Koronavirus kan bli et vesentlig slag mot verdensøkonomien

Av Nick Beams
13 February 2020

Det vil ta mange uker, muligens måneder, for den kinesiske økonomien å være tilbake til noe som tilnærmelsesvis ligner de tidligere produksjonsnivåene, etter nedstengningen på grunn av koronaviruset, dersom denne ukas delvise tilbakevending til arbeid setter trenden.

Selv etter at noen lokale regjeringsmyndigheter oppfordret arbeidere til å returnere, forble store byer utenfor provinsen Hubei og byen Wuhan, der infeksjonen begynte, øde og forlatte med store industrikomplekser som var nedstengt.

Wall Street Journal rapporterte om situasjonen på mandag, og bemerket at arbeidere forble strandet uten å kunne nå sine fabrikker, kontorskyskraperne lå i mørke og det var en «atmosfære av spøkelsesbyer over hele Kina», der de publiserte et fotografi som viser tomme gater i Beijings sentrale businessdistrikt.

New York Times refererte en kommentar fra Jörg Wuttke, presidenten for Det europeiske handelskammer i Kina. «Det er som middelalderens Europa, der hver by har sine kontroller og krysskontroller,» sa han.

På dette bildet fra den 28. januar 2020 går folk med ansiktsmasker nedover ei øde gate i Wuhan, i den sentrale Hubei-provinsen i Kina [Foto: AP Photo/Arek Rataj, Arkiv]

Det er indikasjoner på at regjeringen begynner å bli bekymret for konsekvensene av økonomiens nedstengning, med indikasjoner på at det kan kuttes så mye som 2 prosent fra vekstraten for første kvartal. Det er minst én prognose for at Kina kan oppleve nullvekst for årets tre første måneder.

Departementet for industri og informasjonsteknologi har sagt at regioner som er mindre berørte burde fremskynde gjenopptakelsen av produksjonen, og at det var «veldig presserende» at økonomisk aktivitet måtte gjenopptas. Reuters har rapportert at president Xi Jinping under et møte i politbyrået den 3. februar sa at tiltakene for å kontrollere viruset truet landets økonomi.

Det offisielle standpunktet er at forløpet av konsekvensen av viruset vil anta en V-formet kurve, det vil si en kraftig nedtur etterfulgt av en rask bedring, etter hvert som utestående bestillinger blir etterfylt og tapt produksjon gjenopprettes. Denne vurderingen er en av faktorene som har opprettholdt de globale markedene – Wall Street har satt nye rekordhøyder den siste uka – selv der verdens nest største økonomi regelrett stanser opp.

Men denne vurderingen er ikke universelt delt. Den prominente finansanalytikeren Mohamed El-Erian har meldt flere advarsler om at en «se gjennom»-tilnærming til krisen – å betrakte den som kontrollerbar, midlertidig og reversibel – kan være unøyaktig.

«Det som gjør Kinas økonomiske utsikter spesielt usikre er den mangefasetterte karakteren av dette siste sjokket,» skrev han i en kommentar publisert av Bloomberg, og bemerket at «det innebærer kritiske avbrudd i både etterspørsel og tilbud» og at det påvirker produksjon og tjenester og forpurrer både den interne utvekslingen og utenrikshandelen.

Det har vært en «overlappende» effekt i den kinesiske økonomien, samtidig med belegg for at dette nå forplanter seg til resten av verden, skrev han.

Det London-baserte globale finanskonsulentforetaket Capital Economics har meldt en av de første prognosene om konsekvensen av nedstengningen på grunn av koronaviruset på den globale økonomien. I en note utstedt i forrige uke sa de at den «beste gjettingen» var at økonomisk forpurring ville koste verdensøkonomien rundt $ 280 milliarder i første kvartal av inneværende år, som betyr at det globale BNP ikke vil vokse for første gang siden begynnelsen av 2009, i kjølvannet av finanskrisen.

Prognosen var basert på antakelsen at viruset snart skulle være under kontroll og at tapt produksjon i første kvartal ville innhentes fortløpende. Dersom dette ikke er tilfelle vil innvirkningen åpenbart være langt mer alvorlig.

Selv med antakelsen om at produksjonen vil komme seg igjen i påfølgende kvartaler, vil konsekvensen være betydelig. Capital Economics spår at kinesisk vekst i første kvartal vil halveres, fra i underkant av 6 prosent på årsbasis til 3 prosent.

