Svindelen om «russisk innblanding»Tulsi Gabbard fordømmer valginnblanding fra amerikanske etterretningstjenester

Av Patrick Martin
4 March 2020

Kongressrepresentant Tulsi Gabbard fra Hawaii, en av Demokratenes kandidater for presidentnomineringen, fordømte offentlig amerikanske etterretningstjenester for å ha blandet seg inn i presidentkandidatkonkurransen der de har forsøkt å sabotere valgkampanjen til Demokrat-kandidaten Bernie Sanders, som er i fronten av konkurransen, i en bemerkelsesverdig uttalelse som har passert så-godt-som uten rapportering i amerikanske medier.

I en kronikkartikkel publisert av Hill den 27. februar angrep Gabbard artikkelen publisert av Washington Post den 21. februar, rett forut for Nevada-valgmøtene, der det ble hevdet at Russland intervenerte i Demokratenes amerikanske primærvalg for å støtte Sanders. Hun kritiserte også beslutning til milliardæren Michael Bloomberg, den tidligere ordføreren i New York City, om å gjenta antiRussland-bakvaskelsen mot Sanders, under Demokratenes presidentkandidatdebatt den 25. februar i South Carolina.

Gabbard er Nasjonalgarde-militæroffiser i en sanitetsenhet, og har vært stasjonert i Irak og Kuwait, og har vedvarende og tett kontakt med Pentagon. Hun er åpenbart inneforstått med det indre maskineriet og virkemåten til det amerikanske militær-etterretningsapparatet, og kan ett-og-annet om det hun uttaler seg om. Hennes beske og kompromissløse språkformuleringer er desto mer betydningsfulle.

Hun skrev:

Nok er nok. Jeg oppforder alle presidentkandidater om å slutte å medvirke i disse farlige politiske spillene, og umiddelbart fordømme enhver innblanding i våre valg av etterretningsagenturer som er ute av kontroll. En «nyhetsartikkel» publisert forrige uke i Washington Post, som igangsatte nok en fabrikert mediebrannstorm, antyder at det er Russlands mål å få lurt folk til å kritisere etablissementets Demokrater. Dette er et latterlig åpenbart medietriks for å kneble legitim kritikk, og for å så tvil om amerikanere som med rette er skeptiske til de mektige kreftene som utøver kontroll med primærvalgprosessen.

Vi blir fortalt at Russlands mål er å få «sådd splittelse», men målet til foretaksmediene og de selvtjenende politikerne som pusher denne beretningen er helt klart å få sådd deres egen – ved å generere grunnløs mistanke mot Sanders-kampanjen. Det er ekstremt uærlig av «journalister» og rivaliserende kandidater å publisere en nyhetsartikkel som bare påstår, uten å presentere noe belegg, at Russland «bistår» Bernie Sanders – men ikke leverer noen informasjon om hva den «bistanden» angivelig består av.

Gabbard fortsatte:

Dersom CIA, FBI eller noen annen etterretningstjeneste skal fortelle velgerne at «russere» blander seg inn i dette valget, for å hjelpe visse kandidater – eller ganske enkelt «sår uenighet» – så er det nødvendig at tjenesten umiddelbart besørger oss detaljene om eksakt hva det er de påstår.

Etter å ha påpekt at Det demokratiske partiets etablissement og foretaksmediene har hatt liten interesse for tiltak for faktisk å få forbedret valgsikkerheten, som eksempelvis å kreve avstemminger med papirvalgsedler, eller en annen form for permanent registrering av hvordan folk stemmer, krevde Gabbard:

FBI, CIA eller enhver annen etterretningstjeneste må umiddelbart slutte å sverte presidentkandidater med rykter og vage påstander uten belegg. Det er antitetisk for den rollen disse tjenestene utøver i et fritt demokrati. Det amerikanske folket kan ikke ha tiltro til våre etterretningstjenester dersom de pusher en agenda for å få skadet kandidater de misliker.

