Studier av Covid-19-antistoffer undergraver den amerikanske retningslinja om «flokkimmunitet»

Av Benjamin Mateus
17 June 2020

Den amerikanske regjeringens uuttalte, men ikke desto mindre offisielle politiske retningslinje overfor koronaviruset er «flokkimmunitet» – det å la pandemien rase, til så mange mennesker har overlevd infeksjonen at deres immunitet vil blokkere for ytterligere spredning.

Denne politikken er morderisk, i bokstavelig forstand. Den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene tillater titalls millioner av deres borgere å bli smittet av en sykdom som vil drepe et stort antall av dem, kanskje millioner, i stedet for å gjennomføre den systematiske kampanjen for testing, kontaktsporing og isolering av infiserte eller eksponerte, som ville kunne stoppe spredningen av sykdommen før den raser fullstendig ut av kontroll.

Etter to-og-en-halv måned med i overkant av 20 000 nye daglige Covid-19-tilfeller fører nå gjenåpningen av landet for næringsvirksomhet og handel, i overtredelse av reglene satt av helseetater som CDC (Centers for Disease Control and Prevention), til en gjenoppblussing av tilfeller i Carolinas, Florida, Texas, Arizona og California, uten forsøk på å få pålagt nye restriksjoner.

«Vi kan ikke stenge ned økonomien igjen. Jeg tror vi har lært at dersom du stenger ned økonomien, da vil du forårsake mer skade,» fortalte finansminister Steve Mnuchin til CNBC.

Ifølge en intensivavdelingssykepleier i Tucson, som skrev for den lokale nettavisa Tucson Sentinel, «har den andre bølga i Arizona truffet langt verre enn den første. Vi har de siste ukene balansert rundt full kapasitet til enhver tid. Covid-19 er reelt, til tross for at et vanvittig antall mennesker på sosialmedier tror det er et hoax [en bløff], eller at det bare er som en influensa, og at folk ikke bør bekymre seg. Jeg har aldri sett rundt i min 100-prosent-belagte intensivavdeling (ICU) og virkelig tenkt at det er muligheten for INGEN overlevende.»

Men vil flokkimmunitet faktisk kunne besørge befolkningen garantert beskyttelse? Hypotesen som denne politiske retningslinja bygger på, en som i det vesentlige er ubelagt, er at de som har det gode hell å overleve infeksjonen, vil utvikle robuste antistoffer for å kunne forhindre en sekundær infeksjon. Noen nyere studier har belyst dette spørsmålet.

I en nylig analyse av 370 individer med kjente Covid-19-infeksjoner, der blodserum var oppbevart på New York Blood Center, hadde 96 prosent påvisbare antistoffer mot ett av de virale proteinene. Testing mot de to andre proteinene produsert av viruset viste at henholdsvis 85 og 89 prosent av denne populasjonen hadde antistoffer. To prosent av prøvene hadde ingen påviselige antistoffer.

Ved hjelp av sofistikerte analyser var forskerne også i stand til å kvantifisere mengden antistoffer de infiserte individene hadde produsert. Som forfatterne bemerket varierte nivået av nøytraliserende antistoffer over et bredt spekter, med noen som viste så mye som 40 000 ganger mer enn andre. Bekymringen er at dette kan korrelere med mengden beskyttelse som vil kunne oppnås, hvilket betyr at mange mennesker etter å ha overlevd Covid-19 fortsatt igjen ville være mottagelige for viruset.

En annen studie utført i Storbritannia, som bekreftet funnene fra New York-studien, bemerket at opptil 8,5 prosent av mennesker smittet med Covid-19 ikke hadde utviklet antistoffer. Studien ledet av forskere ved St George's, University of London, og St George's University Hospitals NHS Foundation Trust, hadde analysert antistofftestresultater fra 177 pasienter med tidligere Covid-19-infeksjoner. De pasientene som utviklet antistoffer hadde en stabil respons i nesten to måneder. Pasienter som hadde de alvorligste infeksjonene, med overdreven betennelsesrespons (hovedsakelig de som var eldre, eller var overvektige og med høyt blodtrykk) hadde større sannsynlighet for å utvikle antistoffer, ifølge Daily Telegraph. Studien antydet at asymptomatiske pasienter har mindre sannsynlighet for å utvikle en vedvarende immunrespons.

Professor Sanjeev Krishna, korresponderende forfatter av dokumentet, sa: «Vi må forstå hvordan vi best kan tolke resultatene fra disse testene for å kontrollere virusets spredning, så vel som å få identifisert de som kan være immune mot sykdommen.»

