Der antallet Covid-19-tilfeller i USA eksploderer, advarer Fauci for 100 000 nye tilfeller daglig

Av Barry Grey
2 July 2020

Der de daglige antallene av koronavirusinfeksjoner i USA fortsetter å stige med rekordhastighet, og i mange delstater presser helsevesenet til bristepunktet, advarte på tirsdag dr. Anthony Fauci, den ledende amerikanske eksperten på infeksjonssykdommer, at den daglige infeksjonsraten raskt kunne stige til 100 000.

Fauci, som er direktør for NIAID, det nasjonale instituttet for allergi og smittsomme sykdommer, et føderalt agentur under helsedepartementet, vitnet for Senatets komité for helse, utdanning, arbeid og pensjoner, der han sa:

Jeg er veldig bekymret for det som skjer akkurat nå, spesielt i de fire delstatene som står for omtrent 50 prosent av de nye infeksjonene ... vi går i feil retning ... så det må vi virkelig gjøre noe med, og vi trenger å gjøre det raskt.

Vi kan ikke bare fokusere på områdene som har kraftige oppsving. Det setter hele landet i fare. Vi har over 40 tusen nye tilfeller daglig. Jeg vil ikke bli overrasket om vi går opp til 100 000 nye tilfeller hver dag om ikke dette snus.

På spørsmål om å gi et estimat for sannsynlige antall dødstall, sa Fauci at han ikke kunne oppgi noe tall, men han tilla: «Jeg tror det er viktig å fortelle dere, og den amerikanske offentligheten, at jeg er veldig bekymret, fordi det kan bli riktig ille.»

Faucis vitnesbyrd understreket den dystre virkeligheten at pandemien i USA nå er langt mer utbredt enn den var på sitt tidligere høydepunkt i slutten av mars og ved begynnelsen av april, da delstater over hele landet påla nedstrenginger for å få begrenset spredningen av infeksjoner og antallet dødsfall. En vesentlig faktor for påleggingen av nedstengingene var en serie med spontanstreiker fra bilarbeidere i USA og Canada, som nektet å risikere infeksjon og død, for å fortsette å pumpe ut profitter for bilkonsernene Detroit Big Three [o. anm.: GM, FCA, Ford].

Så snart den tverrpartistøttede CARES-loven var vedtatt, med en nesten enstemmig oppslutning i Kongressen, som fikk på plass ei multi-billioner-dollar redningspakke for Wall Street og storselskapene, lanserte Trump og mediene som er innordnet med Demokratene, og da spesielt New York Times, krav om «gjenåpning» av økonomien, og en tvungen returnering av arbeidere til fabrikkene og andre arbeidsplasser.

Dette ble gjennomført av guvernører og byrådsledere/borgermestere fra begge partiene. Det ble gjort uten noe seriøst system for testing, kontakttsporing og karanteneinnkvartering på plass. Nå, bare uker senere, spinner viruset ut av kontroll. Det er over 2,6 millioner rapporterte infeksjoner i USA, og antallet dødsfall har [i skrivende stund, tirsdag] passert 127 000.

Forrige uke så antallet nye tilfeller over en syv-dagers periode nå det høyeste gjennomsnittstallet hittil: 39 000 per dag. Forrige fredag var ny rekord for én enkelt dag, med over 47 000 tilfeller, og mandag så en videre økning på mer enn 44 700. Antallet infeksjoner øker i alt fra 26 til 38 delstaterer, avhengig av datakilden.

Elleve delstater hadde en gjennomsnittlig daglig økning av tilfeller med over 100 prosent i løpet av de 14 siste dagene. Disse statene inkluderte Florida (237 prosent), Texas (165 prosent), Arizona (128 prosent) og Oklahoma (176 prosent). Californias gjennomsnittlige daglige økning er 70 prosent; Ohio er opp med 69 prosent.

Ikke bare er antallet nye tilfeller kraftig opp, prosentandelen som tester positivt stiger også, og raten for sykehusinnleggelser går opp i 12 stater.

Situasjonen er så dyster at 16 stater enten har stanset deres gjenåpningsplaner helt, eller de har delvis rullet dem tilbake. Ingen av dem har imidlertid engang antydet en nedstenging, eller noen begrensning av ikke-essensiell produksjon, til tross for veksten av infeksjoner og for antallet dødsfall for arbeidere på kjøttprosesseringsanlegg, i bilfabrikkene, i logistikk og varedistribusjonen, og på mange andre arbeidsplasser.

Dette var konteksten for tirsdagens senatshøring, som tok vitnesbyrd fra dr. Robert Redfield, direktøren for den føderale folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention], admiral Brett Giroir, viseminister for departementet for helse og sosialtjenester (HHS), og dr. Stephen Hahn, kommisjonær for det føderale mat og medisintilsynet FDA [Food and Drugs Administration], i tillegg til Fauci.

Blant Republikanerne i senatspanelet var lite i retning av noe direkte forsøk på forsvar av Trump-administrasjonens respons på pandemien, som er så ille diskreditert at mange Republikanere frykter å miste kontrollen over kammeret ved de kommende valgene i november. Dagen før hadde Kayleigh McEnany, Trumps pressesekretær ved Det hvite hus, forsøkt å forsvare Trumps nedvurdering av ansiktsmasker og hans trekk for å få begrenset antallet tester, ved å bagatellisere omfanget av oppsvinget, der hun sa: «Vi er klar over at det er glør som må slukkes.»