En av de viktigste internasjonale følgekonsekvensene er for Australia. Prognosen er at «Australias økonomi vil oppleve en sammentrekning på grunn av landets høye avhengighet av Kina for inntekter fra turisme og vareeksport,» ble det sagt.

Utbruddet av koronaviruset i Kina er det andre vesentlige slaget for den australske økonomien siden starten av året, etter utbruddet av de ødeleggende brannene [bushfires]. Goldman Sachs har spådd at de vil avskrive 0,3 prosent fra BNP-veksten for kvartalet som ender med mars.

I følge Oxford Economics-økonomen Sarah Hunter «er det en veldig reell risiko for at bruttonasjonalproduktet vil oppleve en sammentrekning som resultat av det kombinerte slepet av bushfires og koronaviruset.»

Utfallet kunne bli slutten på den 28-år-lange strekningen der den australske økonomien har unngått en regelrett resesjon.

Effektene av slaget for Kina vil sannsynligvis bli forsterket av oppbremsingen i den globale økonomien, som viste seg før koronaviruset slo til. Industriproduksjonen i Europa har avtatt, og det er registrert betydelige fall både i Tyskland og Frankrike.

En vesentlig indeks for verdenshandelen har vist et stupbratt fall. Baltic Dry Index, som sporer fraktrater for verdens leverandører av bulktransport av tørrgods og blir ansett som noe av et forvarsel for internasjonale økonomiske betingelser, er nå på det laveste nivå hittil registrert, og har stupt med 83 prosent siden september.

De globale råvareprisene faller, med olje ned med 18 prosent siden starten av året, blant indikasjoner på at den kinesiske etterspørselen denne måneden vil falle med 25 prosent.

Bloomberg Commodity Index har den siste måneden falt med 8 prosent, med betydelige fall for prisene på jernmalm og kobber, i tillegg til oljeprisen.

Valutaverdiene faller på tvers av hele Asia-Stillehavsregionen, anført av nedgangen for australske dollar, som er på det laveste nivå på ti år. Bank of Thailand har kuttet rentene, i et forsøk på å styrke økonomien, som førte til et kraftig fall for landets valuta, som for året er ned 4 prosent etter i 2019 å ha steget med 10 prosent. Sør-Koreas valuta har falt med 2 prosent, og Singapore-dollaren har falt med 2,8 prosent.

Utsiktene for regionen hadde vært en forventet bedring etter «fase én»-handelsavtalen mellom USA og Kina. Nå peker alle indikatorer mot lavere vekst.

«Fra en handelskrig til en krig mot et virus. Det er et sjokk for finansmarkedene, for den globale vekstsituasjonen,» uttalte Christy Tan, leder for markedstrategi og forskning i National Australia Bank, til Financial Times.

Så langt har USA enda ikke følt konsekvensene av Kina-nedstengningen, og aksjemarkedet er fortsatt på nesten rekordhøye nivå. Dette skyldes i vesentlig grad markedets tilliten til at den amerikanske sentralbanken [US Fed] vil trå til med ytterligere monetære stimulansetiltak for å forhindre et stupbratt fall.

Fed-styreleder Jerome Powell, som talte til komitéen for finanstjenester i Representantenes hus på tirsdag, sa at risikoer for utsiktene var opprettholdt. «Spesielt overvåker vi nøye fremveksten av koronaviruset, som kan føre til forpurringer i Kina som smitter over til resten av den globale økonomien.»

Det ville «sannsynligvis» være noen konsekvenser for den amerikanske økonomien, men det var for tidlig å si hva de ville være.

Powells kommentarer foranlediget en respons fra USAs president Trump, som understreker Wall Streets avhengighet av forventningen om den videreførte flyten av billige penger fra Fed, i møte med krisen i verdens nest største økonomi.

«Da Jay Powell innledet sitt vitnesbyrd i dag var Dow opp med 125 og på vei høyere. Mens han talte falt den jevnt nedover, som vanlig, der den nå er på -15,» tvitret han.

Trump gjentok sin oppfordring om negative rentenivå, og bemerket at økningen i verdien av den amerikanske dollaren – et resultat av at finansielle investorer søker ei «trygg havn» – var «tøft mot eksporten». Under sitt vitnesbyrd skjøv Powell tilbake mot forslaget om negative renter, og sa at det ville skade banker og kredittetableringen. Men det er likevel ingen tvil om at Fed vil åpne de økonomiske kranene ytterligere i tilfelle markedene begynner å få et slag, som kan inntreffe før snarere enn senere dersom forholdene i Kina fortsetter å forverres.