Immuniteten mot viruset er ikke så robust som etterforskerne hadde håpet, og ingen vet enda hvilket nivå av nøytraliserende antistoffer som kreves for å ha en beskyttelse. Dette har betydelige implikasjoner for vaksineproduksjoner, ettersom vaksiners effektivitet ser ut til å henge sammen med evnen til å demonstrere gjennomgående høye nivåer av nøytraliserende antistoffer.

WHO, etter å ha fomlet på et spørsmål om asymptomatiske pasienter under en av deres pressekonferanser i forrige uke, har avklart deres uttalelser med data. De uttalte at 16 prosent av mennesker med Covid-19 er asymptomatiske, men at disse individene fortsatt kan overføre infeksjonen til andre. Det å få fastlagt andelen av befolkningen som er asymptomatisk, men likevel infisert og derfor smittsom, er avgjørende for å kunne forstå hvordan sykdommen overføres. Andre studier hadde indikert at 40 prosent av koronavirusoverføringer har skjedd via personer som ikke viser åpenbare symptomer på infeksjon.

I en nylig undersøkelse publisert i New England Journal of Medicine forklarte forfatterne at infeksjonenes overførbarhet er knyttet til et høyt nivå av SARS-CoV-2 som blir utskilt i de øvre luftveiene, også fra de som er vurdert som pre-symptomatiske. På et fagorientert pleieanlegg i delstaten Washington testet en symptomatisk helsearbeider positivt for SARS-CoV-2-viruset ved PCR-testing, som førte til en screeningsanalyse av hele anlegget den 13. mars og deretter den 20. mars. Av de 76 beboerne på anlegget viste 48 (63 prosent) positive tester, hvorav 27 var hovedsakelig asymptomatiske.

24 av de 27 asymptomatiske individene skulle imidlertid gå hen til å utvikle symptomer i løpet av de fire neste dagene. 17 av disse 24 pasientene hadde levedyktige virus som ble dyrket i opptil seks dager før de selv utviklet symptomer. Verdt å merke seg er at 26 prosent av alle beboerne som testet positivt senere døde. Forfatterne skrev: «Bare symptombasert screening alene mislyktes i å oppdage en høy andel av smittsomme tilfeller, og var ikke nok til å få kontrollert overføringen i denne settingen.»

Disse små studiene understreker vanskeligheten med å bruke symptombaserte strategier for å få kontrollert overføringen av viruset, og de demonstrere virusets raske overføring så snart det får befestet seg på steder som pleiehjem, overfylte markeder, politiske stevner, korprøver i kirker, og selvfølgelig i store fabrikker.

Nylig gjennomførte byen Wuhan i Kina en aggressiv kampanje for å få testet hele befolkningen, i løpet av flere dager, og de fant flere hundre asymptomatiske pasienter. Massetesting av beboere i pleiehjem og andre samlede befolkningsgrupper, som på sykehus, i psykiatriske institusjoner og i fengsler, blir nå en viktig del av en folkehelsestrategi for å få begrenset og kontrollert viruset.

Det er klart avgjørende at arbeidere ved Ford, GM og FCA, eller kjøttprosesseringsarbeidere, dvs. industriarbeidere generelt, forlanger en langt mer robust og omfattende strategi for at de får sikret seg trygge arbeidsmiljøer.

CDC har hevdet i deres retningslinjer at «asymptomatisk overføring øker behovet for å oppskalere kapasiteten for en utbredt testing, og en grundig kontaktsporing for å oppdage asymptomatiske infeksjoner, for å få avbrutt ikke-oppdagede transmisjonskjeder, og få bøyd kurven ytterligere ned.»

Men folkehelseinfrastrukturen i USA er et uthulet skall, uten de ressursene som er nødvendige for å gjennomføre et slikt prosjekt. Det er ikke det at ressursene ikke eksisterer i det amerikanske samfunnet. Om engang bare en brøkdel av billionene av dollar av offentlige midler som ble avledet til finansmarkedene i stedet hadde blitt avsatt til folkehelsen, da kunne den nødvendige infrastrukturen for å demme opp for infeksjonen vært etablert i løpet av uker.

Unnlatelsen av å gjøre en slik innsats er ikke et feiltak eller en forglemmelse, men en kaldt kakulert politisk retningslinje om å la utallige eldre og uføre mennesker dø, siden de ikke lenger er i stand til å produsere profitter for finanseliten, samtidig som det tvinger store antall mennesker i yrkesaktiv alder tilbake til fabrikkene og andre arbeidsplasser, under forferdelig risiko for deres liv og helse. Det er en bevisst «uttynning» av den proletariske «flokken», for hva det angår kapitalistene.

_________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)