Der GM-streiken går inn i den femte uka lanserer Mack Truck-Volvo-arbeidere sin første streik på 35 år

Av Nick Barrickman
15 October 2019

Over 3 500 Mack Truck-monteringsarbeidere la ned arbeidet ved anleggene i Pennsylvania, Maryland og Florida sent lørdagkveld. Mack Truck-arbeidere slutter seg til nesten 50 000 General Motors-bilarbeidere som har påbegynt femte uke av sin streik.

Streiken er den første arbeidsnedleggelsen som har rammet produksjonsselskapet for tungtransportkjøretøy på over 35 år, og er nok en demonstrasjon av gjenkomsten av klassekampen. Inneværende års streikestatistikk har allerede knust 2018-nivåene, som var de høyeste i USA siden 1980-tallet, der de ifjor ble drevet frem av ei bølge av lærerstreiker i offentlige skoler.

Mack Truck-arbeidere i streik i Allentown, Pennsylvania

De to streikene i amerikansk kjøretøyproduksjon er del av en internasjonal bevegelse i arbeiderklassen mot innstramminger. De ble forvarslet av spontanstreikene ved begynnelsen av året av 70 000 bildelarbeidere i Matamoros i Mexico [artikkelserien: del 1; del 2; del 3; del 4; del 5], og av de rullerende streikene ved GMs fabrikkanlegg i Sør-Korea [engelsk tekst] i forrige måned. Amerikanske bil- og trailerproduksjonsarbeidere blir nøye fulgt av arbeidere over hele kloden, som alle står overfor tilsvarende betingelser for utbytting og innstramminger påtvunget dem av de største konsernene, Wall Street-investorer og deres lakeier i fagforeningsbyråkratiet.

Men, som med GM-arbeiderne står også Mack Truck-arbeiderne opp mot motstandere som ikke bare er selskapene, men også fagforeningen United Auto Workers. Frem til lørdag hadde Volvo-Mack-arbeidere blitt holdt på jobb av UAW [engelsk tekst], ut over den forrige treårskontraktens utløp den 1. oktober.

Dette er til-tross-for at deres brødre og søstre ved GM allerede hadde vært i streik siden den 15. september. UAW var fast bestemt på om mulig å unngå et scenario der tre av deres forhandlingsenheter var ute i streik samtidig (Aramark-vedlikeholdsarbeidere innledet en streik ved fem GM-anlegg dagen før GM-produksjonsarbeiderne la ned arbeidet). Dette fordi det i tillegg til å tappe streikefondet som fagforeningen dypper ned i for betaling av sine funksjonærlønninger, kan inspirere til en bredere bevegelse i arbeiderklassen som kan unnslippe deres kontroll.

I følge Ray Curry, UAWs finansansvarlige [Secretary Treasurer] og leder av UAWs avdeling for tungtransportdrivverk [Heavy Trucks Dept.], hadde trailerprodusenten og fagforeningen «uavklarte spørsmål, [deriblant] om lønnsøkninger, jobbsikkerhet, COLA [Cost of Living Adjustments; dvs, indeksreguleringer], om lønnsutvikling, fagdefinisjoner, skiftkompensasjoner, ferieplaner, arbeidsplaner, helse-og-sikkerhet, ansiennitet, pensjoner, 401(k) [amerikansk pensjonsordning], dekningsgraden for helsetjenester og reseptbelagte medisiner, overtidsavtaler, om underleverandører og midlertidig ansatte og leilighetsarbeidere».

Fagforeningssjefen ga uttrykk for fortvilelse over at Volvo-Mack ikke hadde gitt «noe vesentlig tilbud før kontrakten utløp den 1. oktober, eller under de påfølgende møtene som ble avholdt», og bemerket at fagforeningens «mål under begge periodene var å nå en tentativ avtale og unngå en streik».

«Vi er sikre på at videre diskusjon av disse, og andre åpne spørsmål, vil føre til fremdrift mot målet om en kontrakt som tjener både selskapet og dets ansatte,» uttalte Curry, der han la til at UAW-funksjonærer var tilgjengelige for å påbegynne diskusjoner den 21. oktober.

Dette er en egentiltale fra UAW side. Antatt at Currys uttalelser er sanne om at selskapet enda ikke har kommet med et seriøst tilbud, hvorfor skulle da UAW ha holdt arbeidere på jobb i nesten to uker?

Svaret er at UAW er en co-konspiratør med selskapet, i pådrivet for å tvinge gjennom innrømmelser. Som fagforeningen har gjort ved General Motors og de andre bilprodusentene i Detroit, har den reist en mur av taushet rundt forhandlingene, for å kunne pålegge et knefall. Som ved General Motors vil de nå jobbe for å få lagt ned streiken så raskt som mulig.

AB Volvo, Mack Trucks morselskap, er verdens nest-største-produsent av kommersielle kjøretøy. Konsernet har bokført økte profitter de siste årene.

I følge Transport Topics er årets omsetningstall 20 prosent høyere enn fjorårets, med $ 11,4 milliarder sammenlignet med $ 9,5 milliarder for 2018. I følge Allentown-avisa Morning Call har Mack Truck erfart den rekordstore produksjonsveksten av 54 prosent i leveranser for første-kvartal 2019, delvis styrket av militærkontrakter.

