Justisminister forespør om suspendering av habeas corpus

Militæret og Trump-administrasjonen klargjør planer for tilslag innenlands, med viruset som sprer seg på tvers av USA

Av Eric London
25 March 2020

Ifølge en Politico-rapport publisert på lørdag oppfordrer Trump-administrasjonen Kongressen, gjennom justisminister William Barr, til å vedta lovverk som ville gi anledning til suspendering av rettferdig og behørig rettsprosess under koronaviruskrisen.

President Donald Trump og justisminister William Barr, mandag den 23. mars 2020, i Washington. [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

Administrasjonens fremlegg oppfordrer til suspendering av habeas corpus, det århundrer gamle demokratiske prinsippet som beskytter en arresterts rettighet til å kreve at regjeringen skal bevise lovligheten av arrestasjonen under en rettshøring for en dommer.

Justisdepartementets dokumenter oppfordrer til å gi justisministeren fullmakt til å overstyre konstitusjonelle beskyttelser i føderale domstolsprosesser «hvor domstolen er helt eller delvis satt ut av kraft av nasjonal katastrofe, sivil ulydighet eller annen nødssituasjon». Dette ville gjelde for «eventuelle vedtekter eller prosedyreregler som ellers berører pre-arrestasjon, post-arrestasjon, pre-rettssak, rettssak- og post-rettssakprosedyrer i straffesaker og ungdomsprosesser og alle sivile prosesser og forløp».

Fremlegget understreker kriminaliteten i styringsklassens respons på den farlig spredningen av viruset.

På den ene siden har Trump-administrasjonen respondert på krisens ruinerende innvirkning med en politikk av ondartet forsømmelse, ignorering av advarsler, nekting av å besørge tilstrekkelig testing og unnlatelse av å få produsert og distribuert ansiktsmasker og annet medisinsk utstyr som er nødvendig for å redde millioner av liv. Selv etter å ha erklært en «nasjonal krise», har styringsklassen tilgjengeliggjort veldig lite penger for forhindring og avbøtning av sykdommen og for å beskytte arbeiderklassen mot det økonomiske resultatet av sykdom og arbeidsledighet i masseskala.

På den annen side har styringsklassen tilgjengeliggjort billioner for bankene og storselskapene og senket styringsrentene til nesten null for å støtte opp aksjemarkedet. Nå som administrasjonen konfronterer tiltakende raseri over sin respons og ei bølge av arbeidsnedleggelser av arbeidere i nøkkelindustrier, forbereder den seg på å forsvare de rikes formuer gjennom diktatoriske styreformer.

Politico refererte borgerrettighetsadvokaten Norman L. Reimer, som sa at ifølge justisdepartementets forslag «kan du bli arrestert og aldri bli ført frem for en dommer, før de bestemmer at nødssituasjonen eller den sivile ulydigheten er over». Han fortsatte: «Jeg synes det er helt skremmende ... Dette er noe som ikke skal skje i et demokrati.»

Politico-rapporten hevder justisdepartementets forespørsler «sannsynligvis ikke klarer det gjennom et Demokrat-ledet Representantenes hus». Dette er imidlertid kald trøst tatt i betraktning at Det demokratiske partiet for øyeblikket fremmer lignende antidemokratiske tiltak, som lovfremlegget EARN IT Act, et tverrpartistøttet lovforslag som vil avskaffe ende-til-ende kryptering. Demokratene er for øvrig de mest høylytte når det gjelder å angripe ytringsfrihet og etterlyse internettsensur.

Justisdepartementets forespørsel om ekstraordinære utøvende fullmakter kommer samtidig med to Newsweek-rapporter av William Arkin, som beskriver hvordan det amerikanske militæret forbereder seg på potensielt å ta kontroll over den daglige styringen av landet, og på å utplassere tropper på amerikansk grunn.

Den første Newsweek-rapporten, publisert den 18. mars, bemerker at «Over-Topp Hemmelig-beredskapsplaner allerede eksisterer for hva militæret skal gjøre dersom alle de konstitusjonelle etterfølgerne blir uføre» av viruset, det vil si dersom Trump og alle de i presidentens rette linje av etterfølgere blir syke eller blir satt i karantene. «Standby-ordre ble utstedt for mer enn tre uker siden om å klargjøre disse planene, ikke bare for å beskytte Washington, men også for å forberede muligheten for en form for krigslov,» fortsetter rapporten.

Den legger til: «Ifølge nye dokumenter og militæreksperter er de forskjellige planene – kodenavnet Octagon, Freejack og Zodiac – underjordiske lover for å sikre regjeringens kontinuitet. De er så hemmelige at under disse ekstraordinære planene kunne ‘devolusjon’ [o. anm.: overføringen av makt] omgå de normale konstitusjonelle bestemmelsene for regjeringsetterfølgere, og militærbefal kunne bli satt til kontroll rundt om i Amerika.»