Som sosialister deler vi ikke Gabbards tiltro til at etterretningstjenestene har en positiv rolle å spille, eller at det amerikanske folket trenger å ha noen tiltro til dem. Som hennes militærkarriere demonstrerer er hun en supporter av amerikansk imperialisme og av kapitaliststaten. Hennes motstand mot denne «skitne triks»-kampanjen mot Sanders er imidlertid helt legitim, og det setter søkelys på en dypt antidemokratisk operasjon fra militær-etterretningsapparatets side.

Gabbard fordømmer denne «nye McCarthyismen» og oppfordrer sine kandidatkolleger til å avvise CIA-bakvaskelsene, og til å «forsvare frihetene nedfelt i vår Konstitusjon». Ikke én eneste av de gjenværende kandidatene for Demokratenes presidentnominering – medregnet Sanders selv – har respondert på hennes appell.

Hennes uttalelse konkluderer med at målet for «hovedstrømsforetaksmediene og det krigshissende politiske etablissementet» enten var å få blokkert Sanders fra å vinne nomineringen, eller, gitt at han blir nominert, å få «tvunget ham til å delta i oppflammende antiRussland-retorikk og videreføringen den nye Kalde krigen og atomvåpenkappløpet, som er eksistensielle trusler mot vårt land og mot verden.»

Til tross for Gabbards appell til Demokratenes presidentkandidater om ikke å la seg bli «manipulert og tvunget opp i et hjørne, av overreagerende etterretningstjenester», har Det demokratiske partiets etablissement jobbet i taktfast marsj med etterretningstjenestene for antiRussland-kampanjen mot Trump, som startet allerede før valgdagen i 2016, og som vokste som en ondartet svulst til Mueller-granskningen og deretter til bestrebelsene for riksrettstiltale av Trump for hans utsettelse av forsendelsen av militærhjelp til Ukraina for landets krig med russisk-støttede separatiststyrker.

Hennes kommentarer er en fullstendig bekreftelse av det World Socialist Web Site har skrevet om antiRussland-kampanjen og om impeachment-prosessen: Dette var tiltak fra Det demokratiske partiet, der det fungerte som representant for militær-etterretningsapparatet, for å få blokkert fremveksten av en genuin venstreorientert folkelig opposisjon mot Trump, og for å få kanalisert den folkelige fiendtligheten mot hans administrasjon inn i en høyreorientert og pro-imperialistisk retning.

Gabbard selv var den eneste Demokraten i Represetantenes hus som avsto å stemme for impeachment av Trump, selv om hun ikke ga uttrykk for noen prinsipiell begrunnelse for sitt valg, som eksempelvis opposisjon mot etterretningstjenestene. Hun har basert sin kampanje for Demokratenes presidentnominering i vesentlig grad på en appell til amerikanernes antikrigsentiment, og særlig på opposisjonen mot amerikansk intervensjon i Syria. Hun har også sagt at dersom hun blir valgt vil hun droppe alle anklager mot Julian Assange, og hun vil benåde Edward Snowden.

Disse synspunktene førte til et ondsinnet angrep fra Hillary Clinton, Demokratenes beseirede 2016-presidentkandidat, som i oktober i fjor kalte Gabbard «et russisk asset» [en ‘besittelse’; en ‘operatør’], og hevdet at hun ble forberedt av Russland for å tjene som et tredjepartis 2020-kandidat, som ville trekke stemmer vekk fra Demokratenes nominerte kandidat, og med dét bidra til å få gjenvalgt president Trump. «Hun er russernes favoritt», hevdet Clinton.

Siden Clintons angrep har Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) ekskludert Gabbard fra sine månedlig kringkastede debatter, og partiapparatet har manipulert godkjenningskravene slik at milliardæren Michael Bloomberg kunne kvalifisere, også for debatter holdt i stater der ikke han var på stemmeseddelen, men hvor derimot Gabbard stilte, som i Nevada og South Carolina.

Forfatteren anbefaler også:

Democratic Party deploys Russian meddling smear against Sanders

[24. februar 2020]

US intelligence agencies meddle in Nevada primary to sabotage Sanders

[22. februar 2020]

Hillary Clinton sverter kongressrepresentant Tulsi Gabbard og Green Party-kandidat Jill Stein som russiske spioner

[21. oktober 2019]