Slike tall har kommet med en kostnad for arbeidsstyrken. «Ledelsen i dag er den verste jeg har sett noensinne. De kommer til å kjøre det stedet i grøfta snart. Fagforeningen er bokstavelig talt ingen hjelp overhode, ikke for noe som helst. Personalpolitikken må være den mest ubrukelige på planeten – fullstendig inkompetent,» lyder en typisk kommentar på Indeed.com om fabrikkanlegget i Macungie Township, nær Allentown i Pennsylvania, som i dag sysselsetter anslagsvis 1 500 arbeidere.

Martin Weissburg, adm. dir. for Mack Truck, tidligere president for selskapets avdeling for finansielle tjenester, reagerte på streiken med et skriftlig utsagn der han understreket den gemyttelige relasjonen mellom UAW og selskapet.

«Den positive arbeidsrelasjonen mellom den lokale UAW-ledelse og selskapsledelsen ved våre fabrikkanlegg ble klart og tydelig vist gjennom hele forhandlingsforløpet, og det ble gjort fremskritt,» uttalte han. Weissburg insisterte på at til-tross-for at Mack Truck «fortsetter å konkurrere mot produkter bygget i lavkostland, har vi ingen planer om å stenge ned noen del av vår amerikanske produksjon; tvert imot har vi investert mer enn $ 400 millioner i våre fabrikkanlegg og logistikknettverk i løpet av de ti-siste-årene, og siden 2015 har vi hentet inn arbeidsoppdrag som har skapt mer enn 500 arbeidsplasser i våre amerikanske fabrikker ... Vi har-på-gang betydelige nye investeringer i både anleggene og produktene.»

Curry, UAW-funksjonæren som for tiden har tilsyn med Mack Truck-streiken, overtok stillingen som finansansvarlig etter Gary Casteel i 2018, etter at sistnevnte brått sa opp sin stilling etter den amerikanske regjeringens stadig bredere korrupsjonssonderinger [engelsk tekst] inn i fagforeningen. Det rapporteres at Casteel samarbeider med føderale myndigheter i deres etterforskning av nåværende UAW-president Gary Jones.

Mack Truck-logo ved et av foretakets fabrikkanlegg

Før han trakk seg hadde Casteel ledet forsøkene på å føre heksejakt mot arbeidere ved den Daimler-eide trailerprodusenten Freightliner i Cleveland i North-Carolina i 2007, som den gangen ledet en streik mot en sweetheart-kontrakt [‘kjæresteavtale’] utarbeidet av UAW og Freightliner bak deres rygg.

UAW-embetsmakten har nedlagt et kneblingsreglement over arbeidere på streikevakter og på sosialmedier. På UAW Local 171s Facebook-konto har en side-administrator, åpenbart skrekkslagen over utsikter til at trailerproduksjonsarbeiderne kunne komme til å kritiserer UAW-ledelsen eller formulere felles krav og strategi, sagt at de «ikke må poste kommentarer, eller stille spørsmål på denne siden. Respekter deres lokale brødre og søstre. Denne siden er selfølgelig godt overvåket av mediene.»

Med andre ord, «respekter» fagforeningens myndighet og ikke snakke kritisk, eller søk informasjonskilder om arbeidskampen.

Slike metoder indikerer at UAW forbereder nok et større knefall. Alle saksanliggender som tas opp av de 48 000 streikende General Motors-arbeiderne, må følges tett av de Volvo-Mack-streikende, som står overfor mange av de samme betingelsene, fra helsetjenester og rettigheter til krav om bedre lønninger og eliminering av nivå-systemet og til midlertidig ansatte som holdes i usikkerhet om fast ansettelse og er helt uten beskyttelse mot utbytting.

Ved begge selskapene ble disse betingelsene pålagt arbeidere med kollaborering fra den samme UAW-fagforeningen. Dette burde lede arbeidere til å trekker de nødvendige konklusjoner: for å kunne gjennomføre en forent streik av alle bil-og-trailer-produksjonsarbeidere, er det nødvendig å starte arbeidet med å danne uavhengige grunnplanbaserte industrikomitéer, kontrollert og organisert av arbeiderne selv, uten innflytelse fra selskapene eller den forhatte fagforeningen.

En slik kamp må også slåss for å forene arbeidere internasjonalt. Arbeidere ved Mack Truck må koble deres kamp med alle Volvo-arbeideres kamper over hele kloden, så vel som med sine brødres og søstres ved General Motors, Ford og Fiat Chrysler. De må også forene seg med arbeidere på tvers av den globale bilindustrien, deriblant med de meksikanske bilarbeiderne som står overfor trusler og mobbing fra GM mens de amerikanske arbeiderne streiker.

Mack Truck-arbeidere må forberede seg på å ta gjennomføringen av kampen ut av UAWs hender og utarbeide egne krav om lønnsøkninger, helserettigheter, stillingsbeskyttelser og arbeidsplass-sikkerhet, deriblant elimineringen av nivå-systemet og gjeninnsettingen av alle trakasserte arbeidere.