Newsweek melder også at skulle militæret tre inn for å undergrave Konstitusjonen ville general Terrence O’Shaughnessy, sjef for den amerikanske nordkommandoen (NORTHCOM), «i teorien ha ansvaret dersom Washington ble utradert» av viruset.

Den andre Newsweek-rapporten, publisert den 20. mars, hevder at det amerikanske militæret «forbereder styrker for å påta seg en større rolle i koronavirusresponsen, inkludert det kontroversielle oppdraget med å kvele ‘sivile forstyrrelser’».

Planene er sentrert om å føderalisere delstatenes Nasjonalgarder, og effektivt sett ugyldiggjøre prinsippet posse comitatus, loven som forhindrer militæret fra å utføre nasjonale operasjoner for rettshåndhevelse.

Newsweek refererer «en senior militærplanlegger som jobber med koronavirus, men som ikke er autorisert til å snakke om sensitive planleggingssaker,» som «sier at det utarbeides utplassering av føderale tropper i støtteroller,» blant annet for å gjennomføre trafikkstopp, gjennomsøkinger av boliger og beslaglegginger, pågripelser og arrestasjoner.

Rapporten fortsetter: «Seniorplanleggeren sier at så snart militære styrker er spredt ut fra baser i Amerika vil de utfordres av ‘styrkebeskyttelse’ og vil bli kastet inn i vanskelige generelle rettshåndhevelsesroller, spesielt når forordninger som bero-på-stedet [‘shelter-in-place’] og andre karantenesituasjoner eskalerer.»

Så nødvendig som karantene og andre beskyttelsestiltak er fra et folkehelsesynspunkt, er fokuset i militærets respons å forberede seg på å undertrykke demokratiske rettigheter og slå ned sosial opposisjon.

Newsweek refererer til en intern militær plan relatert til sivil ulydighet kalt «Civil Disturbance Operations» [CONPLAN 3502]. Planen vedrører militære utplasseringer innenlands, som respons på «opptøyer, voldshandlinger, oppstander, ulovlige forhindringer eller ansamlinger, voldshandlinger utført av grupper, og uro som er skadelig for offentlig lov og orden,» ifølge en militærstudie som refererer til militærets knusing av streiker og arbeiderprotester som historisk presedens.

Ifølge et dokument fra Homeland Security Department fra 2006, som ikke er referert i Newsweek-rapporten, med tittelen «Nasjonal strategi for pandemisk influensa», har regjeringen gjort konkrete forberedelser for muligheten for protester under en pandemi.

«På grunn av belastninger som pålegges helsevesenet og andre kritiske funksjoner, kan sivile forstyrrelser og sammenbrudd av offentlig orden forekomme,» lyder dokumentet fra Bush-epoken. Sikkerhetsdokumentet om pandemi refererer også til CONPLAN 3502, og sier: «Oppgaver utført av militære styrker kan omfatte fellespatruljering med politimyndigheter; sikring av sentrale bygg, minnesmerker, motorveikryss og broer; og det å fungere som en hurtig reaksjonskraft.»

Den 1. februar undertegnet forsvarsminister Mark Esper et hemmelig sett av Warning Orders (WARNORD) som satte NORTHCOM og enheter utplassert til den østlige kysten i alarmberedskap for at de skulle «forberede seg på å utplasseres», inkludert til «National Capital Region» [hovedstadsområdet].

Newsweek melder at «nå ser planleggerne på en militær respons på vold i byene, når folk søker beskyttelse og slåss om mat, og ifølge en senioroffiser, i beredskap for en fullstendig evakuering av Washington.»

Trump-administrasjonen har påberopt seg lovene Stafford Act og Defense Production Act, men har så langt nektet å utøve disse bestemmelsene, som berettiger regjeringen til å tvinge selskaper til å masseprodusere utstyr som er nødvendig for å hanskes med krisen.

Massachusetts-legen Daniel M. Horn skrev i en New York Times-kronikkartikkel på mandag at «uten raske tiltak vil deler av USA gå tom for respiratorer i løpet av de kommende ukene,» når Covid-19 tilfeller skyter i været. Horn advarte for at «det ikke synes å være noen fast plan, annet enn å omfunksjonere ventilatorer fra operasjonssentre». Han la til: «Hvordan kan vi få etablert en smidig logistikkoperasjon som raskt kan få distribuert disse maskinene i det øyeblikk en påkommende mangel virker nært forestående? Sannheten er: Vi aner ikke.»

I stedet for å adressere det presserende behovet for masseproduksjonen av medisinsk utstyr og verneutstyr for helsepersonell, har styringsklassen reagert på krisen ved å pøse penger inn i aksjemarkedene og med å forberede seg på å undertrykke sosial opposisjon. Dette er responsen fra en kapitalistisk sosial orden som utgjør en stor risiko for flere titalls millioner menneskers skjebne.

Forfatteren anbefaler også:

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]