Trump med tweet til støtte for bevæpnede høyreorienterte protesterende i Michigan

Av Kevin Reed
4 May 2020

Dagen etter at demonstranter, noen bevæpnet med angrepsgevær, kom inn i statens Capitol-bygning i Lansing for å kreve at Michigan-guvernør Gretchen Whitmer skulle heve hennes forbli-hjemme-eksekutivordre begrunnet av Covid-19, meldte president Donald Trump i en tweet sin tilslutning til de høyreorienterte protesterende.

Trump henspilte bevisst på sin støtte til de «veldig bra menneskene» som var involvert i de nynazistiske opptøyene i Charlottesville, Virginia i august 2017, og tvitret: «Guvernøren i Michigan skulle gi litt etter og slukke brannen. Dette er veldig bra mennesker, men de er sinte. De vil ha tilbake sine liv, trygt! Se til dem, snakk med dem, inngå en avtale.»

En protesterende med sitt gevær ved State Capitol i Lansing, Michigan, den 30. april 2020 [Foto: AP Photo/Paul Sancya]

De flere hundre protesterende, som inkluderte mange fra utenfor staten, kom til Lansing på torsdag for det arrangørene kalte «American Patriot Rally». Kl. 13:00 begynte politiet å skanne demonstranter med temperaturinnretninger mens de tillot dem, våpen og alt, å komme inn i Capitol under utropene «Lås henne inn!» og «Heil Whitmer!»

Da de var inne i Capitol-bygningen prøvde demonstrantene – som trosset delstatens forskrifter for sosial distansering og ansiktstildekning – å tvinge seg inn på Michigan House-gulvet, men ble blokkert av lovgivernes vaktpersonal [‘sergeants-at-arms’] og av delstatspoliti. Da noen beveget seg inn på galleriet over forsamlingssalen [Michigan House], forble hoveddelen av de protesterende i trappoppgangen og utenfor inngangen til Hus-kammeret, der de ropte: «Slipp oss inn!»

I tillegg til at de bar store automatgeværer hadde noen demonstranter på seg pro-Trump parafernalia, og andre angivelig fremviste svastika, viftet med konføderasjonsflagg og veivet med løkker. Ei gruppe bevæpnede individer, som identifiserte seg som Michigan Liberty Militia, sa de var en «sikkerhetsdetalj» for de protesterende, og stilte opp med hendene på sine våpen utenfor guvernørens kontor.

Senna Dayna Polehanki, Demokrat-senator fra Michigan, postet et fotografi på nettet som viste bevæpnede menn som patruljerte galleriet, og hun tvitret: «Rett over meg ropte menn med rifler på oss. Noen av mine kolleger som har skuddsikre vester, bruker dem. Jeg har aldri verdsatt våre Sergeants-at-Arms mer enn i dag.»

I likhet med protesten som ble arrangert i Lansing den 17. april og ei rekke andre demonstrasjoner i delstater rundt om i landet, ble protesten på torsdag koordinert av Det republikanske partiets etablissement. Trumps oppfordring til Whitmer om å «slutte en avtale» med de protesterende er en del av den landsomfattende kampanjen som blir koordinert av Det hvite hus for å avslutte sosial distansering under pandemien og tvinge arbeiderklassen tilbake til arbeid.

Wall Street og foretaksmediene har i flere uker har pushet løgnen om at pandemien i vesentlig grad er over, og at alle trenger å komme seg tilbake til arbeid. Faren for denne premature gjenopptakelsen av arbeidet er åpenbar i Michigan, der antallet bekreftede tilfeller steg med nesten 1 000 på fredag, og nådde totalt 42 356, og antallet dødsfall steg til 3 866, uten tegn til «utflating av kurven».

Torsdagens demonstrasjon var tidsplanlagt for å sammenfalle med midnatt-utløpet av guvernør Whitmers nødssituasjonserklæring fra den 23. mars, som stengte ned næringsvirksomheter og beordret allmennheten til å forbli hjemme. I henhold til Michigans lov fordrer en forlengelse av en nødssituasjonserklæring som går ut over 28 dager lovgivernes godkjenning.

