USAs milliardærerformuer til værs der pandemien brer seg, med nesten 40 millioner arbeidsledige

25 May 2020

Koronaviruspandemien fortsetter å kreve en forødende beskatning av den amerikanske befolkningen. Antallet dødsofre var i helgen forventet å passere 100 000, med nesten 1 300 nye dødsfall registrert på fredag. Samtidig er massearbeidsløsheten på nivåer som ikke er sett siden Den store depresjonen, og siden mars har 40 millioner søkt om ledighetsbidrag.

Amerikanske milliardærer gjør det imidlertid fantastisk bra. Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness rapporterte på torsdag at USAs milliardærer siden midten av mars har økt sine formuer med $ 434 milliarder [NOK 4 341,52 milliarder]. Samlet kontrollerer nå de rikeste 630 amerikanere en formue på $ 3,4 billioner [NOK 34,01 billioner; dvs. 34 010 milliarder], en økning på 15 prosent på to måneder.

«De topp fem amerikanske milliardærene – Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett og Larry Ellison – så deres samlede formue vokse med totalt $ 75,5 milliarder [NOK 755,26 milliarder], eller 19%,» står det i rapporten. «Sammen fanget de inn 21% av den totale formueveksten de to siste månedene til alle de noe over 600 milliardærene. Formuene til [Amazon adm. dir.] Bezos og [Facebook adm. dir.] Zuckerberg vokste til sammen med nesten $ 60 milliarder [NOK 600,21 milliarder], eller 14% av totalen på $ 434 milliarder.»

Denne økningen har blitt underbygget av implementeringen av Federal Reserves ubegrensede «kvantitativ lettelse», som daglig pumper $ 80 milliarder [NOK 800,28 milliarder] inn i aksjemarkedet, i tillegg til den billioner-dollar store redningspakka CARES Act vedtatt enstemmig av Kongressens Demokrater og Republikanere. Fed har nå $ 7 billioner dollar i verdipapirer i sitt balanseregnskap [NOK 70 billioner], og aksjemarkedet har nesten tatt seg opp igjen til før-pandemi-nivåer.

Mens oligarkene mottar ubegrensede tildelinger konfronterer den brede massen av befolkningen et jordskjelv som har utløst en tsunami av sosial ruinering. Det offisielle antallet arbeidsledige på 40 millioner, er en enorm undervurdering av ledigheten. Det er millioner av mennesker som enten ikke har kvalifiserte for kriteriene for ledighetsbidrag, eller som fortsatt ikke har klart å komme gjennom i de overveldede delstatsystemene.

Mange av disse tapete jobbene vil aldri komme tilbake. University of Chicagos Becker Friedman Institute anslår at 42 prosent av de tapte arbeidsplassene per 25. april er varig tapt. Det betyr at 11,6 millioner mennesker ikke vil ha noen arbeidsplass å kunne gå tilbake til.

Jose Maria Barrero, medforfatter av rapporten, skrev: «Den nåværende krisen kan være så alvorlig at den brøkdelen av de midlertidige permitteringene som blir permanent, ender opp med å bli mye større enn det som det historisk beviste antyder.»

En hel generasjon ungdommer uteksaminert fra videregående skoler eller høyskoler, og som allerede er ruinert av 2008-krasjet, står overfor en avgrunn av år med ledighet og undersysselsetting, uten mulighet til å kunne stifte familie eller å få eiet et hjem.

Millioner av restauranter, butikker og andre småbedrifter vil gå konkurs og vil aldri gjenåpne, og etterlater småbedriftseiere og deres ansatte uten noen ting. Samtidig vil underskudd for by- og delstatsbudsjetter, som følge av tapte skatteinntekter, brukes til å rettferdiggjøre ytterligere massive kutt i utdanning og andre sosialprogrammer.

Etter et midlertidig moratorium flytter delstatene seg nå for å få gjenopptatt utkastelser av personer som ligger etter i husleiebetalinger. Oklahoma begynner utkastelser fra den 26. mai. I Iowa og Wisconsin kan utkastelser tre i kraft fra den 27. mai. I Texas var utløpet for et delstatsforbud mot utkastelser forrige tirsdag, og det forventes ei bølge av nye saker de kommende dagene.

