Kinas statsminister advarer for alvorlige farer og utfordringer på horisonten

Av Peter Symonds
11 March 2019

Kinas statsminister Li Keqiang åpnet årets årlige Nasjonale folkekongress (NPC) som startet i Beijing i forrige uke med en arbeidsrapport som understreket risikoen og farene som KKP-regimet står overfor fra en oppbremsende økonomi, handelskrig med USA og stigende «offentlig misnøye».

Den lange rapporten, svøpt i KKP-byråkratiets glatte offisielle språk, kom med den usedvanlige advarselen om at, både internt og eksternt «vil vi møte et mer alvorlig og mer komplisert miljø, samt risikoer og utfordringer, forutsigbare og andre, som både er større i antall og omfatning».

På den økonomiske fronten pekte Li på den globale oppbremsingen i økonomisk vekst, fremveksten av proteksjonisme og de «drastiske fluktuasjonene» i de internasjonale prisene på varer som Kina importerer til landets gigantiske produksjonsindustrier. «Ustabilitet og usikkerhet er synlig økende, og eksternt genererte risikoer er i fremvekst,» uttalte han.

Lis vekstmål for den kinesiske økonomien ble senket til mellom 6 og 6,5 prosent, den laveste ekspansjonsraten siden 1990, og betydelig lavere enn den som ble satt for fjoråret fra 6,5 til 7 prosent. Fjorårets vekst kom inn på 6,6 prosent, godt under ‘benchmark’-målet på 8 prosent, som KKP lenge anså som nødvendig for å forhindre økt ledighet og sosial uro.

Li lovet at regjeringen ville skape 11 millioner nye jobber i løpet av året og holde den urbane arbeidsledighetsraten, som registrert av offentlige målinger, på rundt 5,5 prosent. Det ble ikke gitt noen mål for ledigheten og underbeskjeftigelsen på landsbygda, som sannsynligvis er høyere. Forøvrig varierer arbeidsledigheten og vekstratene mye fra region til region, der spesielt de nordøstlige provinsene er sterkt rammet av nedleggelser og omstrukturering av den statseide industrien.

Det er allerede rapporter om storskala tap av arbeidsplasser i nøkkelindustrier på grunn av fallende innenlandsetterspørsel og omstrukturering eller nedleggelser av eksportforetak. New York Times rapporterte de siste månedene om tusenvis av arbeidere som blir avskjediget av Ford ved deres massive produksjonsanlegg i Chongqing, som har 20.000 arbeidere.

Hu Xingdou, en økonomiprofessor ved Beijing Institute of Technology, fortalte til australsk-baserte SBS News at «mange tradisjonelle selskap og nye internettforetak stengte», på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina.

«I sørøst- og kystområdene har det vært mange oppsigelser. Mange bedrifter stengte etter Nytt-Måneår-ferien. Disse bedriftseierne har mistet troen på landets økonomiske utvikling og politikk,» sa Hu. Han antydet også at den faktiske arbeidsledigheten var mye høyere enn de offisielle tallene.

Mens han forsvarte regjeringens forvaltning av spenningene med Washington advarte statsminister Li for at amerikanske handelskrigstiltak hadde konsekvenser for den kinesiske økonomien. Kinesiske embetsrepresentanter er midt i forsøkene på å få til en avtale med Trump-administrasjonen, for å forhindre nok en runde av tunge tariffer på kinesiske varer.

NPC [Den nasjonale folkekongressen] skal vurdere lovgivning som er utformet for å beskytte mot at utenlandske foretak blir tvunget til å overlevere teknologikunnskap som del av deres investeringsprosjekter med kinesiske partnere. Den nye loven vil sannsynligvis ikke tilfredsstille Trump-administrasjonen, som gjentatte ganger har anklaget Kina for «tyveri» av intellektuell eiendom.

I sin arbeidsrapport unngikk statsminister Li enhver omtale av «Made in China 2025»-strategien, utformet for å øke kinesiske høyteknologiselskapers konkurranseevne, som også er under angrep fra Washington. Igjen, dette vil sannsynligvis heller ikke formildne USA, som er fast bestemt på å forhindre Kina fra å undergrave amerikanske selskapers konkurranseevne og lønnsomhet.

Mens han var bekymret for utsikten for konflikt med USA advarte Li også de samlede delegatene om farene for sosial uro. «Det er fortsatt offentlig misnøye på mange områder, eksempelvis innen utdanning, helsetjenester, eldreomsorg, boligpolitikken, mat- og medisinsikkerhet, og med inntektsfordelingen,» uttalte han.

Hong-Kong-baserte China Labour Bulletin [‘Arbeidsbulleteng for Kina’] registrerte en kraftig økning i antall streiker og arbeiderprotester i fjor, fra 1 200 i 2017 til over 1 700 i 2018, hovedsakelig protester over ubetalte lønninger, fabrikknedleggelser og arbeidsbetingelser. Tallene er basert på streiker rapportert i media eller fra lokale kontakter, og representerer bare en liten brøkdel av de faktiske totale tallene.

Også i fjor, var det grupper av studenter fra eliteuniversiteter som støttet arbeidere som var involvert i arbeidstvister, og som fremprovoserte hard undertrykking fra de kinesiske myndighetenes side. En rekke studenter er fortsatt arrestert. KKP er redd for at studentene kan fungere som en katalysator for politiseringen av arbeidere og et utbrudd av en bred bevegelse som utfordrer regimet. For tretti år siden førte studentdemonstrasjoner på Den himmelske freds plass til store protester og streiker av arbeidere i Beijing og andre byer, som ble voldsomt undertrykt av militæret.

Prosessene med kapitalistisk restaurering i Kina siden 1978 og omformingen av landet til en gigantisk billigarbeidsplattform har ført til ekstraordinære økonomiske vekstnivå. Mens Kina nå er verdens nest-største økonomi har imidlertid den sosiale kløften mellom rike og fattige også økt dramatisk.

KKP hevder absurd nok å presidere over «et sosialistisk samfunn med kinesiske karaktertrekk». I virkeligheten representerer KKP interessene til det lille sjiktet av superrike oligarker som har beriket seg gjennom plyndringen av statseide foretak og utbyttingen av arbeiderklassen.

Klasseinteressene KKP tjener er stilt til skue på NPC og den tilhørende Rådgivende konferansen for det kinesiske folk. Blant de 2 948 samlede delegatene var det 153 personer med en samlet nettoformue på $ 650 milliarder [NOK 5,719 billioner], opp med nesten en tredjedel fra forrige året, ifølge den nylig publiserte Hurun Rich List [‘Hurun-lista over rike’]. Pony Ma, grunnleggeren av Tencent, er Kinas rikeste parlamentariker og også landets rikeste individ, med en nettoformue verdsatt til $ 47 milliarder [NOK 414 milliarder].

Fjorårets NPC erklærte president Xi Jinping å være «kjernen» av KKP-apparatet og kongressen nedfelte hans «tanker» som en sentral del av den offisielle ideologien. Den stemte også for å avskaffe to-periode begrensningen for landets president- og visepresidentskap, slik at Xi kan holde embetet på ubestemt tid. I sin tale i forrige uke ba Li pliktskyldigst delegatene om å «følge veiledningen av Xi Jinpings tanker» og henviste gjentatte ganger til ham som «kjernen».

World Socialist Web Site skrev den gangen at regimets forhøyelse av Xi til den politisk sterke mann ikke var et tegn på styrke men på svakhet, som signaliserte intensiverte sosiale og politiske spenninger i Kina. Lis tale denne uka reflekterer frykten innen KKP-regimet for at disse spenningene når kokepunktet og er i ferd med å eksplodere.