Demonstranter uttaler seg til forsvar for Julian Assange

«Jeg tror implikasjonene kan vokse til fjerningen av uavhengig journalistikk»

Av våre reportere
1 October 2019
Raco

Raco fra London sa: «Julians sak er et avgjørende anliggende, det er en-av-de aller viktigste tingene som skjer akkurat nå. Det handler om forleggeres rett til å publisere sannhet, og om journalisters rett til å rapportere sannheten, uten å bli forfulgt og fengslet. Det vi har sett er en perversjon av rettsvesenet, det politiske systemet, og det at mediene konspirerer for å forfølge denne ene mannen – for å ha formidlet sannhet. Det er avskyelig.»

«Jeg ble involvert med WikiLeaks etter utgivelsen av videoen Collateral Murder og IraqWarlogs – om Irak-krigen. Så ble det taust, da han var i ambassaden. Men jeg ble involvert igjen da han ble slept ut, fordi det var en rent fascistisk handling. Du kan ikke bare bryte enhver lov i FN og Genève-konvensjonene. Du kan ikke ha et fungerende demokrati med mindre folk har tilgang til sannhet. Dét er hva de er redde for. For når vi først vet sannheten da aksepterer vi ikke å bli utnyttet, løyet til eller undertrykte, sånn vi er.»

Jeremy, en universitetsstudent i global politikk, var med på sin første demonstrasjon til forsvar for Assange. «Denne mannen blir holdt fengslet for å ha rapportert om amerikanske krigsforbrytelser. Fengslingsdatoen for at han skulle holdes for å ha overtrådt kausjonsbetingelsene har gått ut, så han blir nå holdt i forbindelse med USAs utleveringsanmodning, og jeg er helt imot det.»

Jeremy

«Guardian hadde så stor suksess med å anvende informasjonen som WikiLeaks besørget, og siden har de snudd ryggen til Assange. Hvis dette går i retning av utlevering til USA, da tror jeg at implikasjonene kan vokse til fjerningen av uavhengig journalistikk og av journalistikk som motsier amerikansk imperialisme og britisk imperialisme – krigen i Irak, krigen i Syria, og det ser ut som om det kan bli en krig i Iran snart. Kanskje har vi da ikke en Julian Assange for krigen i Iran.»

Jeremy meldte seg inn i Labour Party for to måneder siden, men er «skuffet» over Jeremy Corbyns mangel på å uttale seg til Assanges forsvar. «Jeg husker da Julian Assange først ble slept ut av den ekvadorianske ambassaden, og Corbyn og Dianne Abbott faktisk uttalte noe til fordel for Julian Assange. Kunne han gjøre mer? Jeg mener han kunne gjort mer. Hvis vi forgrener det fra Corbyn og ut til venstre som en helhet, så mener jeg det er en reell sak.»

Den uavhengige journalisten Rachael fløy inn fra Canada. «Jeg kom hit for Julian. Det er viktig for meg. Jeg skriker inne i meg. Jeg har prøvd å kontakte Toronto Star og sendte inn en kronikk. De avviste den selvfølgelig.»

«Jeg sendte inn en tekst om hva som skjer med Den amerikanske konstitusjonen. ... til Globe and Mail som avviste den. Hva skal til for at globale mediekilder, de som har størst distribusjon, skal slutte å være medskyldige, og få seg en ryggrad?»

«Rachel Maddow på MSNBC snakket ut, men noe forteller meg at sjefen hennes sa at dét gjør du ikke igjen. Hun har holdt kjeft om det siden. ... Rachel Maddow har ingen respekt for Julian, men når de gjør dette mot ham, hvem er neste? Hva meg angår trenger de ikke gå til det å utlevere Assange til USA, de dreper ham her. Det er en langsom død.»

Isabel

Isabel, 23, er geografistudent fra Tyskland. Hun sa: «Jeg er her til forsvar for Julian Assange, til forsvar for vår frihet, til forsvar for pressefrihet, for ytringsfrihet ... [Det Assanges skjebne betyr er at] det forteller hver-en-stat rundt hele verden at det er greit å ta enhver og bare fengsle dem, for å publisere om krigsforbrytelser og korrupsjon.»