Finansoligarkiets politikk kan oppsummeres som: død og sosial fordervelse. De rike har brukt koronaviruspandemien for å få overlevert seg billioner av dollar, mens ingenting er gjort for å imøtekomme befolkningens behov. Denne enorme ansamlingen av gjeld må tilbakebetales gjennom arbeiderklassens utbytting.

Med hver dag som går blir denne kampanjens morderiske karakter stadig tydeligere. På fredag erklærte Trump kirker og andre bønnsteder for å være «essensielle», og krevde at de skulle gjenåpnes «akkurat nå», og advarte for at han ville overstyre enhver guvernør som ikke etterfulgte formaningen.

Epidemiologer har gjentatte ganger advart mot å gjenoppta alle store ansamlinger som kan tjene som vektorer for virusets raske videre spredning i lokalsamfunn. Åpningen av kirker, synagoger og moskéer for tilstedeværende gudstjenester – akkurat som de siste ukenes gjenopptakelse av produksjon ved bilproduksjonsanleggene og andre arbeidsplasser – vil tilrettelegge for spredningen av det dødelige viruset, som allerede har smittet mer enn 1,6 millioner mennesker i USA og har tatt livet av nesten 100 000.

Dette sjiktets tenkning kan finnes i noen av oligarkenes kommentarer. Lloyd Blankfein, tidligere administrerende direktør og styreleder for Goldman Sachs og finansier av Det demokratiske partiet, tvitret på torsdag, der han argumenterte mot sosiale distanseringstiltak for å begrense spredningen: «Sykehusene er ikke overveldet; de fleste av oss vil uansett bli eksponert, siden vi ikke kan avgrense oss inntil det er en vax [sic]; og vi vet hvilke grupper som trenger beskyttelse mot de verste konsekvensene. Er folkehelsegevinsten av store nedstenginger på nåværende tidspunkt verdt så ekstrem skade på folks levebrød?»

Blankfeins hovedbekymring er selvfølgelig ikke arbeidernes levebrød, men skaden som kan ramme hans aksjeportefølje dersom arbeidere ikke fortsetter å generere profitter.

Så var det hedgefondsjefen Ricky Sandler, administrerende direktør for Eminence Capital, som har opprettet nettstedet ichooseherdimmunity.com, for å kreve at den amerikanske regjeringen åpent erklærer at den forfølger «flokkimmunitet» – det vil si å la viruset utbre seg uhemmet. Sandler har oppfordret til koronavirus-«veldedighets»-konserter, der unge mennesker ville bli smittet med koronaviruset slik at antistoffene i deres blod kunne høstes for andres behandling.

«Noen av disse menneskene kan til-og-med ha fordel av det, da de får å forstå at de har visse kompromiss i deres immunforsvar,» skrev Sandler nonsjalant.

Den økonomien styringsklassen er opptatt av å «redde» har ingenting å gjøre med å beskytte eller forbedre arbeiderklassens livsbetingelser. Den har snarere til hensikt å iverksette en enorm omstrukturering av klasserelasjonene, ved å bruke den sosiale krisen som flere titalls millioner mennesker konfronterer som en pisk for å få redusert lønninger og rettigheter.

Pandemien har enormt forverret klasseskillet mellom de rike og arbeiderklassen. Styringsklassens åpne plyndring av samfunnet og dens morderiske pådriv for å få gjenåpnet økonomien vil føre til enorm sosial uro og revolusjonære omveltninger.

I disse kampene må arbeiderklassen fremme sitt eget politiske program. Socialist Equality Party (SEP) oppfordret i sin uttalelse publisert den 22. mai arbeidere til å etablere grunnplansikkerhetskomitéer på fabrikker og arbeidsplasser, for å koordinere aksjoner og sikre at de kan beskyttes mot viruset på arbeidsplassen, og at de ikke sprer det til sine familier hjemme.

Som SEP uttalte er organiseringen av arbeiderklassens opposisjon «uadskillelig knyttet til arbeidernes kamp mot styringsklassen – selskaps- og finansoligarkiet – og dens diktatur over det økonomiske og politiske liv. Dette er derfor en kamp mot kapitalismen og for sosialisme og omstruktureringen av samfunnet på grunnlag av sosiale behov, ikke privatprofitt».

Om det er noe pandemien har vist er det at arbeiderklassens interesser, det store flertallet av befolkningen, står i grunnleggende og uforsonlig konflikt med oligarkiets og det kapitalistiske systemets interesser, som deres rikdom og makt er avhengig av.

Niles Niemuth