Oljepriskontrakter tar et historisk stup ut i negativt terreng

Av Nick Beams
22 April 2020

Mandag var en kaotisk dag i det internasjonale oljemarkedet, der futures-kontrakter som utløp i går for USA-produsert West Texas Intermediate (prisindeksen WTI) råolje falt til så lavt som - $ 40,32 dollar per fat, som betyr at produsentene betalte kjøpere for å overta kontraktene, for å få dem ut av hendene.

Prisen ved handelsdagens slutt var - $ 37,63 sammenlignet med $ 18,36 fatet på fredag. Det er første gang i historien at oljeprisene har gått inn i negativt terreng.

Årsaken til kollapsen er mangelen på lagringskapasitet i USA, på grunn av sammenbruddet i etterspørselen etter innvirkningen av Covid-19-pandemien og de medfølgende nedstengingstiltakene.

Det viktigste amerikanske lagringsanlegget er i Cushing, Oklahoma, en småby med 10 000 innbyggere. Lagringsnavet var på 70 prosent av sin kapasitet i forrige uke, og oljehandlere sa det ville bli fylt til kapasitet i løpet av to uker. Dette utløste nedsalget av futures-kontrakter, fordi innehaverene av kontraktene må avlevere 1 000 fat til Cushing for hver kontrakt de holder.

Oljehandlere i futures-markedet beskrev kaoset.

Phil Flynn, seniormarkedsanalytiker i Price Futures Group, sa til New York Times: «Vi så en total markedskollaps. Det var alle som solgte, inn i hullet uten kjøpere. De ble nødt til å kjøre det ned til en pris der noen ville kjøpe det, med ingen ville ha det.»

Direktøren for energi-futures ved Mizuho i New York sa til Times: «Jeg er 55-år-gammel, og jeg jobbet på handelsgulvet da jeg gikk på college. Jeg har vært gjennom den første Gulf-krigen, den andre Gulf-krigen, World Trade Center, dot-com-krisen, og ingenting kom i nærheten av dette. Det kan bli verre. Så ille er denne situasjonen vi er i.»

Michael Lynch, president for Strategic Energy and Research sa i et intervju med Bloomberg: «Bakgrunnspsykologien akkurat nå er bare massivt bearish [‘bear market’; nedgangstrend]. Folk er opptatt av at vi kommer til å se så mye lager-oppbygging at det kommer til å bli veldig vanskelig å fikse på kort sikt, og det kommer til å bli mange nødlidende cargoer på markedet. Folk prøver å bli kvitt oljen, og det er ingen kjøpere.»

Noen futures-handlere satser fortsatt på en gjenoppretting, og derfor er kontraktene for juni fortsatt positive. Men et enda større krasj kan være i emming når kontraktene forfaller.

Stephen Schork, redaktøren for et nyhetsbrev om oljemarkedet, sa til Financial Times: «Det blir bare styggere herfra og ut.»

Den raske økningen av USAs arbeidsledighet – 22 millioner arbeidere har søkt ledighetsstøtte den siste måneden – betyr at færre og færre amerikanere kommer til kjøre bil i løpet av de kommende månedene, som presser sommeretterspørselen etter bensin ned, vanligvis topp-perioden.

«Denne sommeren er død ved ankomst,» sa han. «De største etterspørselsmånedene kommer ikke til å innfinne seg.»

Den globale etterspørselen etter olje, som var på 100 millioner fat dagen i 2019, har nå falt med 30 millioner fat på grunn av pandemien.

Prisene på oljeleveranser i juni er fortsatt positive, men de mest aktivt omsatte futures-kontraktene falt med 18 prosent på mandag, til litt over $ 20 per fat ved avslutningen av handelsdagen. Tilbake i januar ble de omsatt for $ 65 fatet.

Prisen på kontrakter for Brent-råolje er fortsatt positiv, fordi den er lagret på oljetankere som fremdeles har kapasitet til å ta imot ytterligere forsyninger, men det er bare et spørsmål om tid før dette fylles opp. I slutten av mars var det 109 millioner fat olje lagret ombord på tankskip til havs. Sist fredag hadde volumet steget til 141 millioner fat.

Krasjet i oljeprisen har knust avtalen som ble orkestrert av USAs president Donald Trump for at Russland og Saudi-Arabia skulle kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat dagen. Trump hevdet avtalen ville redde «tusenvis av arbeidsplasser» i den amerikanske oljeindustrien. Men som så mange av de andre påstandene fra skrytepaven i Det hvite hus har denne uttalelsen i løpet av noen dager blitt revet i filler.

Trump uttalte seg på en pressebriefing på mandag der han sa at administrasjonen ser på å øke besittelsene i den strategiske petroleumsreserven. «Dette er et flott tidspunkt å kjøpe olje,» sa han.

Ideen ble først luftet noen uker tilbake, men Kongressen nektet å besørge midler til oppkjøpene. Trump sa at administrasjonen var ute etter å fylle opp de nasjonale petroleumsreservene med så mye som 75 millioner fat, og sa at «på den ene eller den andre måten skal det bli fullt».

Men omfanget av sammentrekningen er av en slik størrelseorden at det er tvilsomt at dette vil stoppe glidningen, noe mer enn avtalen med Russland og Saudi-Arabia gjorde.

Krasjet i futures-markedet vil akselerere den allerede raske nedgangen i det fysiske markedet, der prisene allerede er ned med mer enn 60 prosent siden starten av året.

Allerede før gårsdagens historiske begivenheter rapporterte Bloomberg at noen kjøpere i Texas tilbød så lite som $ 2 per fat for noen oljestrømmer. Det ble bemerket: «I Asia er bankfolk stadig mer tilbakeholdne med å gi varehandlerne den kreditten som skal til for å overleve, etter hvert som långivere blir stadig mer fryktsomme for risikoen for et katastrofalt mislighold.»

Krasjet fører til rystelser tvers gjennom den amerikanske oljebransjen. I forrige uke stengte produsentene ned 13 prosent av oljeboringsoperasjonene, men det har ikke vært tilstrekkelig til å motvirke overforsyningen.

Skiferoljeindustrien, som produserer rundt 10 millioner fat om dagen, og har besørget det Trump har hyllet som «USAs energidominans», står nå overfor en rask nedgang, om ikke en kollaps.

Og rystelsene kan forgreine seg ut i finansmarkedene. Mye av skiferoljeproduksjonen har vært finansiert med søppelobligasjoner med høy avkastning [‘high yield junk bonds’] og av risikabel belåning, basert på oljepriser på minst $ 60 fatet. Dersom det oppstår vesentlige mislighold kan det få store utslag i finansmarkedene, og til slutt nå frem til bankene.

I midten av forrige måned rapporterte Financial Times at de fleste oljeselskaper, med unntak av Exxon [Mobil] og Chevron, var på «livredning» og at selv med oljepriser på $ 57 fatet «slet den amerikanske skiferoljeindustrien allerede i 2019 med å generere kontanter og opprettholde investorstøtte», og 42 selskaper, med $ 26 milliarder i gjeld, hadde registrert for konkurs.

I løpet av måneden siden den rapporten har situasjonen blitt dramatisk forverret, med en hastighet aldri sett før i historien.