Den uavhengige journalisten Ariyana fra USA forklarte at hun var i Storbritannia «som en frivillig for å hjelpe Julian. Jeg er goodwill-ambassadør for Palestina, jeg er holistisk lege om virkningene av langvarig psykisk tortur. Det angår meg virkelig hva som blir gjort med ham. Det var Nils Melzers rapporter, FN-rapportøren om tortur, som fikk meg involvert. … Jeg fokuserer også på Palestina og menneskerettigheter. Jeg ble involvert etter Nils Melzers rapport, og jeg har aldri sett noe lignende.»

Ariyana

«Assange ga allmennheten anledning til å treffe informerte beslutninger, med transparens. Verdens regjeringer begår genocid over hele kloden, de invaderer Midtøsten. Julian Assange har gjort mer enn noen annen journalist, eller noe medieagentur, for å avsløre dette. Han er en veldig viktig person. Det som blir gjort med ham er absolutt helt forferdelig.»

«De vil med vitende vilje avlede publikum fra det de gjør mot ham, torturen og bruddet på Genève-konvensjonen, og ved repetitivt å sette ut falske ideer i folks sinn, om at han er en ‘narsissist’ eller en ‘voldtektsmann.’»

Om Labour Party-lederen sa hun: «Corbyn vil ikke engang støtte Assange, av frykt for at det skal påvirke hans valg.»

«Det palestinske folket støtter virkelig at jeg kommer hit og støtter Julian, fordi de forstår det bedre enn noen ... De samme krigsforbryterne som burer inn Julian, og som holder ham på ubestemt tid, det er de samme menneskene som okkuperer Palestina, de samme menneskene som kontrollerer mediene våre.»

«Det som blir gjort med Julian Assange er krig. Det er det første trinnet for å kunne gjøre det med resten av oss. Det kommer til å bli verre, og folk må våkne. Det er arbeiderklassen det angår.»

Jeff jobber i London og har deltatt på flere protester til forsvar for Assange. Han sa: «Julian Assange sitter nå i fengsel uten noen tiltale – han er ikke offisielt siktet for noe som helst. Han hadde en fengselsdom for kausjonsovertredelse som utløp den 24. september.»

«Han sitter offisielt i fengsel her angivelig fordi han er en fluktrisiko, og det er åpenbart helt uhørt. For selv om han skulle holdes fengslet, hvorfor kunne han ikke bli holdt i et fengsel med lav sikkerhet ... eller noe sånt, hvor han ville hatt, som en av dagens talere sa, tilgang til frisk luft og mosjon og besøkende, og alt det andre som hører med.»

«Han er en utgiver og han avtjener for en kausjonsovertredelse. Jeg tror dette har blitt sagt før, men han er nok den eneste kausjonsovertrederen i Belmarsh Prison. Det er et fengsel fylt av terrorister, mordere.»

«Og jeg må få si at jeg gjerne vil høre mer fra Labour Party. Som det viktigste opposisjonspartiet, vet du, så kan det ganske snart være i regjering, avhengig av resultatet av valget som kommer. Jeremy Corbyn uttalte seg da Julian Assange ble utvist fra ambassaden, men ingenting siden den gang. Diane Abbott kom med et veldig livlig forsvar for Assange, men det var dagen før han ble utvist [fra ambassaden]. Vi har en politisk fange her i dette landet, og det er bare helt skandaløst.»

«Chris Williamson [nå ekskludert, for andre gang, fra Labour Party] er det eneste parlamentsmedlemmet som har vært her i dag, eller som har vært på tidligere møter som dette.»

«Assange og WikiLeaks avslørte krigsforbrytelsene i Irak og Afghanistan. WikiLeaks-eksponeringer avslørte også korrupte handlinger i Tunisia, som noen erkjenner som begynnelsen på Den arabiske våren i 2010/11. Krigsforbrytere som Blair, Bush, Obama, og Trump i dag, fortsetter å slippe unna med det. Tony Blair er en veldig høyt betalt foredragsholder og han har rådgitt diktaturer, fra Sisi i Egypt til den tidligere diktatoren i Kasakhstan, Nazarbayev.»

