I Texas har mer enn 300 barnehagebarn pådratt seg Covid-19

Av Nick Barrickman
7 July 2020

Over 900 tilfeller av Covid-19-infeksjoner er rapportert på barnehagesentre i delstaten Texas i løpet av den siste halvannen måneden. Minst 307 barn og 643 barnehageansatte har testet positivt for den dødelige sykdommen i delstatens omsorgsanlegg for barn siden de ble gjenåpnet ved midten av mai.

Ifølge Texas Tribune var det per forrige tirsdag rapportert mer enn 950 tilfeller av den dødelige sykdommen ved 668 forskjellige dagoppholdsentre for barn, på tvers av staten. Ifølge dr. Nicholas Rister, en pediatriekspert på smittsomme sykdommer i Ft. Worth, har antallet bekreftede Covid-19-tilfeller i barnehager i Texas gått til værs i månedene siden staten droppet alle tiltak for å begrense spredningen av viruset.

«Basert bare på antallet barn som tester positivt i vårt område har det mer enn doblet seg de siste par ukene,» sa Rister forrige uke til den lokale CBS-tilknyttede nyhetsformidleren i byen.

Den 4. juli rapporterte Texas Department of State Health 191 790 Covid-19-tilfeller, og om ytterligere 2 608 dødsfall. Texas har for tiden det tredje høyeste antallet Covid-19-tilfeller, på lista etter delstatene New York og California.

«Disse tallene er definitivt alarmerende,» uttaler foreldre-nettstedet Moms.com om utbruddene i barnehagesentrene i Texas. «Vi må spørre oss om disse barna gjenvinner seg, og blir friske som de ville etter en forkjølelse eller influensainfeksjon, eller om de vil lide voldsomt,» legger nettstedet til, og bemerker: «Basert på denne hendelsen allerede i juni, det får det foreldre til å stille spørsmål om hva som vil skje med skoleåret denne høsten.»

Barnesykdomsinstitusjonen American Academy of Pediatrics (AAP) ga i forrige uke ut en offisiell anbefaling for skolesystemene. AAP insisterte: «Alle politiske retningslinje-hensyn for det kommende skoleåret bør starte med et mål om å ha elevene fysisk til stede på skolen.» Sett bort fra anbefalingene fra [den føderale folkehelseetaten] CDC (Centers for Disease Control and Prevention) til skoleadministratorene er «den relative effekten av fysisk distansering blant barn sannsynligvis liten, basert på nåværende bevismateriale, og det at det så absolutt er vanskelig å få håndhevet det.»

Faktisk har hundrevis av tilfeller av multisystem inflammatorisk syndrom blitt påvist over hele USA og i Europa, en sykdom hos barn knyttet til eksponering for SARS-COV-2-viruset. I tillegg er sannsynligheten for overføringen av viruset fra barn til resten av lokalsamfunnet langt større når skoler og barnehager etterhvert gjenåpnes.

Barn er heller ikke immune mot de verste effektene av det nydetekterte koronaviruset. En 11-år-gammel Florida-gutt, med en allerede eksisterende helsetilstand, døde forleden uke etter å ha pådratt seg Covid-19, hvilket gjorde ham til delstatens yngste omkommede av sykdommen.

«Skolene var designet for effektivitet, som betyr overfylte korridorer og trange klasserom,» forklarte New Jersey-lærer Mark Weber i en kommentar publisert i Washington Post. «Skolene forventes å fremme samhandling mellom elever og lærere, som betyr nære relasjoner. Det å forvente at hver elev og ansatt skal opprettholde en 3-fots avstand [boble] rundt seg er ikke realistisk, gitt måten de fleste skolebygg er laget på,» skriver læreren.

Skolene har vært under et enormt press for å gjenoppta aktivitetene, der delstatene har søkt å få implementert marsjen tilbake til arbeid. En studie utført i Tyskland anslår at 8,4 prosent av Europas økonomiske produksjon vil fordunste dersom skole- og barnehagefasiliteter ikke ble gjenåpnet. Studier av den amerikanske økonomien ga tilsvarende funn.

«Dersom skoler ikke åpner kan mange ikke gjenoppta arbeidet,» sa Jamie Dimon, administrerende direktør for JPMorgan Chase, i en kommentar til Washington Post. Ifølge Post har nesten en tredjedel av alle amerikanske arbeidere barn under 18 år. «Selv foreldre som kan jobbe hjemmefra sliter med å få produsert like mye arbeidsinnsats, når de må balansere barnepass,» bemerker Post.

Becker Friedman Institute ved University of Chicago anslår at 17,5 millioner arbeidere i USA ikke vil kunne gjenoppta heltidsjobber uten steder for å ivareta deres barn gjennom arbeidsdagen.

Barnepass har blitt desimert [engelsk tekst] av Covid-19-pandemien. Ifølge en fersk undersøkelse utført av National Association for Education of Young Children (NAEYC), kan så mye som halvparten av USAs barnehagefasiliteter komme til å måtte stenges permanent før pandemien er over. Minst 258 000 barnehagearbeidere, eller 25 prosent av totalen, er permitterte siden mars.

Denne krisen har rammet større selskapskjeder så vel som små og uavhengig drevne anlegg. «Barneomsorgsbransjen gjennomgår en utfordrende utfordring akkurat nå,» sa Tom Wyatt, administrerende direktør for Kindercare Learning Center, til Post. Konsernsjefen uttalte at på grunn av begrensninger av klassestørrelser, som bare tillater 10 barn per rom, tjente ikke selskapet lenger penger. «Det er klart det ikke er bærekraftig,» erklærte han.

Lobbyister for industrien har søkt ytterligere midler fra den amerikanske regjeringen for å bistå dem til å få bært kostnadene for det forlengede bortfallet av næringsinntekter. Kongressen bevilget bare $ 3,5 milliarder [NOK 32,83 milliarder] i hjelp til barnepassleverandører for å avverge deres tap.

I forrige uke vedtok Demokrat-flertallet i Representantenes hus lovfremlegget Moving Forward Act, en infrastrukturlov som skulle bevilge $ 10 milliarder [NOK 93,79 milliarder] til barnehageanlegg for å bistå dem til å tilrettelegge for gode sosialdistanseringstiltak. Lovfremlegget har imidlertid allerede blitt erklært «dødfødt ved ankomst» av det Republikaner-kontrollerte Senatet.

Rushet for å få gjenåpnet skoler møter en enorm motstand fra skolearbeidere. Ifølge en fellesundersøkelse utført av USA Today/Ipsos, utgitt i mai, sier én-av-fem lærere at de ikke vil tilbake til arbeidet dersom de beordres til klasserommene til høsten. «De besørger ikke håndsanitetsmidler. De besørger ikke våtservietter. Ingen av disse forsyningene ble besørget oss. Du måtte brukte akkurat det du hadde, eller det lærerne selv kjøpte,» forklarte Robin Stauffer, en grunnskolelærer i Texas til Houston Public Media. Stauffer, 66-år.gammel og diagnostisert med diabetes, uttalte seg om vilkårene på hennes jobb før pandemien var der.

Forfatteren anbefaler også:

The impact of the pandemic on childcare in the US: A social catastrophe affecting generations

[14. april 2020]

Washington Post columnist calls for destruction of child care safety in the pursuit of “reopening America”

[11. mai 2020]

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000

(28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger

(27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død

(23. mai 2020)