Med de protesterende inne i Capitol-bygningen stemte det Republikaner-kontrollerte Huset for å nekte å forlenge erklæringen. Guvernør Whitmer utstedte imidlertid uansett en serie utøvende ordre, inkludert en forlengelse av erklæringen om Covid-19-nødssituasjonen til den 28. mai.

Mens demonstrasjonen angivelig var organisert av ei non-profit-gruppe som heter Michigan United for Liberty, gir organisasjonens nettsted svært lite informasjon om dens formål og siktemål. En sjekk av registreringsinformasjonen for domenenavnet tilknyttet organisasjonen viser at den ble opprettet den 9. april. En Twitter-konto for organisasjonen ble også opprettet i april 2020.

Et sentralt formål for Michigan United for Liberty er å tjene som saksøker i en sak anlagt mot Whitmer for en Michigan-domstol den 22. april, som utfordret guvernørens autoritet til å utstede utøvende ordre. Denne saken, som enda ikke har vært til behandling, er en av flere søksmål som først og fremst ble fremmet på vegne av Republikaner-støttede saksøkere med sikte på å fremtvinge en slutt på nødssituasjonen og en gjenopptakelse av arbeidet.

I tillegg til å stemme mot forlengelsen av Whitmers erklæring om å «forbli-hjemme, vær-trygge», stemte Michigan House for å gi Republikaneren Lee Chatfield, som er House Speaker, myndighet til å melde et søksmål om guvernørens håndtering av Covid-19-krisen. Chatfield sa om avstemmingen: «Vi har tre regjeringsgreiner – den utøvende, den lovgivende og den juridiske. De har alle sin rolle, selv under en pandemi, og dette kan være en situasjon der vi får den tredje regjeringsgreina involvert.»

Chatfields kommentarer og de tidligere søksmålene mot Whitmer setter i skarp relieff justisminister William Barrs inngripen i konflikten om guvernørers nødssituasjon-nedstenging av delstater over hele landet. Barr utstedte forrige mandag et memorandum der han erklærte at han instruerte Eric Dreiband, visejustisminister for borgerrettigheter, og Matthew Schneider, ansvarlig for påtalemyndigheten for Eastern District of Michigan, om å iverksette tiltak «dersom en delstats forordning eller en lokal forordning krysser streken av en relevant utøvelse av myndighet for å stoppe spredningen av Covid-19 til en anmassende krenkelse av konstitusjonelle og lovfestede rettsvern.»

Valget av Schneider til å lede tiltaket – som bringer autoriteten fra rettshåndhevingsetater, medregnet FBI så vel som de føderale domstolene, inn i tilbake-til-arbeid-kampanjen – er en indikasjon på at Michigan er fokuspunkt for styringseliten i en offensiv på høyt nivå for å tvinge arbeidere tilbake i arbeid, uansett de utbredte bekymringene fra folkehelseinstitusjoner og medisinsk ekspertise om sikkerheten ved å gjøre det, og de pågående streikene og protestene fra arbeidere mot utrygge forhold i fabrikker og på arbeidsplasser.

Denne politiske og juridiske kampanjen er påkrevd fordi det politiske etablissementet er meget klar over opposisjonen som eksisterer i arbeiderklassen mot å avslutte sosial distansering og selv-isolering, under betingelser der pandemien fortsetter å spre seg gjennom hele befolkningen.

Meningsmåling etter meningsmåling har vist at den amerikanske allmennheten med mer enn to-til-én-margin ikke støtter en rask gjenopptakelse av arbeidet, selv om det betyr ytterligere økonomiske forstyrrelser. En uttømmende landsdekkende meningsmåling av alle 50 delstater gjennomført av Harvard, Northeastern University og Rutgers som ble publisert på torsdag, viste at 68 prosent av Michigan-innbyggerne sa de mente at deres delstatsregjering «reagerte omtrent rett» på krisen, mens 24 prosent sa at de mente den overreagerte.

