så mange som 36 000 stillinger. Fra Delta har fordringen kommet at piloter må akseptere lønnskutt på 15 prosent.

I mellomtiden får pandemien lov til å eksplodere ut av kontroll der styringsklassen fører an med sin kriminelle politikk for «flokkimmunitet», dvs. å tynne ut «overflødige» arbeidere, spesielt eldre personer som ikke lenger er kilde til merverdi og profitter. Wall Street applauderer når Dow stiger i takt med antallet Covid-19-infeksjoner og dødsfall, underbygget av ubegrensede kontantmidler besørget av Federal Reserve.

Siden starten av pandemien har den den amerikanske styringselitens overordnede bekymring vært å beskytte deres rikdommer. Da reddingspakka CARES Act ble nedfelt til lov i mars, vendte begge big business-partiene deres hovedfokus mot å få tvunget arbeidere tilbake til fabrikkene for å produsere profitter og understøtte det uopphørlig voksende berget av gjeld.

Den morderiske tilbake-til-arbeid kampanjen går nå inn i et nytt og enda dødeligere stadium med pådrivet for å tvinge lærere og skolearbeidere tilbake til utrygge og falleferdige skoler. Styringseliten kunne ikke brydd seg mindre om hvor mange arbeidere som ofres i det maniske pådrivet etter profitt og den videre ekspnasjonen av selskapsoligarkenes formuer.

Angrepet på arbeidsledighetstilskuddet på $ 600 er en vesentlig komponent i en politikk som er klassekrig rettet mot hele den arbeidende befolkningen. Det å få kuttet eller avsluttet tilskuddet til ledighetsrettigheten er et våpen i denne krigen.

Som World Socialist Web Site skrev den 16. juli:

Det ville være vanskelig å forestille seg en mer korrupt sosial orden enn den som foreligger i dag. Pandemien har blitt en heldig faktor for å få beriket finansoligarkiet. Så lenge krisen besørger påskudd for massive redningspakker fra Federal Reserve, foreligger det ingen insentiver til å få brakt den under kontroll.

Socialist Equality Party (SEP) og partiets kandidater i 2020-valget – Joseph Kishore for president og Norissa Santa Cruz for visepresident – krever en slutt på de for tidlige og utrygge kampanjene tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen.

SEP-kandidatene oppfordrer til opphevingen av CARES Act og beslagleggingen av billionene utlevert til storselskapene og bankene. Disse pengene må i stedet brukes til å beskytte og utvide arbeidsløshetsrettighetene til de ledige og en stans av alle permitteringer og oppsigelser. Full inntektsdekning må garanteres for ikke-essensielle arbeidere som blir satt på sidelinja av pandemien, sammen med trygge arbeidsplasser og risikotillegg til lønningene for essensielle arbeidere som opprettholder arbeidet.

Pengene må også anvendes til å finansiere en globalt koordinert innsats for å få begrenset, kontrollert og utrydde koronaviruset, planlegge og gjennomføre et krasj-program for gjenoppretting og utvidelse av helsevesenet, på internasjonal og nonprofit-basis organisere utviklingen av helbredende behandlinger og en vaksine, og besørge lik medisinsk behandling av høy kvalitet for alle de som bli rammet.

Kapitalistenes respons på pandemien har avslørt hele systemets fallitt og råttenskap. Det er ingen vei ut av sumpen av sykdom, død og fattigdom annet enn ved en direkte kamp mot dette systemet, klassen av parasitter som styrer over det, og partiene og politikerne som går deres ærend.

Shannon Jones