Rekordfall for kinesisk produksjonsindeks

Av Nick Beams
3 March 2020

De første data som gjenspeiler koronavirusets slag mot den kinesiske økonomien så langt i år, har blitt meldt, og de utgjør dyster lesning.

Kinas nasjonale statistikkbyrå (NBS) kunngjorde i helgen at PMI-indeksen falt til 35,7 for februar, som indikerer industriens innkjøpslederes prognoser (Purchasing Managers Index), og var ned fra 50 i januar.

Dette er et all-time low [laveste nivå noensinne], og under det som ble registrert under den globale finanskrisen. En PMI på under 50 indikerer en sammentrekning av økonomisk aktivitet.

Wiki commons K.Kendall

En sub-indeks over eksportordrer falt ifølge NBS til 28,7, som er ned 20 punktpoeng fra forrige måned, på grunn av kansellerte og utsatte ordrer.

En relatert indeks som sporer innkjøpsplaner i tjenesteytende næringer, stupte også til det rekordlave nivået 29,6, som indikerer store sammentrekninger i transport- og byggebransjen, og for forbrukeres utlegg.

I et notat om disse nyeste dataene skrev Larry Hu fra Macquarie Capital: «Dagens PMI-data antyder at ting er virkelig ille, og de viser at regjeringen er villig til å rapportere det.»

Han advarte for at vekstraten for første kvartal, beregnet til årsbasis, kunne bli lavere enn det som i det minste har vært «konsensus»-prognosen på 4 prosent. Regjeringen vil til-og-med kunne rapportere en sammentrekning for de tre første månedene, som ville være den første av denne type hendelse siden Kulturrevolusjonen i 1966.

Skulle et slikt fall manifestere seg vil det ha en vesentlig effekt på verdensøkonomien, fordi Kina i fjor sto for rundt 40 prosent av all global vekst.

Selv før virusutbruddet hadde Kina registrert et fall i vekstraten ned til 6,1 prosent, den laveste på 30 år, med forventninger om at den ville avta ytterligere i 2020.

I et forsøk på å stanse glidningen forårsaket av koronaviruset har Kinas president Xi Jinping sagt til lokale embetsrepresentanter at lavrisikoområder burde «gjenoppta full produksjon og normal virksomhet», men det er det ikke mye tegn til.

Mens NBS har kunngjort at mellomstore til storskala virksomheter har registrert en «arbeidsgjenopptakelsesgrad» av 78,9 prosent, har bankkonsernet ANZ sagt at disse virksomhetene opererer langt under deres kapasitetsutnyttelse. Basert på migrasjonsdata sa bankgruppa at økonomien bare opererte med 20 prosent av kapasiteten, mens bare 50 prosent av migrantarbeiderne var tilbake på deres arbeidsplasser.

I følge Wall Street Journal tyder andre indikasjoner for økonomisk aktivitet, inkludert kullforbruket ved kraftverk, og data over boligsalg og bevegelser ved havnene, på «stort sett en økonomisk aktivitet som fortsatt er på de lave nivåer som vanligvis bare sees under helligdager».

T-baneaktivitet i åtte større byer var sist torsdag bare en femtedel av de vanlige nivåer. Nå sist helg hadde 12 av Kinas 31 provinser fremdeles på plass helseforskrifter på nødssituasjonsnivå, som begrenser reiser og forflytninger.

En indikasjon på den globale effekten av den kinesiske økonomiske sammentrekningen er å lese av tallene fra Kinas råd for promotering av internasjonal handel [China Council for the Promoting of International Trade]. Rådet har utstedt rekordantallet 3 325 force majeure-sertifikater, som gir foretakene juridisk beskyttelse når de ikke er i stand til å oppfylle kontrakter på grunn av omstendigheter utenfor deres kontroll.

Sertifikatene, som dekker kontrakter til en samlet verdi av $ 38,5 milliarder siden begynnelsen av februar, omfatter stålverk, elektronikkselskaper, bilfirmaer og leverandører av bildeler.