«Det er mange falske beskyldninger mot Julian Assange – for ting han angivelig gjorde i Sverige og sånne ting. Men for Chelsea Manning er det ikke engang slike beskyldninger. Likevel vil ikke [de selverklærte liberale] mediene forsvare henne. Historien vil ikke se nådig på de venstreorienterte som ikke har forsvart Manning og Assange.»

Dan

Dan, student ved Kent University, sa: «Du har alle disse argumentene som spilles ut om Brexit, men for meg er en som Julian Assange mye viktigere. Fordi, som verden utvikler seg, jeg er bare 20 år gammel, og jeg frykter for min lille niese. Hva slags verden skal hun vokse opp i, når folk blir fengslet for å snakke sannheten?»

«Og det ser nå også ut til å være en endeløs kretssløyfe. Du har Jemen, du har truslene mot Iran. At Assange blir holdt i fengsel, det har alt å gjøre med at de bedriver flere krigsforberedelser.»

«Brexit burde ikke være i forkant av politikken akkurat nå, men mange mennesker jeg kjenner kommer til å basere hvem de stemmer på ut fra sin Brexit-posisjon. Det drar folk inn i hver av disse to leirene, som ikke er i deres interesse ...»

«For meg, som jeg ser det, prøver kapitalismen å splitte mennesker i hvert land, og sett dem opp mot hverandre. Hver halvdel av eliten skal hate den andre halvparten. Men de er alle enige om å angripe ytringsfriheten. Hvis du ser på Amerika, demokratene og republikanerne, så går de sammen om å forfølge mennesker som Julian Assange, som går mot deres statsforbrytelser.»

Jamie sa: «Fengslingen av Julian Assange er den mest forferdelige urettferdigheten og trusselen mot informasjonsfriheten og menneskerettighetene. Assange blir holdt i en grusom isolering i 22 timer av døgnet, under rystende forhold. I tillegg blir resten av fengselet stengt ned når de forflytter ham hvor-som-helst, bare for å gjøre livet hans så uutholdelig som mulig.»

Assange har utført en offentlig tjeneste ved å rapportere om krigsforbrytelser over hele verden, i vår interesse. Hvis denne mannen skulle bli utlevert til Amerika hvor han sannsynligvis ville dø, eller må tilbringe resten av livet i isolat, da er det en veldig, veldig farlig presedens som blir satt.»

«Faren for krig med Iran er en vesentlig bekymring. Amerika prøver å skape en begrunnelse for å gå til krig, og det ville være katastrofalt. Det ville være langt verre enn Irak-krigen [i 2003], som aldri skulle ha skjedd og der én-million-mennesker ble unødvendig drept.»

«Vi er i et angivelig demokratisk land og vi ignorerer demokratiet og Genève-konvensjonen, som skulle ha beskyttet Assange da han var asylant i den ekvadorianske ambassaden. De behandler Assange så hevngjerrig fordi de ønsker å gjøre et eksempel av ham. De vil sende en melding til alle som kunne vurdere å publisere informasjon som beskjemmer makten.»

John sa: «Jeg er her for å forsvare de demokratiske rettighetene til Julian Assange. Det de gjør mot ham er kriminelt. Jeg er virkelig fortørnet, for si det som det er, når jeg ser kriminelle gå rundt frie, som Donald Trump og Boris Johnson, vel jeg finner ikke ord for det.»

Maggie Roffey og Karis Lewington er to som fører kampanje for Compassion in Care [‘Medfølende omsorg’] og The Whistler [‘Varsleren’].

Maggie sa: «Jeg synes det er skammelig at den britiske regjeringen ikke har løslatt ham. Det skal til at andre mennesker kommer ned hit [til Belmarsh Prison-protesten] og dokumenterer og legger det ut på YouTube, og på andre medieplattformer. Jeg synes regjeringen og mediene er helt motbydelige.»

Karis sa: «Regjeringen ønsker å holde sine forbrytelser skjulte. De vil at alle skal holde kjeft. Så de prøver å få gjort et eksempel av Julian Assange, og det er dét som er det urettferdige.»