Disse uttrykkene for motstand mot tilbake-til-arbeid-kampanjen har blitt bagatellisert i foretaksmediene, mens demonstrasjonen i Lansing, som bare mobiliserte noen få hundre personer, har blitt rapportert og presentert som et uttrykk for et utbredt folkelig synspunkt til fordel for en rask «gjenåpning» av økonomien. Det samme gjelder et dusin eller flere lignende, og generelt små, høyreorienterte demonstrasjoner i andre delstater over hele landet, først og fremst i de med Demokrat-guvernører.

Denne uforholdsmessige dekningen er veldig bevisst tidsbestemt til å sammenfalle med en intensivering av forlangendene fra Det hvite hus, Wall Street og de superrike om å gjenåpne økonomien. Dette falske narrativet om et folkelig sentiment for å få kommet seg tilbake i arbeid støttes av både Demokratene og Republikanerne, selv om det er taktiske meningsforskjeller mellom dem angåenede tempoet for hevingen av sosiale distanseringstiltak.

Selv om oppslutningen for høyreekstreme og fascistiske grupper fortsatt er veldig liten ville det være en farlig feil å undervurdere faren for en fremvekst av fascisme i Amerika. Grupper av høyreekstreme og væpnede militsmenn som patruljerer hallene i delstatens Capitol-bygning er en advarsel for arbeiderklassen. Disse gruppene har støtte fra betydelige deler av USAs styringsklasse, det politiske etablissement og statsapparatet, som oppmuntrer til deres utvikling få å bli kastet inn mot en opprørsk arbeiderklasse. De blir preparert for streikebryteri og til å operere som angrepsbikkjer for styringseliten.

Protestene i Michigan støttes av organisasjoner tilknyttet Betsy DeVos, Trump-administrasjonens milliardær-utdanningsminister. I andre delstater byr høyreekstreme milliardærer, deriblant Koch-brødrene og Coors-familien, økonomisk støtte til høyreekstreme grupper som arrangerer «tilbake-til-arbeid»-demonstrasjoner.

Samtidig søker disse kreftene å utnytte den veldig reelle frykten og frustrasjonen fra hovedsakelig middelklassesjikt, som eiere av småbedrifter, som nå blir ruinert av finansoligarkiets respons på pandemien. Det demokratiske partiet, som fullt ut støtter overleveringen av ubegrensede offentlige midler til storselskaper og banker, tilbyr ingenting til desperate middelklassesjikt.

I den grad arbeiderklassen er blokkert av fagforeningene, Det demokratiske partiet og deres pseudo-venstre-allierte fra å tilby en uavhengig politisk retningslinje for å bekjempe pandemien og forsvare levestandardene og de demokratiske rettighetene til arbeidere og andre sosiale sjikt som ofres for selskapselitens pådriv for å øke sine formuer, kan den ruinerte middelklassen trekkes inn bak det ytterste høyre, og vendes mot arbeiderne.

Dette understreker behovet for å bygge en uavhengig arbeiderklassebevegelse i opposisjon til begge big business-partiene, for å få bekjempet pandemien og kapitalistsystemet som blokkerer enhver effektiv mobilisering av vitenskap og ressurser internasjonalt for å få den under kontroll og begrense dens herjinger. På grunnlag av et sosialistisk program kan og vil arbeiderklassen vinne støtte fra betydningsfulle deler av middelklassen som søker en vei ut av katastrofen skapt av kapitalismen.

Forfatteren anbefaler også:

Trump tvitrer støtte for høyreradikale protester mot forordringer om sosial distansering

[20. april 2020]

Back to work” campaign extends to 21 US states as working-class opposition grows

[30. april 2020]

Der USA passerer 50 000 dødsfall går arbeidere til streik mot tilbake-til-arbeid-kampanjen

[27. april 2020]

America’s pro-Nazi president defends Charlottesville rampage

[16. august 2017]