Demokratene hoppet på sjansen for å få angrepet det enkle målet Trump nå utgjorde, som på det mest grove og nakne forfekter en politikk som de selv i alle vesentlige henseender er enige i. Det felles temaet på begge sider var hvordan man «trygt» og mer effektivt kunne gjennomføre gjenåpningen av økonomien. Fokuset var på tomme forslag om å intensivere testingen og kontaktsporingen, uten noen diskusjon om tildelingen av nødvendige ressurser, sammen med anmodninger til Trump om å begynne å ha på seg ei ansiktsmaske, og spekulasjoner om utviklingen av en vaksine.

Det underliggende premisset fra begge sider var at tilbake-til-arbeid pådrivet skulle fortsette med uforminsket styrke, ingenting skulle gjøres som kunne forhindre profittstrømmen til storselskapene og bankene, og den grenseløse overrislingen av finansmarkedene med cash fra [sentralbanken] US Federal Reserve skulle fortsett ubehindret. Ingenting ville imidlertid bli gjort for å få stanset og reversert det katastrofale oppsvinget av sykdommen som nå pågår.

Den rangerte Demokraten Patty Murray fra Washington State, satte tonen i hennes åpningsmerknader. Der hun erklærte at «det raser en lederskapskrise i Det hvite hus,» snakket hun i vage termer om å øke testingen og for utviklingen av en omfattende nasjonal vaksinasjonsplan.

Ikke en eneste Demokrat i komitéen, deriblant Bernie Sanders og Elizabeth Warren, ba om suspendering av ikke-essensiell produksjon, eller bemerket spredningen av sykdom og død blant arbeidere som blir tvunget til å arbeide under utrygge betingelser.

Sanders, angivelig de farmasøytiske gigantenes og «milliardærklassens» svøpe, brukte sine fem minutter av utspørringen til å oppfordre om at en eventuell vaksine må bli gjort tilgjengelig for alle uansett inntekt, samtidig som han også fikk sagt: «Våre skattepenger, i størrelsesorden av milliarder av dollar, går til legemiddelselskaper for å bistå til utviklingen av denne vaksinen, og det er OK.»

Joe Biden, tidligere visepresident og den presumtive presidentkandidaten for Demokratene, valgte i en tale om pandemien på tirsdag, å angripe Trump i militaristiske termer. Han sa: «Tilbake i mars kalte han seg en krigstidspresident ... Nå er det nesten juli, og det virker som om vår krigstidspresident har overgitt seg.»

Biden undervurderte faktisk alvorlighetsgraden av den nåværende situasjonen, og karakteriserte den som «halvveis kommet seg, og halvveis på vei til å bli verre,» der infeksjoner faktisk går til værs over størstedelen av landet. Han skisserte en fempunktsplan, som kun besto av økt testing, mer personlig verneutstyr (PPE) for frontlinjearbeidere, utviklingen av medisinske behandlinger og vaksiner, enhetlige nasjonale standarder for den økonomisk gjenåpningen, og spesiell oppmerksomhet på eldre og personer av forskjellige hudfarger – ingen punkter som hverken han eller Det demokratiske partiet har til hensikt å få gjennomført.

Han sa ingenting om tilbake-til-arbeid pådrivet som blir pålagt under trusler mot arbeidere om en avkutting av ledighetsytelser, og han nevnte ikke de spontane arbeidslivsaksjonene fra bilarbeidere og andre, mot utrygge arbeidsbeingelser, og han ignorerte arbeidsledigheten og fattigdommen utløst av pandemien, på depresjonstidens nivåer, og han indikerte, ved sin taushet, sin støtte for den massive redningspakka til Wall Street.

De virkelige bekymringene til de delene av styringsklassen som støtter Biden ble indikert da han foreslo at økt testing ville gi «hver arbeider som blir kalt tilbake til jobben ... tillit til at de og deres medarbeidere ikke er smittet,» det vil si få skapt en illusjon av sikkerhet for å få begrenset og kontrollert arbeidernes voksende opposisjon. På tilsvarende måte advarte han for at Trumps inkompetente og kyniske håndtering av pandemien «fikk amerikanere til å miste enda mer tiltro til vår regjering».

Dette, i et nøtteskall, er Demokratenes politikk: Ikke gjør noen ting som skjærer på tvers av de krasse profittinteressene til selskaps-finansoligarkiet, viderefør den grunnleggende «flokkimmunitets»-politikken ført av Trump, men gjør en bedre jobb med å skjule klasseinteressene som driver denne hensynsløse antiarbeiderklasseresponsen på pandemien.

Forfatteren anbefaler også:

Arbeideropposisjon vokser, med koronavirus som spinner ut av kontroll

[1. juli 2020]

«Tilbake-til-arbeid»-kampanjen i USA har ført til oppsving av Covid-19

[29. juni 2020]

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000

(28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger

(27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død

(23. mai 2020)