Virkningene av viruset begynner nå også å veie inn på den globale økonomien, med Det internasjonale pengefondets (IMF) prognose fra bare 10 dager tilbake, om at det kun ville forårsake en reduksjon på 0,1 prosentpoeng for den globale veksten, nå bredt erklært å være utdatert.

OECD, 36-medlemslandsorganisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, utarbeider nå en ny interimrapport som den sier vil peke i retning «mer alvorlige konsekvenser».

Capital Economics har kuttet sine prognosen for den globale veksten med 0,4 prosentpoeng til 2,5 prosent, som er et nivå IMF vurderer som en lavkonjunktur for verdensøkonomien. Men IMF har advart for at dersom utbruddet utvikler seg til en global pandemi kan verdensproduksjonen falle med 0,5 prosent, som tilsvarer fallet under den globale finanskrisen.

Det er advarsler om en «nedgangssløyfe» [‘doom loop’] der forpurringen av forsyningskjeder fører til kutt i etterspørselen, som forverrer nedgangen.

Erik Nielsen, sjeføkonom ved UniCredit, fortalte til Financial Times at en global lavkonjunktur i løpet av første halvår «plutselig ser ut som en klar mulighet».

Italia, det europeiske landet som så langt har blitt hardest rammet av viruset og som er eurosonens tredje-største økonomi, har kunngjort ei stimulansepakke på € 3,6 milliarder [NOK 37,5 milliarder] for å forsøke å dempe effekten. Dette er på toppen av tiltak i de mest rammede regionene nord i landet for € 900 millioner [NOK 9,4 milliarder], som ble kunngjort i forrige uke.

Før utbruddet var Italia allerede på randen av en lavkonjunktur, med veksten i første kvartal forventet å være negativ, etter sammentrekningen de tre siste månedene av 2019. Statsminister Giuseppe Conte sa at økonomien trengte «sjokkterapi».

Den europeiske sentralbanken (ECB) har enda ikke signalisert sine intensjoner. ECB-president Christine Lagarde har sagt at utbruddet enda ikke er i et stadium der det vil ha en effekt på inflasjonen, som ville bety ytterligere prisfall, som ville kreve en pengepolitisk respons.

Med ECB-renter som allerede er i negativt terreng er det liten ytterligere stimulans sentralbanken kan yte, og uansett ville ikke ytterligere rentekutt føre til noen økning av produksjonen.

Den amerikanske sentralbanken Fed [US Federal Reserve] har indikert at den er beredt til å kutte rentenivåene. En uttalelse fra Fed i forrige uke erklærte at den «nøye overvåker» utviklingen og ville «bruke våre redskaper og handle relevant for å støtte økonomien». Utstedelsen av uttalelsen var uvanlig, da Fed ikke vanligvis kommenterer pengepolitiske retningslinjer mellom sine faste møter.

Financial Times rapporterte at før uttalelsen meldt av Fed-styreleder Jerome Powell, var en finansdepartementsfunksjonær motvillig til å snakke om risikoen for økonomisk vekst som viruset utgjør, i en konferansesamtale med reportere. Den offisielle embetsfunksjonæren hevdet at det mest sannsynlige utfallet var V-formet, det vil si en kortvarig nedtur raskt etterfulgt av en gjenoppretting.

Dette scenarioet, ansett som «konvensjonell visdom» for bare litt mer enn ei uke tilbake, har siden i vesentlig grad blitt avskjediget, med noen analytikere som beskriver det som «tullprat».

Det var spent forventning til mandagens åpning av handelen på Wall Street, med alle indikasjoner som pekte på en videreføring av blodbadet som fikk S&P 500-indeksen til å falle med 13 prosent i løpet av de siste syv handelsdagene, og slettet $ 3,6 billioner [NOK 33,68 billioner] av børsmarkedenes verdier.