Millioner i USA står overfor katastrofe, med den føderale ledighetsbistanden satt til å utløpe under oppsvinget av pandemien

Av Kevin Reed
6 July 2020

Titalls millioner amerikanere som har mistet arbeidet under koronaviruspandemien står overfor økonomisk katastrofe, der den føderale regjeringen går frem med sin plan om innen utgangen av juli å få avsluttet det ukentlige føderale $ 600-tilskuddet til delstatenes skarve ledighetsunderstøttelser.

Mens pandemien fortsetter å tilta i utbredelse, og daglig setter infeksjonsrekorder – det rullerende syv-dagersgjennomsnittet av nye Covid-19-infeksjoner i USA har nå passert 50 000 – blir det utarbeidet en avtale i Kongressen, støttet av begge partiene, for å få avsluttet den føderale bistanden for å tvinge arbeidere enten til ruinering eller til å gjenoppta arbeidet, der de konfronterer sykdom og død.

På en pressekonferanse sist tirsdag sa Senatets majoritetsleder Mitch McConnell, Republikaner fra Kentucky, at ledighetsrettigheten som var inkludert i CARES Act vedtatt i mars ikke ville være del av den nye loven om koronavirusbistand, som planlegges for avstemming i Senatet innen slutten av juli.

McConnell sa om $ 600-rettigheten, der han talte for den amerikanske selskaps- og finanselitens interesser, at regjeringen ikke burde «betale folk bonus for ikke å gjenoppta arbeidet ... Og vi hører fra over hele landet at den har gjort det vanskeligere å få folk tilbake i arbeid.»

McConnell, som i utgangspunktet var motstander av forlengelsen av ledighetsutbetalinger, sa: «Jeg mener det var en feil,» og at enhvert nytt lovfremlegg som skulle inkludere rettigheten «aldri kommer til å bli vedtatt i Senatet».

I et intervju sist onsdag med Fox Business Network støttet president Donald Trump opp om McConnells syn, og sa at CARES Act-rettigheten til tilskudd for ledigstilte amerikanere var «demotiverende for at de vil jobbe».

Demokratene har sagt de er for en forlengelse av rettigheten til det føderale ledighetstilskuddet – vel vitende at Republikaner-flertallet ikke vil godkjenne det – samtidig som det bak kulissene blir utarbeidet en avtale som vil knytte enhver ny bistand til hver enkelt delstats økonomiske betingelser, eller til et tilbud av en slags redusert «tilbake-til-arbeid bonus».

Uansett hva enigheten om en avtale blir, som skal utarbeides innen utgangen av måneden, er det åpenbart at det amerikanske politiske etablissementet forbereder en ny runde med statlig finansiering som vil bli tildelt storselskapene og aksjemarked, mens arbeiderklassen vil bli avskjært fra den minimale bistanden, som del av «gjenåpningen av økonomien», selv om det anslås at antallet daglige bekreftede koronavirusinfeksjoner kan stige til 100 000 i løpet av bare uker.

Konsekvensene av denne politikken vil være ruinerende for alle de arbeiderne som den 31. juli, med noen analytikeres formulering, vil falle utfor ei finanspolitisk klippe. For mange personer vil tapet av den føderale tilleggsytelsen på $ 600 bety at deres utbetalinger av ledighetsunderstøtelse reduseres til dét som er fra deres egne delstater, dvs. til $ 385 uka [NOK 3 663]. Én rapport sier at den føderale avkortingen vil redusere ledighetsutbetalingene for 31 millioner arbeidere med 61 prosent.

Ny forskning fra Economic Policy Institute (EPI), publisert den 29. juni, viser at rundt 17,6 millioner arbeidere i det hele tatt ikke har noen utsikter til å komme tilbake i arbeid, hvilket avslører som svindel påstanden om at det føderale ekstrabidraget forhindrer arbeidere fra å gjenoppta arbeidet.

EPI-rapporten, som kom ut før de offisielle ledighetstallene for juni ble sluppet sist onsdag, bemerker: «Av de 32,5 millioner arbeidere som enten er offisielt arbeidsledige, eller på annen måte uten arbeid på grunn av viruset, er 11,9 millioner arbeidere, eller 7,2% av arbeidsstokken, uten arbeid og helt uten håp om å bli kalt tilbake til en tidligere jobb.»

Til denne totalen fant EPI at «5,7 millioner arbeidere, eller 3,5% av arbeidsstyrken, er utenfor arbeidslivet men forventer å bli kalt tilbake til en tidligere jobb, som de sannsynligvis ikke vil få å oppleve.»

For millioner av arbeidere vil opphevingen av rettigheten på $ 600 i uka føre til ruinerende konsekvenser, der familier vil bli tvunget til å treffe valget mellom å ha mat på bordet eller skulle betale for grunntjenester som vann og renovasjon [‘utilities’], og for husleie.

Bob Pinnegar, president og administrerende direktør for Den nasjonale leilighetsforeningen [National Apartment Association], sa sist onsdag til Forbes: «Disse styrkede ledighetbidragene er svært viktige for folk, spesielt de som har lavere betalte jobber. De hjelper dem virkelig med å få endene til å møtes, og til å kunne sette mat på bordet, få betalt for utilities og ikke minst få betalt deres husleier. Utfordringen kommer til å være det som nå kommer, i tiden foran oss.»

En massiv boligkrise er uunngåelig ettersom den 120-dager-lange føderale beskyttelsen mot utkastelser også er satt til å utløpe den 25. juli, samtidig med at de supplerende ledighetsbidragene opphører. Siden så mange utleieboliger ikke kvalifiserer for dette programmet mot utkastelser i utgangspunktet, vil et stort antall familier bli kastet ut av deres hjem i august.

Et mål på det amerikanske styringsetablissementets prioriteringer er det faktum at CARES Act ikke har adressert behovene til de fattigste delene av befolkningen, og spesielt ikke når det gjelder matusikkerhet. En rapport sist fredag i Hill sa: «Kongressens stimulansepakker, som har vært vedtatt så langt, tillater delstatene å forsterke matbong-ytelser i programmet SNAP [Supplemental Nutrition Assistance Program] i to måneder for noen, men de fattigste 40 prosent av programdeltakerne, deriblant fem millioner barn, har enda til gode å se noen ytelsesøkning.»

Data publisert av den føderale statistikketaten US Census Bureau’s House Pulse Survey for perioden fra den 11. juni til-og-med den 23. juni, viser at anslagsvis 11,8 millioner barn bor i husholdninger som ikke fikk betalt deres husleier eller boliglån, eller som søkte om utsettelser, mens 3,9 millioner barn opplever matmangel forårsaket av Covid-19-pandemien.

Mens Kongressen og president Trump går frem med en aggressiv tilbake-til-arbeid agenda, er realiteten at millioner av arbeidere motsetter seg å bli tvunget til å arbeide under betingelser av en ekspanderende pandemi, som akkurat nå begynner å infisere stadig bredere segmenter av befolkningen.

Forfatteren anbefaler også:

Rekordhøye 47,2 prosent av amerikanere i arbeidsfør alder uten sysselsetting

[2. juli 2020]

Ulikhetspandemien: Hvordan amerikansk kapitalisme setter profitter over liv

[3. juli 2020]

Another 1.5 million US workers file for jobless benefits

[26. juni 2020]